Skip to content

KS Řecka (KKE) reaguje na prohlášení vydané Ruskou komunistickou dělnickou stranou (RCWP)

V reakci na prohlášení vydané RCWP po ​​22. mezinárodním setkání komunistických a dělnických stran, které se konalo v Havaně, sekce mezinárodních vztahů ÚV KS Řecka (KKE) poznamenává následující:

„K našemu zármutku jsme si přečetli prohlášení vydané Ruskou komunistickou dělnickou (RCWP) po 22. mezinárodním setkání komunistických a dělnických stran (IMCWP) v Havaně. Domníváme se, že se zapojuje do dalšího útoku, v nesoudružském nebo alespoň kritickém duchu, proti KKE, Komunistické straně Mexika, Komunistické straně pracujících Španělska a Komunistické straně Turecka, které převzaly vedení ve věci vydání Společného prohlášení 43 komunistických a dělnických stran a 30 komunistických organizací mládeže. Společné prohlášení odsoudilo imperialistickou válku na Ukrajině založenou na třídních, komunistických kritériích jako válku mezi USA-NATO-EU a kapitalistickým Ruskem.

 

Podstatou postoje komunistických stran a organizací komunistické mládeže, proti kterým je prohlášení RCWP namířeno, je odsouzení obou stran zapojených do války vedené na Ukrajině a zdůraznění potřeby, aby národy vztyčily vlajku vlastního odporu a bojovali za oddělení od konkurence svých buržoazních tříd a jejich politických představitelů bez ohledu na jejich masku. V tomto ohledu odsuzujeme agresivní postoj USA, NATO, EU a ukrajinské vlády již od roku 2014, stejně jako nepřijatelnou vojenskou intervenci Ruska na Ukrajině.

 

Prohlášení RCWP zamlčuje fakta a postoje nebo je prezentuje neobjektivně. Pravdou je, že náš současný nesouhlas s RCWP je hluboce třídní, protože RCWP a její společné prohlášení s Komunistickou stranou Ruské federace (KPRF) a KS Ukrajiny podporují aspirace kapitalistického Ruska v imperialistické válce. RCWP obvinila KKE a další KS z oportunismu, zatímco dnes v této válce spolupracuje se stranami v Rusku a na Ukrajině, které označila za „kompromitované“ a „oportunistické“.

 

Domníváme se, že postavení KS směrem k válce, bez nacionalistického vlivu, je náročná a strategicky klíčová otázka.

 

Politika vedení RCWP ji dokonce vede k provokativním akcím, jako je ta namířená proti Svazu komunistů Ukrajiny. Zaměřuje se na tuto stranu, protože oddělila svou pozici provedením třídní analýzy, válku na Ukrajině charakterizuje jako imperialistickou a podepsala Společné prohlášení 43 komunistických a dělnických stran a 30 komunistických organizací mládeže.

 

Dnešní postoj RCWP je poznamenán volbou jejího vedení podporovat politiku ruského státu a ruské vlády; postavit se na stranu ruské buržoazie, která přijala její záminku o vedení „antifašistické války“, zatímco v praxi jsou tisíce dětí ruského a ukrajinského lidu zabíjeny kvůli soutěži mezi „dvěma zloději“ o vykořisťování bohatství zdrojů výroby, kontroly trhů a získávání geopolitických výhod.

 

Stanovisko, že ruská buržoazie, její stát a Putinova vláda zachrání lid Ukrajiny a Donbasu před fašismem, je nepodložené a zavádějící. Zakrývá skutečnost, že fašismus je výtvorem kapitalismu a poskytuje krytí silám kontrarevoluce, které pomlouvají říjnovou socialistickou revoluci a budování socialismu v Sovětském svazu, a to i tím, že oslavují filozofy – obránce fašismu nebo se uchylují k hrubému antikomunismus, jak to opakovaně dělal prezident Putin.

 

Historický závěr, který prostupuje imperialistickými válkami, se znovu potvrzuje: KS, které spadají pod prapor buržoazních tříd a slouží jejich strategickým cílům, jsou objektivně namířeny proti zájmům národů.

 

Zejména pokud jde o podporu RCWP projevu prvního tajemníka Komunistické strany Ukrajiny P. Symoněnka na 22. IMCWP a tvrzení, že 4 KS, které převzaly iniciativu pro společné prohlášení, by měly vzít v úvahu postoje KS Ukrajiny, chceme poznamenat následující:

 

Každá KS, založená na marxisticko-leninských principech, má samozřejmě povinnost udělat si vlastní analýzu takových kritických otázek a zaujmout stanovisko k válce, která se vede již 8 měsíců, s možností jejího zobecnění a použití jaderných zbraní. Odpovědnost každé KS za komplexní analýzu a umístění na základě třídy však není v rozporu s odpovědností za kolektivní studium a konzultace.

KKE se pokusila kontaktovat KS Ukrajiny a podařilo se jí několikrát telefonicky hovořit se Sekcí mezinárodních vztahů a zeptat se na postoj této strany k imperialistické válce. Nicméně odpověď, kterou jsme vždy dostali, byla, že KS Ukrajiny nevydala žádné prohlášení a dosud nezaujala stanovisko. Válka se vede již osm měsíců a tato strana neposlala prohlášení, aby informovala komunistické strany, ani neposlala prohlášení SolidNetu.

 

První veřejné prohlášení KS Ukrajiny je prohlášení učiněné během 22. IMCWP v Havaně prostřednictvím projevu P. Symoněnka, který se postavil na stranu ruské buržoazie a v tomto ohledu napadl KKE.

 

RCWP skrývá pravdu. Zamlčuje také to, na co poukázal zástupce KKE ve svém příspěvku v reakci na agresivní projev prvního tajemníka KS Ukrajiny na 22. IMCWP.

 

Totiž, že ukrajinská vláda charakterizovala kádry KKE jako teroristy a personae non gratae v této zemi. Zařadila je na černou listinu kvůli tomu, že v říjnu 2014 navštívili Donbas během voleb v Luhansku a Doněcku a vyjádřili solidaritu s komunisty, ukrajinským lidem a lidem na Donbasu.

 

Navíc, že ​​KKE navštívila Kyjev a byla po boku KS Ukrajiny v květnu 2015, kdy byly zakázány oslavy svátku práce. Že jeden z jejích poslanců navštívil Kyjev v listopadu 2015 a stál po boku KS Ukrajiny u antikomunistického procesu.

 

V průběhu let KKE rezolutně odsuzovala intervence USA, NATO a EU na Ukrajině i ukrajinské vlády, fašistické a profašistické síly. Odsoudila pronásledování komunistů prostřednictvím neustálých intervencí na ukrajinské ambasádě v Aténách a v Evropském parlamentu.

 

KKE se odmítla zúčastnit zasedání řeckého parlamentu v dubnu 2022, kde ukrajinský prezident Zelenský oslovil všechny ostatní strany. Naše strana odsoudila řeckou vládu, ukrajinského prezidenta a fašisty z praporu Azov.

 

To proto, že KKE má své zásady a vyjadřuje svou internacionalistickou solidaritu v každé situaci; na to však RCWP a KS Ukrajiny „zapomněly“.

 

Naše strana roky bojuje proti USA, NATO a EU; proti každému imperialistickému zásahu. Denně bojuje proti americkým základnám v Řecku a zapojení řeckých vlád do plánů USA-NATO. Bojuje proti cílům a aspiracím řecké buržoazie. Zároveň se na komunistických principech staví proti cílům ruské buržoazie a ruského státu, odsuzuje nepřijatelnou ruskou invazi na Ukrajinu a narušování její územní celistvosti a odhaluje klamné záminky, které používají k chycení a manipulaci s národy.

 

Znovu opakujeme, že KS, které spadají pod prapor domácí buržoazie a buržoazie vetřelce, nemají žádnou omluvu; porušují komunistické zásady a nesou těžkou odpovědnost.

 

Společné prohlášení 43 komunistických stran a 30 komunistických mládežnických organizací, které zdůrazňuje, že „zájem dělnické třídy a lidových vrstev vyžaduje, abychom posílili třídní kritérium pro analýzu vývoje, abychom načrtli naši vlastní nezávislou cestu proti monopolům a buržoazním třídám, za svržení kapitalismu, za posílení třídního boje proti imperialistické válce, za socialismus, který zůstává aktuální a nezbytný jako vždy,“ dnes nabývá většího významu.

 

(ze zdroje IDCOMMUNISM přeložil MP)