Skip to content

ZA MÍR A SPRAVEDLIVÉ ŘEŠENÍ KONFLIKTU NA UKRAJINĚ

Společné prohlášení komunistických a dělnických stran

 

My, níže podepsané politické strany, vítáme prohlášení Světové rady míru z 25. února 2022, jež:

  • Vyzývá všechny strany rusko-ukrajinského konfliktu obnovit a zabezpečit mír a mezinárodní bezpečnost pomocí konstruktivního politického dialogu, a podotýkáme, že ruský a ukrajinský lid, spolu s národy v oblasti, nezískal z tohoto vojenského konfliktu nic.
  • Odsuzuje politické a vojenské manévry Spojených států, NATO a Evropské unie od euromajdanského puče v roce 2014, po němž reakcionářské síly převzaly moc v Kyjevě s otevřenou podporou západních imperialistických mocností.
  • Opakuje, že odmítá rozšíření NATO na východ, její vojenské usazování ve východní Evropě a obkličování Ruské federace.
  • Prohlašuje, že jednostranné uznání nezávislosti ukrajinských oblastí Ruskem nejen narušuje základní principy Charty OSN, ale také vytváří ospravedlnění pro budoucí zneužití takových metod imperialistickými mocnostmi proti národům.
  • Uznává, že tento konflikt se vztahuje ke kontrole energetických zdrojů, plynovodů a ropovodů, trhů a sfér vlivu.

Na tomto základě my níže podepsaní vyzýváme k okamžitému zastavení palby a všech vojenských operací na Ukrajině, jež hrozí eskalací války.

Naléhavě vyzýváme RB OSN a neutrální a nezúčastněné země, aby svolaly rozhovory zaměřené na deeskalaci konfliktu a položení základu pro trvalé, stabilní a mírové urovnání všech podstatných otázek, které poškozují ukrajinsko-ruské vztahy.

Vyzýváme Rusko, aby zahájilo stahování svých sil z Ukrajiny, aby se Spojené státy a Evropská unie zavázaly k demilitatizované a neutrální Ukrajině.

Členové Rady bezpečnosti OSN by měli usilovat o příměří a mír místo toho, aby podporovali jednostranné rezoluce, které ignorují výsledky západních mocností a NATO, pokud jde o zahájení válek, které porušují mezinárodní a humanitární právo, rezoluce OSN a právo národů na svrchovanost a sebeurčení.

Je pozoruhodné, že takovou válku stále vede Saúdská Arábie a její západní podporovatelé proti téměř bezbrannému lidu Jemenu, zatímco severní Kypr zůstává okupován členem NATO Tureckem po jeho ilegální invazi v roce 1974 a britská vláda pokračuje ve své dlouhé historii popírání práva irského lidu na svrchovanost a nezávislost.

Nejlepším základem pro urovnání rusko-ukrajinské války by byl takový, jenž by plně zohledňoval dohodu z Minsku II, včetně trvalého uznání svrchovaných hranic Ukrajiny a autonomie Donbasu v rámci Ukrajiny.

Abychom vytvořili příznivější podmínky pro příměří, jednání a trvalé urovnání, odmítáme sankce proti Rusku, které je válkou jinými prostředky a poškodí blahobyt národů Ruska, Ukrajiny a Evropy obecně.

Vyjadřujeme solidaritu s pracujícími třídami Ukrajiny a Ruska, které za tento případ ruského vojenského avanturismu zaplatí nejvyšší cenu.

Vyzýváme k odvolání zákazu Komunistické strany Ukrajiny.

Vyzýváme k jednotnému postupu všech pokrokových a mírových sil v kampani za rozpuštění NATO.

EU je aktivním protagonistou událostí, které se odehrávají na Ukrajině. Stavíme se proti rostoucímu militarismu a zvýšeným vojenským výdajům EU v rámci jejího programu PESCO (Permanent Structured Cooperation; trvalá strukturální spolupráce) jako proti rostoucí hrozbě míru v Evropě i ve světě.

Odmítáme veškeré snahy umlčet hlasy za mír a usmíření, ať už v Rusku, na Ukrajině nebo jinde, a stavíme se proti zákazům sdělovacích prostředků, které nešíří světový názor západního imperialismu a NATO.

Zastavte válku, nastolte mír!

 

Podpořily:

Komunistická strana Británie

Komunistická strana Irska

Filipínská komunistická strana (PKP – 1930)

Komunistická strana národů Španělska

Íránská strana Tudeh

 

http://solidnet.org/