Skip to content

Jednotně do boje proti antirolnickým zákonům

Počátkem prosince přinesly Haló noviny na titulní straně článek o rolnických nepokojích v Indii, vyvolaných vládními protirolnickými zákony. 8. prosince proběhla celoindická generální stávka. Mezitím odborové a další pokrokové organizace obsadily postupně všechny dálnice, směřující do Dillí (později se snažily zorganizovat i blokádu železničních tratí). Stávku podpořily všechny významné indické odborové centrály kromě jediné, BMS. Stejně tak i některé pravicové politické strany, které ucítily možnost otřást vládou premiéra Modiho. Protože souvislé informování o celém protestu zřejmě v našich končinách neexistuje (až na několik čestných vyjímek, které se ovšem dostanou k širší veřejnosti jen zřídka), naskýtá se otázka – co se děje dál? Tak alespoň pár slov o dalším vývoji, jak je sepsal zástupce rolnického svazu ze státu Tamilnadu.    

Hold rolníkům a zemědělským pracovníkům, kteří jsou pod vedením All India Kisan Sangarsh Committee a dalších rolnických svazů v dlouhém, vytrvalém, dobře organizovaném a disciplinovaném boji proti antirolnickým, prokapitalistickým fašistickým rolnickým zákonům vlády premiéra Modiho. My, odborový svaz Bharatiya Khet Mazdoor z (indického) státu Tamilnadu, jsme v solidaritě s protestujícími rolníky a zemědělskými pracovníky naší země.

Modi a jeho spojenci nás opakovaně žádají, abychom věřili, že tyto tři rolnické zákony jsou ve prospěch rolníků a zemědělských pracovníků a přinesou zdvojnásobení jejich příjmů. Ale k pochopení skutečnosti musíme tyto protirolnické zákony prozkoumat v souvislostech.

Jak uváděly zprávy, Facebook v dubnu 2020 investoval 436 mld. rupií (5,7 mld. dolarů [cca 122 mld. korun; pozn. překl.]) do společnosti Reliance Jio, největšího indického mobilního operátora, v dohodě, jež bude mít významné dopady na indický zemědělsko-potravinářský ekosystém. Už v roce 2019 vyhlásil Mukesh Ambani (ropný magnát, nejbohatší člověk v Indii; pozn. překl.) plán na zorganizování digitálního podnikání drobných, malých a středně velkých obchodů na obchodování se zemědělskými produkty. Teď, s Facebookem ve správní radě, pod Jiovým zaměřením, přichází 60 milionů indických drobných, malých a středních podniků, 120 milionů farmářů, 30 milionů malých obchodníků a miliony malých a středních podniků do neoficiálního sektoru. Zákon týkající se smluvního hospodaření také jednoznačně podporuje uzavírání smluv se zemědělsko-podnikatelskými společnostmi.

Podle zkušeností z minulosti měla i malá deregulace ve Výboru pro trh se zemědělskými produkty minimálních podporovaných cen obrovský dopad na životy a živobytí rolníků. Když byl zemědělský systém vystavený deregulaci nebo se s ním zacházelo jako s neregulovaným, někteří dominující obchodníci dokázali zbavit rolníky veškeré práce. Teď velkokapitalisté z Indie a z imperialistických zemí začínají mačkat a ničit rolníky i ve větším rozsahu. Proto tvrzení, že tyto tři zemědělské zákony jsou proti zemědělcům, nestačí, je třeba také zdůraznit, že jsou formulovány tak, aby sloužily velkým kapitalistům jako je Ambani a monopolním společnostem jako Facebook, Amazon, Walmart, atd. ve jménu „zdvojnásobení“ rolnického příjmu dláždí Modiho režim cestu velkokapitalistům, aby mohli okrádat rolníky v této zemi. Stažení mincí z oběhu a daň na zboží a služby, to byly Modiho nepřímé útoky na lidi. Teď tu jsou zemědělské zákony, pracovní zákony, aby ve jménu velkokapitálu zrežírovaly přímý útok na proletariát a rolnictvo. Toto chápání by mělo být zdůrazněno, když odkryjeme protirolnickou činnost Modiho režimu všeobecně a tyto zemědělské zákony především.

Rolnický protest je démonizován a přehlížen, aby tak špičky (vládnoucí pravicové) BJP bojující rolníky od prvního dne demoralizovaly. BJP se zpočátku snažila protest srážet, říkajíc, že se to týkalo jen samotných rolníků z Pandžábu. Ve skutečnosti se nespokojenost šíří po celé zemi a také spolu s tím i tento protest. Státy, kde vládne BJP, se snažily brzdit organizování odbojných rolníků, zemědělských pracovníků a rolnických svazů proti těmto zemědělským zákonům ukládáním pokut, splácáváním falešných případů atd. Vláda státu Uttarpradéš uložila za protest proti zemědělským zákonům kauci 5 milionů rupií (cca 1,5 mil. korun) šesti předákům rolnických družstev.

BJP také začala vyhlašovat, že mezi protestujícími jsou teroristé ze sikhského hnutí Khalistan.  Měli bychom však chápat, že spolu se zemědělci, zemědělskými dělníky a proletariátem by se v boji proti státu za svá práva měla spojit celá těžce pracující masa, včetně intelektuálů a malých středních výrobců a obchodníků. K posílení protestního boje je jednota bojujících mas krajně naléhavá. Vláda by byla nucena své protilidové fašistické posuny zastavit jen bude-li postavena před takovou jednotu. K jednotě by měly být přijaty následující kroky:

Současný protest rolníků a zemědělských pracovníků by měly podpořit všechny pracující masy. Měli bychom odhalit program BJP a jejích spojenců ztěžováním jejich klamné propagandy proti protestujícím rolníkům a takto zvýšit třídní uvědomění vykořisťovaných tříd a upevnit jejich jednotu.

Rolnické zákony by měli společně odmítnout rolníci, zemědělští pracovníci i ostatní pracující. Abychom toho dosáhli, měly by být zakládány společné koordinační výbory rolnických a dělnických organizací.

Tyto společné koordinační výbory by měly protestovat po celé Indii především proti fašistickému útoku Modiho vlády na dělnickou třídu i proti problémům, jimž všeobecně čelí pracující masy kvůli zavedení neoliberální politiky.

Jak rolníci protestují proti třem zemědělským zákonům, pokud by se odborovým svazům podařilo zažehnout odpor všemi možnými demokratickými prostředky včetně demonstrací, manifestací, silničních zátarasů a blokád proti nejnovějším ustanovením zákoníku práce, pak by pouze vláda mohla být donucena stáhnout své ústupové kroky a potom by fašistické síly mohly být sraženy na kolena.

Rolníci i ostatní pracující by měli hledat podporu u malých a středních výrobců a obchodníků. Do naší společné činnosti bychom měli zahrnout i jejich požadavky.

 

N. Periyasami pro the New Age, týdeník KS Indie, 3. 1. 2021 (překlad Vladimír Sedláček)