Skip to content

»Kuba obhajuje řešení, jež zaručuje bezpečnost a svrchovanost všech«

Prohlášení kubánské revoluční vlády

 

Odhodlání Spojených států pokračovat v postupném rozšiřování NATO směrem k hranicím Ruské federace přineslo scénář s důsledky nepředvídatelného rozsahu, jemuž bylo možné se vyhnout.

Vojenské kroky Spojených států a NATO směrem k oblastem sousedícím s Ruskou federací v posledních měsících jsou dobře známy a předcházely jim dodávky moderních zbraní na Ukrajinu, což dohromady představuje vojenské obležení.

Je nemožné provést důsledné a poctivé zkoumání současné situace na Ukrajině, aniž bychom pečlivě neposoudili spravedlivé požadavky Ruské federace vůči Spojeným státům a NATO a faktory, jež vedly k použití síly a nedodržování právních zásad a mezinárodních norem, které Kuba silně podporuje a které jsou, zejména pro malé země, základním zdrojem odporu proti hegemonii, zneužívání moci a nespravedlnosti.

Kuba je zemí, jež hájí mezinárodní právo a hlásí se k Chartě Organizace spojených národů. Kuba bude vždy bránit mír a stavět se proti použití síly a hrozbám, že tak učiní, proti jakémukoli státu.

Hluboce litujeme ztráty nevinných civilních životů na Ukrajině. Kubánský lid měl a nadále má velmi úzké vztahy s ukrajinským lidem.

Historie povede Spojené státy k odpovědnosti za důsledky stále útočnější vojenské doktríny za hranicemi NATO, která ohrožuje mezinárodní mír, bezpečnost a stabilitu.

Naše obavy se zhoršily po nedávném rozhodnutí NATO aktivovat poprvé své síly reakce.

Ignorovat opodstatněná tvrzení Ruské federace týkající se bezpečnostních záruk po desetiletí a předpokládat, že Rusko zůstane bezbranné tváří v tvář přímému ohrožení své národní bezpečnosti, byla chyba. Rusko má právo se bránit. Míru nelze dosáhnout obléháním nebo obklíčením států.

Návrh rezoluce o situaci na Ukrajině, který Rada bezpečnosti OSN nepřijala 25. února a který bude předložen Valnému shromáždění, nebyl zamýšlen jako skutečný příspěvek k řešení současné krize.

Naopak, jedná se o nevyvážený text, který nebere v úvahu oprávněné obavy všech zúčastněných stran. Neuznává ani odpovědnost těch, kdo podnítili nebo podnikli agresivní kroky, jež vedly k eskalaci tohoto konfliktu.

Vyzýváme k vážnému, konstruktivnímu a realistickému diplomatickému řešení současné krize v Evropě, a to mírovými prostředky, zajištěním bezpečnosti a svrchovanosti všech, jakož i oblastního a mezinárodního míru, stability a bezpečnosti.

Kuba odmítá pokrytectví a dvojí metr. Je třeba připomenout, že v roce 1999 zahájily Spojené státy a NATO velký útok na Jugoslávii, evropskou zemi, která byla rozdrobena s vysokými náklady na lidské životy, ve snaze o dosažení geopolitických cílů, bez ohledu na Chartu OSN.

Spojené státy a několik jejich spojenců při mnoha příležitostech použilo sílu. Napadly suverénní státy, aby vyvolaly změnu režimu a zasahovaly do vnitřních záležitostí jiných států, které se nepodřizují jejich zájmům nadvlády, obrany jejich územní celistvosti a nezávislosti.

Jsou také zodpovědné za smrt stovek tisíc civilistů, kterou označují za „vedlejší škody“, miliony vysídlených osob a rozsáhlé ničení po celé naší planetě v jejich válkách o drancování.

 

Havana 26. února 2022

Autor: Cubaminrex | internet@granma.cu

Překlad (VS)