Skip to content

Portugalská komunistická strana vyzývá k prosazení iniciativ k dialogu a míru v Evropě

Portugalská komunistická strana (PCP) vyjadřuje hluboké znepokojení nad vážným vývojem situace ve východní Evropě, který zahrnuje rozsáhlé ruské vojenské operace na Ukrajině, daleko za hranicemi Donbasu, a vyzývá k urychlenému uvolnění napětí v konfliktu, k nastolení příměří a otevření cesty jednání.

PCP znovu potvrzuje naléhavou potřebu iniciativ, které přispějí k procesu dialogu s cílem politického řešení konfliktu na Ukrajině, k reakci na kolektivní bezpečnostní problémy v Evropě, k dodržování zásad Charty OSN a závěrečného aktu Helsinské konference – zásad, které PCP hájila, když byly v sázce války proti Jugoslávii, Iráku, Afghánistánu, Libyi nebo Sýrii, a které i dnes důsledně hájí se stejným přesvědčením.

PCP zdůrazňuje, že zhoršování situace je neoddělitelné od nebezpečné strategie napětí a konfrontace prosazované USA, NATO a EU proti Rusku, která zahrnuje neustálé rozšiřování NATO a posilování jeho ofenzivního vojenského aparátu podél hranic této země a která zahrnuje instrumentalizaci (zneužití oblasti pro osobní politický cíl) Ukrajiny od státního převratu v roce 2014, uchylování se k fašistickým skupinám a která vedla k nastolení xenofobního a válečného režimu, jehož násilná akce je zodpovědná za zhoršování zlomů a rozporů v této zemi.

PCP zdůrazňuje, že Rusko je kapitalistická země, jejíž postavení je v podstatě určováno zájmy jeho elit a držitelů jeho hospodářských skupin, s třídním pojetím opačným než PCP. Tento postoj byl vyjádřen zejména v Putinových prohlášeních z počátku tohoto týdne, která představují hrubé zkreslení pozoruhodného řešení, které Sovětský svaz nalezl v otázce národností a úcty k národům a jejich kulturám. Zároveň je důležité zdůraznit, že se neočekává, že by Rusko, jehož lid zažil v historii kolosální agrese, považovalo za přijatelné, aby se vojenské obléhání podél jeho hranic zvýšilo prostřednictvím ještě většího rozšíření NATO.

Řešením není válka, ale mír a spolupráce. Na obranu zájmů a tužeb portugalského lidu a národů celé Evropy musí portugalská vláda jednat tak, aby podpořila ukončení eskalace konfrontace a usnadnila vyjednané řešení a nepřizpůsobila Portugalsko strategii zvyšování napětí diktované USA, NATO a EU.

 

Vydalo tiskové středisko PCP

24. února 2022

http://www.solidnet.org