Skip to content

Historické vítězství rolníků

Zemědělské nepokoje sráží Modiho vládu na kolena

 

Téměř neuvěřitelné se stalo skutkem. Indičtí zemědělci, déle než rok demonstrující za stažení tří zemědělských zákonů (jak informovaly mj. i Haló noviny), dosáhly jejich zrušení. Toto obrovské vítězství sjednoceného a odhodlaného statečného indického lidu jedinečně okomentoval D Raja, generální tajemník KS Indie (CPI). Zde je plné znění komentáře, zveřejněného na www.solidnet.org 25. 11. (Pozn. překl.)  

Módího režim začal od 26. listopadu 2015 slavit Den ústavy a od tohoto roku v tom pokračuje. Je poněkud paradoxní, že při oslavě Dne ústavy pošlapává samotnou ústavu tím, že porušuje její literu a ducha. Vezměme si příklad nedávného ohromujícího oznámení premiéra Naréndry Módího z 19. listopadu 2021, že vláda zruší tři zemědělské zákony, proti nimž v posledním roce houževnatě probíhá nenásilné hnutí zemědělců. Během hnutí více než 700 zemědělců zemřelo a sám premiér, jeho ministerští kolegové a straničtí předáci proti nim pronášeli pohrdavé poznámky. Bylo v souladu s ústavou, aby premiér zesměšňoval zemědělce tím, že jim bude říkat Andolanjeevis (hanlivý výraz, označující lidi, kteří bezdůvodně vyhledávají potíže a trvale protestují; viz výkladový slovník Urban Dictionary. Pozn. překl.) a vydělávat si na živobytí agitacemi, když uplatňují své ústavně zakotvené základní právo protestovat proti zemědělským zákonům přijatým v Rajya Sabha (Rada států, horní komora Indického parlamentu; pozn. překl.) hlasovým hlasováním a odmítnutím požadavku několika poslanců na skutečné hlasování, jak je stanoveno v článku 100 ústavy? Nikdo jiný než premiér nepřímo neřekl, že protestující farmáři jsou vedeni PZI (Foreign Destructive Ideology; zahraniční destruktivní ideologií) a mnozí jeho ministerští kolegové je nazvali khallistanisty (sikhské separatistické hnutí, usilující o sikhský samostatný stát v oblasti Pandžábu; pozn. překl.) maoisty a antinacionalisty. Ministr vnitra Ajay Mishra rozčileným zemědělcům ostře vyhrožoval.

V jeho prohlášeních se také projevovaly agresivní výrazy a postoje. Otevřené výhrůžky a narážky byly vůči jejich právu protestovat stejně smrtící jako ostnaté dráty a obrovské hřebíky, které jim byly kladeny do cesty. Cesty, kterými procházeli, byly vyhloubeny tak, aby vytvořily hluboké a široké příkopy, takže se nemohli přesunout do Dillí a agitovat. Všechna taková prohlášení a děsivá opatření měla za cíl démonizovat zemědělce a velmi zákeřně napadat jejich ústavně zaručená práva. Syn Ajayi Mishry byl zatčen poté, co Nejvyšší soud vyjádřil nespokojenost s postupem vlády UP v případě zabití několika demonstrujících zemědělců, protože vozidlo ministra bylo v Lakhimpur Kheri použito k jejich přejetí.

Co znamená Den ústavy v souvislosti s vražděním agitujících zemědělců a beztrestným setrváním dotčeného ministra v úřadu? Za těchto okolností premiér oznámil, že zemědělské zákony stáhne, a mělce se omluvil. Jeho oznámení mohlo být poháněno volebním kalkulem BJP. Mohlo by být stranickým cílem zachránit image jeho strany, aby mohla příští rok vyhrát volby v Paňdžábu, UP, Uttarakhandu, Manipuru a Goa.

Je však pravdou, že protest zemědělců založený na elektrizujícím sloganu B. R. Ambedkara „Vzdělávejte se, agitujte a organizujte“ oslabil volební vyhlídky těch, kdo se vysmívali svým právům zaručeným ústavou. Při výkonu svých práv se zemědělci postarali o to, aby ti, kteří jsou usazeni ve svých mocných pozicích, mohli být pokořeni a přivedeni k rozumu. To je smysl a význam Dne ústavy, který slavíme týden po rozhodnutí premiéra oznámit zrušení zemědělských zákonů. Televizní projev premiéra Módího o zrušení tří zemědělských zákonů postrádá upřímnost, neboť se neomluvil za to, že přinesl protifarmářské právní předpisy, místo toho se omluvil za to, že nedokázal přesvědčit zemědělce o užitečnosti těchto zákonů. Zdálo se, že se svým korporátním přátelům za zrušení tří zemědělských zákonů docela omluvil. Nikde se ve svém projevu nezmínil o zaručeném územním plánování pro plodiny. Premiér Módí rovněž slíbil, že vytvoří výbor složený z odborníků a zástupců zemědělců, který bude doporučovat způsoby, jak zlepšit zemědělství. Existuje možnost, že vládou jmenovaní experti mohou na nespokojenosti zástupců zemědělských odborů trvat na prokorporátních reformách. Tato patová situace bude pravděpodobně pokračovat, neboť vláda se upíná k provádění neoliberální politiky v zemědělství diktované mezinárodními institucemi, jako jsou WTO, MMF a Světová banka.

Nyní, když slavíme 75. rok nezávislosti Indie, stojí za to připomenout si jeden z důležitých rozměrů Swaraje (Swaraj, v jazyce hindu výraz pro samosprávu; pozn. překl.), jenž nastínil Mahátma Gándhí v Mladé Indii 29. ledna 1925. Napsal: „Pravý Swaraj nepřijde tím, že získá moc několika, ale tím, že získá schopnost všech odolat autoritě, když je zneužívána. Jinými slovy, Swaraj má být získán vzděláním mas k pocitu jejich schopnosti regulovat a kontrolovat autoritu.“ Tato myšlenka o Swaraj získala výraz v ústavě a jejích několika ustanoveních. Parlamentní demokracie, která je základní strukturou ústavy, nařizuje regulovat vládu tím, že ji činí odpovědnou zákonodárnému sboru, který zastupuje svrchovanou vůli lidu. Indie jako unie států se nejlépe řídí duchem federalismu, ale Módího vláda se nedrží federálních principů a vždy se snažila centralizovat moc.

Tento jednorozměrný tok moci vedl k tomu, že několik státních shromáždění přijalo usnesení proti zemědělským zákonům. Nenásilné farmářské hnutí se ukázalo jako zářný příklad schopnosti lidí regulovat většinovou aroganci Módího vlády, jež zůstala činitelem při přijímání zemědělských zákonů, aniž by se řídila postupem konzultací se všemi zúčastněnými stranami ohledně tvorby zákonů.

Zemědělské hnutí vzniklo jednotně po celé zemi s podporou odborů, zemědělských dělníků, žen, mládeže, studentů, dalších organizací občanské společnosti a politických stran. Země byla svědkem jednoty rolnické a dělnické třídy z oficiálního a neoficiálního sektoru. Nedávná vyjádření poradce pro národní bezpečnost Ajita Dovala, že občanská společnost je „novou hranicí války“, vypovídají o hrozbě, již pro ústavu představují lidé zastávající vysoké funkce. Tím, že říká, že občanská společnost je „novou hranicí války“, ohrožuje myšlenku vtělenou do výrazu „My, lid“, jenž přijal, uzákonil a dal nám Ústavu. Když se zaměříme na občanskou společnost, jsme napadáni my, lidé. Tento útok na občanskou společnost je válkou proti lidem. Probíhá od roku 2014. Když v UP propukly protesty proti zákonu o změně občanství, jeho šéf-ministr Yogi Adityanath učinil šokující prohlášení, že on a jeho vláda se pomstí. Tím, že to řekl, se mstil proti samotné Ústavě, jež poskytuje základní právo protestovat.

Nezlomný protest zemědělců představoval nejen jejich zájmy, ale také širší příčinu obrany ústavy, demokracie a našeho sekularismu. Takto pokojný a nenásilný celoroční protest zaměřený na zemědělské zákony a obranu naší ústavy označil za bluf spojený s polarizovanou politikou, který tragicky přinesl Módího režimu volební dividendy. Módí chce zrušením zemědělských zákonů posílit své úzké volební vyhlídky. To je skutečný motivační faktor, který stojí za premiérovým oznámením zrušení zemědělských zákonů. Měli bychom si uvědomit širší vítězství zemědělců. Je to vítězství stejně tak pro Ambedkarovu vizi zakotvenou ve „Vzdělávání, agitaci a organizaci“ jako pro samotnou Ústavu, její základní strukturu a ústavní morálku. Při oslavách Dne ústavy bychom si širšího vítězství měli být vědomi.

Zemědělci zůstali neochvějní ve svém závazku úplného zrušení zemědělských zákonů. CPI Rolnickému hnutí z celého srdce blahopřeje. Strana také vzdává hold všem, kteří během agitace obětovali své životy, a požaduje odpovídající odškodnění truchlících rodin.

CPI podporuje požadavky sjednoceného zemědělského hnutí a zároveň doufá, že všechny politické strany si z tohoto boje zemědělců vezmou ponaučení a zintenzivní jednotný boj proti zákoníkům práce, návrh novely zákona o elektřině 2021, CAA-NRC. CPI zesílí kampaň na ochranu republiky a ústavních hodnot za každou cenu.

 

překlad Vladimír Sedláček