Skip to content

Komunistická strana Irska: Stanovisko k 1. výročí ukrajinské války

U příležitosti prvního výročí vypuknutí zástupné války mezi NATO a Ruskem se zvyšuje šance, že přeroste v přímou válku mezi jaderně vyzbrojeným NATO a Ruskem, protože NATO nadále sype na Ukrajinu zbraně a tanky s příslibem, že přijdou další. Rusko na oplátku ukončilo svou účast na kontrole jaderných zbraní s USA. Příčinou této situace bylo rozšíření NATO a jeho projekt omezit jeho imperiálního konkurenta, Rusko, zřízením velkých základen vojsk a masových ničivých zbraní podél jeho západní a jižní hranice.

Před rokem Komunistická strana Irska odsoudila eskalaci násilí v oblasti od převratu, který USA zorganizovaly v roce 2014, včetně zabití 14 000 lidí v Donbasu ukrajinskými silami a invaze Ruska na Ukrajinu v únoru 2022, která měla za následek smrt a vysídlení bezpočtu civilistů, a my jsme vyzvali k okamžitému příměří na Ukrajině a k politickému řešení v rámci Minských dohod vyjednaných OSN z roku 2014. Takové řešení by zahrnovalo demilitarizovanou, neutrální Ukrajinu s odstraněním všech cizích sil a žoldáků a likvidací neofašistických polovojenských uskupení.

Dnes je potřeba příměří a skutečných jednání naléhavější než kdy jindy. Jestřábí elementy uvnitř NATO se staví proti mírovým jednáním a raději riskují jaderný armagedon ve snaze zlikvidovat Rusko jako imperiálního rivala. EU je aktivně zapojena do války proti Rusku a sehrála při jejím vyvolání významnou roli svým aktivním zapojením do převratu v roce 2014 a svými pokračujícími pokusy začlenit Ukrajinu do svých struktur. Irská politická a mediální zavedené garnitury se vzájemně předhánějí v aktualizované verzi otrockého projevu Johna Redmonda ve Woodenbridge (na začátku I. světové války; pozn. překl.), jenž nabádal irskou mládež, aby umírala při ochraně „civilizace“ britského impéria, když požadují, abychom opustili naši tradici neutrality a bojovali za obranu „demokracie“. Strategií irské vlády je hlubší intervence na Ukrajině včetně dodávek zbraní a nyní vojenského výcviku ukrajinských sil v naprostém rozporu s trojitým zámkem na rozmístění irských vojsk.

Komunistická strana Irska vyzývá všechny pokrokové a demokratické síly v Irsku, aby vyvinuly tlak na vládu, aby se rozešla s proválečnými silami v rámci EU a místo toho vyzvala k příměří a politickému řešení.

Vyzýváme také všechny pokrokové a demokratické síly, aby požadovaly

zakotvení neutrality v ústavě jako nejlepšího způsobu, jak zablokovat vstup irské vládnoucí garnitury do NATO;

stažení Irska ze všech vojenských struktur EU;

ukončení vojenského využívání letiště Shannon ze strany USA;

rozpuštění NATO a stažení všech zahraničních vojsk z Evropy.

24. února (2023)