Skip to content

Celostátní stávka v dopravě v Německu

Německý Sjednocený odborový svaz služeb (používající zkratku „ver.di“) ve čtvrtek 30. března 2023 prohlásil, že vyjednávání o platech pro 2,4 milionu zaměstnanců městských zaměstnavatelů a 134 tisíc zaměstnanců státních podniků nebyla úspěšná.

Zatímco ver.di požaduje o 10,5 procenta vyšší mzdy a minimální částku navýšení 500 eur (cca 11 750 Kč), zaměstnavatelé nabídli o osm procent vyšší příjem, minimální částku 300 eur a jednorázovou platbu 3 000 eur. Ministryně vnitra Nancy Faeser(ová) ze Sociálně demokratické strany Německa (SPD) navíc chce navýšení rozdělit a druhou polovinu vyplatit až v příštím roce.

Představitelé odborů uvádějí, že většina zaměstnanců je placena obzvlášť špatně a musí vynakládat nadprůměrnou částku své mzdy na zdražené potraviny, energie nebo nájemné.

Odborářka ver.di Nina Dusper(ová) v rozhovoru pro deník Marxisticko-leninské strany Německa „Rudý prapor“ („Rote Fahne“) uvedla: „Do pátku minulého týdne se více než 500 tisíc kolegů zúčastnilo varovných stávek. V pondělí jsme pak spolu s odborovou organizací EVG (Železniční a dopravní odborový svaz) paralyzovali zemi. (…) Pokud to bude nutné, vstoupíme do neomezené stávky.“

Odborové povědomí nabylo nové kvality a je zpolitizované. Režimní politici se oprávněně obávají, že v Německu dojde také k tvrdším stávkám nad rámec otázek kolektivního vyjednávání, včetně politických stávek proti hrozbě světové války a ekologické katastrofy.

Sjednocený odborový svaz služeb sílí i navyšováním členské základny – od začátku roku se jeho členy stalo přes 70 000 zaměstnanců a má asi 1,9 milionu členů.

Předsedkyně Svazu střední třídy a podnikatelů Gitta Connemann(ová) požaduje stávkový zákon pro kritickou infrastrukturu, který by měl výrazně omezit, případně přímo zakázat stávky v této oblasti. Odráží to strach kapitalistů z rozsáhlého probuzení odborářství v dělnické třídě, které se nyní projevuje silnými stávkami, uvádí „Rote Fahne“.

Celostátní stávka v německé dopravě byla největší od série stávek v 90. letech a zasáhla letiště, námořní přístav v Hamburku, velké provozy městské hromadné dopravy a železniční dopravu v celé zemi, která byla kompletně vyřazena z provozu. Stávka byla většinou pokojná a skončila po 24 hodinách. Dle dostupných informací se stávka netýkala soukromých autobusových ani nákladních automobilových dopravců, nabízejících převážně horší pracovní i mzdové podmínky než komunální a státní podniky, ale zato mnohem méně příznivé pro odborové aktivity. (Stejně jako v naší zemi.)

Minimální hodinová mzda v Německu činí od října 2022 12 euro (asi 282 Kč). Průměrná měsíční mzda v roce 2023 je v Německu podle Spolkového statistického úřadu 3 975 euro (93 413 Kč) měsíčně (v ČR 40 324).

 

Připravila redakce KOMINTERNet-Dialogu.

Uzávěrka 30. 3. 2023 ve 20:00.