Skip to content

Sýrie: Je čas ukončit izraelské masakry proti Palestincům, říká ministerstvo zahraničí

2. prosince 2023

Damašek, SANA – Izraelský fašismus spáchal po skončení příměří v pásmu Gazy další válečné zločiny a zločiny proti lidskosti na palestinském lidu, uvedlo v sobotu ministerstvo zahraničí a emigrantů v prohlášení.

Ministerstvo zahraničí uvedlo, že izraelská entita spáchala dnes ráno novou agresi proti Sýrii, v novém pokusu zakrýt své selhání při dosahování vlastních cílů a vyhnout se konfrontaci s realitou vytvořením regionální krize.

„Izraelská entita plně nechápe, že vraždění palestinských dětí a zbavování palestinského lidu vody, jídla a léků pouze upevní odpor hrdinného palestinského lidu na Západním břehu Jordánu a v Gaze,“ poznamenalo ministerstvo.

Hlavním důvodem této války je pokračování sionistické okupace Palestiny a skutečnost, že někteří na Západě zašli tak daleko, že se stali spolupachateli zločinu genocidy a udělili Izraeli imunitu, uvedlo ministerstvo.

Spojené státy a západní země pověřily sionisty, aby pokračovali v zabíjení a páchání agrese proti palestinskému lidu, dodalo ministerstvo.

Ministerstvo ujistilo, že je čas zastavit izraelský masakr proti Palestincům a zastavit zbabělé izraelské útoky proti Sýrii a jižnímu Libanonu, než se války sionistů a jejich přátel rozšíří do nových oblastí.

Ministerstvo dospělo k závěru, že Sýrie zopakovala absolutní podporu lidem na okupovaném palestinském území a jejich právu zřídit svůj nezávislý stát s Jeruzalémem jako svým hlavním městem.

Mikdad: Západ je okupačním partnerem ve své agresi v pásmu Gazy

30. listopadu 2023

New York, SANA – Válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané izraelskou okupací při její agresi proti obleženému pásmu Gazy byly sponzorovány a podporovány USA a jejich spojenci v NATO, což z nich učinilo partnera v této agresi, sdělil syrský ministr zahraničních věcí a krajanů Dr. Fayssal Mikdad.

Mikdadova vyjádření zazněla ve zprávě Výboru pro výkon nezadatelných práv palestinského lidu, který včera večer uspořádal zvláštní zasedání u příležitosti Mezinárodního dne solidarity s palestinským lidem.

Ministr zahraničí vyjádřil politování nad tím, že Organizace spojených národů (OSN) nedokázala najít spravedlivé a komplexní řešení palestinské otázky, které by obnovilo práva jejich původních obyvatel.

Mikdad zdůraznil, že izraelská okupační entita znovu dokazuje své barbarství, agresi a rasismus vůči našemu lidu v okupované Palestině, protože pokračuje v bombardování pásma Gazy a nevynechala nemocnici, školu ani místa uctívání bez útoku, včetně obytných komunit, a shodili na ně 40 000 tun výbušnin, což mělo za následek mučednickou smrt a zranění desítek tisíc Palestinců, většinou žen a dětí, a navíc k porušování lidských práv proti tisícům lidí na Západním břehu Jordánu a zbytku palestinských území.

Poznamenal, že brutální praktiky okupace jsou výsledkem její existence založené na koloniální ideologii jejích sponzorů, na logice „apartheidu“ a na neustálém rozšiřování jejích osad, a to vše bylo sponzorováno USA a jejich spojenci v NATO, kteří spěchali bránit „Izrael“, poskytují falešná ospravedlnění pro své zločiny a dodávají mu zbraně a odborné znalosti.

Ministr zahraničí poznamenal, že izraelská okupační entita se s tím nespokojila, ale spíše rozšířila své agresivní akce na libanonská a syrská území, což dokazují její opakované útoky na letiště Damašek a Aleppo a syrská území jako pokus o eskalaci situace v regionu a ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti.

Mikdad znovu za Sýrii co nejdůrazněji odsoudil barbarskou izraelskou agresi proti Pásmu Gazy, zdůraznil pevnou podporu palestinskému lidu a jeho právo na sebeurčení a návrat, zřízením jejich nezávislého státu na všech jejich okupovaných územích s Jeruzalémem jako jeho hlavním městem, ukončení izraelské okupace okupovaných arabských území, včetně syrských Golan, a provedení všech příslušných rezolucí OSN.

Sýrie vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby ukončila izraelskou agresivní politiku

17. listopadu 2023

Damašek, SANA – Sýrie vyzvala Radu bezpečnosti OSN, aby ukončila agresivní a expanzivní izraelskou politiku, která hrozí zažehnout region a dohnat jej ke komplexní eskalaci.

“Izraelské okupační síly zahájily v pátek za úsvitu leteckou agresi ze směru okupovaných syrských Golan, zaměřují se na některá místa v okolí Damašku a způsobují materiální škody,” uvedlo ministerstvo zahraničí a emigrantů v prohlášení.

Ministerstvo uvedlo, že Sýrie zdůraznila, že pokračující izraelská okupace okupovaných arabských zemí v Palestině, syrských Golanech a jižním Libanonu představuje vážnou hrozbu pro regionální a mezinárodní mír a bezpečnost.

Ministerstvo dodalo, že válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, včetně zločinu genocidy, které okupační úřady nadále páchají na palestinském lidu, jsou pouze důsledkem neschopnosti orgánů OSN, zejména Rady bezpečnosti, přijímat rozhodnutí. které zavazují Izrael zastavit masakr v pásmu Gazy.

Ministerstvo uzavřelo, že „Sýrie varuje izraelské okupační úřady před pokračováním v útocích na syrské území a potvrzuje své nezadatelné právo bránit svou suverenitu, nezávislost a územní celistvost a své odhodlání plně obnovit okupované syrské arabské Golany až k hranicím 4. června 1967, všemi prostředky zaručenými mezinárodním právem.“

SOF: Dělníci světa stojí na straně Palestiny!

29. listopadu 2023

29. listopad připomíná Organizace spojených národů jako Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem.

SOF považuje 29. listopad 2023 za den, kdy třídně orientované odborové hnutí vyvrcholí své akce solidarity a prakticky ukáže trpícímu palestinskému lidu, že ve svém boji za svobodu a důstojnost proti genocidě nejsou sami.

Pokračující krveprolití probíhá a eskaluje od 7. října a již vedlo k tomu, že tisíce lidí přišly o život a mnoho dalších bylo zraněno, a proto je potřeba zintenzivnit naše akce solidarity s bojujícím palestinským lidem naléhavější než kdykoli předtím.

Masakr v Palestině, brutální a nepřijatelné bombardování nemocnic, zabíjení dítěte každých 10 minut jsou zločiny, které jsou páchány s provokativní tolerancí a podporou, které se Izraeli dostává od USA, Evropské unie a zbytku jejich spojenců.

Základní příčinou této situace je okupace a nezákonné osidlování okupovaných palestinských území Izraelem a neustálé každodenní zločiny a blokády Gazy, které byly páchány na palestinském lidu po celá desetiletí.

Důsledná a zásadová podpora a solidarita hrdinskému palestinskému lidu byla vždy prioritou mezinárodního třídně orientovaného odborového hnutí. Je jasné, že jediným způsobem, jak zajistit a upevnit mír a bezpečnost pro lidi v Palestině a Izraeli, ale také na širším Blízkém východě, je okamžité ukončení izraelské okupace a osidlování okupovaných arabských území, jak je stanoveno v rezolucí OSN a zřídit nezávislý palestinský stát na hranicích z roku 1967 s východním Jeruzalémem jako jeho hlavním městem a zaručit právo na návrat palestinských uprchlíků. Zároveň je také jasné, že jak sílí imperialistická agrese, musí sílit i naše solidarita!

Zatímco Palestinci v Gaze žijí téměř dva měsíce bez jídla, vody a elektřiny, zatímco probíhá bezprecedentní vražedný útok s cílem srovnat pásmo Gazy se zemí, dělníci ze všech koutů světa odmítají mlčet! Militantní odbory spojují své hlasy s palestinským lidem, odsuzují imperialistické pokrytectví a požadují okamžité příměří.

SOF vyzývá své pobočky a přátele, třídně orientované a militantní odbory po celém světě, aby pod heslem organizovaly mobilizace a demonstrace, a to jak v ulicích, tak i na pracovištích, s plakátem kampaně a palestinskými vlajkami:

“Dělníci světa stojí na straně Palestiny!”

SOF ke 106. výročí Velké říjnové socialistické revoluce

7. listopadu 2023

Světová odborová federace uctí 106. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.

Před sto šesti lety byl svět svědkem seismického posunu, který navždy změnil směr lidského pokroku. Říjnová revoluce, vedená odvážnými a vizionářskými vůdci dělnické třídy, přinesla nový úsvit pro utlačované a ponižované. Bylo to hlasité volání po rovnosti, ukončení vykořisťování a posílení postavení pracujících. Položila také základy pro vytvoření prvního dělnického státu na světě.

Principy Říjnové revoluce zůstávají relevantní pro dnešní situaci po celém světě. V tomto klíčovém období, kdy kapitalistické krize následují jedna za druhou, ti, kdo všechno produkují, každý den usilují o přežití, zatímco ti, kdo sklízejí zisky, hromadí lehkomyslné bohatství. V průběhu let, stejně jako dnes, přichází útok na mzdy a další pracovní a sociální práva pracujících s velkým zintenzivněním represí.

SOF pokračuje v každodenním boji za emancipaci dělnické třídy, pracujeme na vybudování světa, kde lidé nebudou vykořisťováni a kde dělníci nebudou nuceni být v otroctví, kde sotva přežívají každodenní potíže, zatímco kapitalisté sklízí všechno ovoce, které dělníci zasadili. Bojujeme za svět bez imperialistických válek a antagonismu vedoucího k chaosu, ničení a smrti po celém světě.

Mezinárodní třídně orientované odborové hnutí bude i nadále bojovat za svět, kde pracující uspokojují své současné potřeby a kde budou mít plná práva v oblasti práce, sociální spravedlnosti, vzdělávání a zdravotní péče. To je jeden z největších úspěchů Velké říjnové socialistické revoluce: Že i po 106 letech stále existují miliony dělníků, kteří bojují za stejné principy!

SOF o rezoluci Valného shromáždění OSN odsuzující blokádu Kuby

3. listopadu 2023

SOF, oddaná boji kubánského lidu proti vražednému embargu uvalenému USA, vítá včerejší rozhodnutí Valného shromáždění OSN, které přijalo rezoluci odsuzující blokádu. Přijetí rezoluce je zejména diplomatickým vítězstvím Kuby a zároveň demonstruje naléhavou potřebu okamžitého ukončení blokády.

Po více než 6 desetiletí způsobila blokáda kubánskému lidu vážné ekonomické a sociální potíže, bránila jim v přístupu k základním zdrojům, omezovala hospodářský rozvoj a bránila jejich právu na sebeurčení. Blokáda nejen porušuje zásady mezinárodního práva, ale brání také právu kubánského lidu na důstojnou práci a právu zvolit si systém ekonomického rozvoje své země.

SOF znovu potvrzuje svůj závazek podporovat Kubu v její snaze o ekonomickou a sociální spravedlnost a opakuje svou podporu okamžitému zrušení blokády. Vyzýváme třídně orientované odbory světa, aby ještě více posílily boj proti vražednému imperialismu USA a jejich podporu spravedlivého požadavku kubánského lidu.

S Kubou až do vítězství!

SOF odsuzuje smrt Armity Garawandové v Íránu

1. listopadu 2023

SOF, zastupující více než 105 milionů členů ve 133 zemích po celém světě, a její Výbor pracujících žen odsuzují smrt 16leté Armity Garawandové, která byla několik dní v kómatu po hádce kvůli jejímu odmítnutí nosit šátek v teheránském metru.

Tato tragická smrt připomíná smrt Mahsy Amini v září 2022, která byla ubita k smrti za to, že nenosila správně šátek.

Tato událost přichází jen několik dní poté, co íránský parlament 20. září schválil návrh zákona, který stanoví tresty odnětí svobody až na deset let pro každou ženu, která nenosí šátek na veřejnosti, včetně mladistvých.

SOF znovu potvrzuje svůj postoj, že jak v Íránu, tak na celém světě by ženy měly mít možnost se svobodně oblékat podle svých vlastních estetických, tradičních nebo náboženských kritérií, bez omezení ze strany policie nebo strachu z represivních zákonů.

Stejně jako v předchozích případech mobilizace pracovníků v Íránu, např. stávky v roce 2022 v ropném sektoru a mobilizace důchodců za zvýšení jejich důchodů na jaře 2023, také v otázce svobody žen stojí SOF za jejich bojem za lepší životní a pracovní podmínky. Zároveň SOF zůstává pevně oddána boji proti agresivní blokádě a imperialismu USA a jejich spojenců namířených proti íránskému lidu.

SOF o dokončení návštěvy na Blízkém východě

27. října 2023

Mise SOF na Blízký východ, vedená generálním tajemníkem Pambisem Kyritsisem, byla dnes úspěšně dokončena.

Během 5 dnů návštěvy uspořádal generální tajemník řadu setkání s odbory a organizacemi ze Sýrie, Libanonu a Palestiny, politickými stranami a politickým vedením Sýrie. Kromě toho se delegace účastnila solidárních aktivit s bojujícím lidem v Palestině, které organizovaly třídně orientované odbory v regionu.

Návštěva byla velmi dobrou příležitostí zopakovat dlouhé a srdečné vztahy mezi SOF a organizacemi v regionu a také dohodnout se na společném akčním plánu mezi nimi, s aktivitami a iniciativami ve prospěch zájmu arabských národů a pracujících.

Společným zjištěním všech aktivit uskutečněných v rámci návštěvy je skutečnost, že organizovanost, bojovnost a internacionalistická solidarita jsou nejmocnějšími zbraněmi národů bojujících za svobodu, za důstojnost, za odpoutání se od zahraničních intervencí. Jednota boje národů může a musí porazit imperialismus.

SOF u příležitosti dokončení návštěvy znovu potvrzuje, že zůstane konzistentní a pevná ve svých pozicích a ve své podpoře bojujícím lidem na Blízkém východě. Budeme nadále poukazovat na pokrytectví imperialistů a odsuzovat izraelskou vražednou agresi a podporu, které se jí dostává od velkých imperialistických mocností, Spojených států, Evropské unie a jejich dalších spojenců. Mezinárodní třídně orientované odborové hnutí bude i nadále stát na správné straně dějin: s bojujícím lidem, proti imperialismu!

Setkání generálního tajemníka SOF s prezidentem Sýrie Bašárem al-Asadem

U příležitosti návštěvy delegace SOF v Sýrii se dnes generální tajemník Pambis Kyritsis sešel s prezidentem Sýrie panem Bašárem al-Asadem. Setkání znovu potvrdilo trvalou podporu SOF pracujícím a lidu Sýrie a jejich boji proti imperialismu. Bylo zdůrazněno, že stejně jako v případě Sýrie, tak i nyní v případě Palestiny zůstane SOF solidární a pevným spojencem národů regionu v jejich boji proti okupaci, válce a zahraničním intervencím. Solidarita SOF s bojem lidu Sýrie a Blízkého východu obecněji není jiskrou. Chápeme, že jak bude sílit agrese imperialismu, poroste i naše solidarita. Jako SOF zůstaneme důslední a pevní ve svých pozicích, budeme všemi možnými způsoby poukazovat na pokrytectví imperialistů a mobilizujeme třídně orientované a militantní odbory ve všech koutech světa, aby byly solidární s každým trpícím lidem.

Setkání generálního tajemníka SOF s Výkonným výborem GFTU

U příležitosti návštěvy delegace SOF v Sýrii se generální tajemník Pambis Kyritsis setkal se soudruhem Jamalem Kadrim, prezidentem GFTU Sýrie a viceprezidentem SOF Adnanem Azouzem, vedoucím Regionální kanceláře SOF na Středním východu a se členy výkonného výboru Všeobecné federace odborových svazů Sýrie (GFTU). Setkání znovu potvrdilo dlouhodobou podporu SOF pracujícím a lidu Sýrie. Zároveň byla také oceněna dlouhodobá podpora GFTU naší federaci, která je členem vedení SOF a jejím hlasem v regionu Středního východu. Kromě toho se během setkání hovořilo o situaci v Palestině a širším regionu. Je to společné chápání SOF a GFTU, že se genocida v Palestině musí zastavit. Mezinárodní společenství musí zastavit pokrytectví a pasivní přijímání krveprolití a podporovat boj palestinského lidu za osvobození od okupace a za důstojnost.

Projev solidarity s hrdinským palestinským lidem v Sýrii

Generální tajemník SOF Pambis Kyritsis vystoupil na solidárním shromáždění s hrdinským palestinským lidem v Damašku v Sýrii dne 26. října 2023. Shromáždění se konalo v sídle Všeobecné federace odborových svazů (GFTU) Sýrie a mělo masivní účast stovek pracovníků ze Sýrie a Palestiny. Jak uvedl generální tajemník, pro SOF je jasné, že izraelské zločiny spáchané na palestinském lidu dostávají podporu a toleranci velkých imperialistických mocností, USA, Evropské unie a zbytku jejich spojenců. Budeme nadále solidární s Palestinou a odsuzovat novou barbarskou agresivitu, jejímž cílem je prosadit hrubou silou zbraní, pokračování okupace palestinské země, kolonizaci palestinských a dalších arabských území a popírání práva uprchlíků na návrat do svých domovů v míru a bezpečí. Je také jasné, že dnes může být potřeba mezinárodní solidarity potřebnější a naléhavější než kdy jindy. Generální tajemník jménem SOF ujistil o připravenosti federace ještě více posílit vlnu solidarity na podporu Palestiny. Mobilizovat dělnickou třídu proti izraelské agresi, proti pokrytectví imperialistických států, proti barbarskému chování a masovému zabíjení nevinných lidí!

Odsuzující prohlášení SOF k novému útoku v Sýrii

6. října 2023

Světová odborová federace, zastupující 105 milionů pracujících ze 133 zemí 5 kontinentů, jednoznačně odsuzuje nový teroristický útok bezpilotních letounů, ke kterému došlo ve čtvrtek 5. října 2023 na vojenské vysoké škole během slavnostního promoce, jehož výsledkem bylo nejméně 112 zavražděných civilistů a vojenského personálu a desítky zraněných lidí.

Lid Sýrie je těžce zasažen důsledky dlouhotrvající imperialistické intervence v zemi, která začala v roce 2011. Mezinárodní třídně orientované odborové hnutí znovu opakuje svou podporu a solidaritu s trpícím syrským lidem a bojuje za právo každého, aby lidé svobodně, demokraticky a bez překážek rozhodovali o své přítomnosti a budoucnosti.

Výběr a překlad Redakce Kominternet Dialogu