Skip to content

Lidová Korea má skvělou budoucnost pod praporem soběstačnosti

Nedávno se USA neúspěšně pokusily znovu zahájit rozhovory s Korejskou lidově demokratickou republikou. Zdálo se, že americký prezident to zamýšlel blahopřáním k narozeninám nejvyššímu vůdci KLDR váženému maršálu Kim Čong Unovi, čímž by usnadnil návrat KLDR k jednacímu stolu. To bylo ze strany USA zbožným přáním a skutečnou iluzí. Přísnou odpovědí KLDR bylo prohlášení poradce Ministerstva zahraničí KLDR Kim Kje Gwana, bývalého jaderného vyjednavače KLDR, který řekl, že „USA jsme byli oklamáni a vedli jsme s nimi dialog více než rok a půl, a byl to pro nás ztracený čas.

Přestože předseda Kim Čong Un má ohledně prezidenta Trumpa dobré osobní pocity, jsou v pravém slova smyslu »osobní«. Předseda Komise pro státní záležitosti nebude jednat o státních záležitostech na základě takových osobních pocitů, protože zastupuje náš stát a jeho zájmy.

Je jasné, že už nikdy nebudeme ztrácet čas a sedat na lep americkému podvodu jako v minulosti.

Nikdy se nebudou konat taková jednání jako to ve Vietnamu, ve kterém jsme navrhli výměnu základu jaderného zařízení země za zrušení některých sankcí OSN ve snaze alespoň trochu zmírnit utrpení mírumilovného lidu.

Není třeba, abychom se účastnili takových rozhovorů, ve kterých existuje pouze jednostranný tlak, a nechceme při jednáních jako obchodníci vyměňovat něco za něco.“ (Prohlášení vydané poradcem Ministerstva zahraničí KLDR.)

Toto prohlášení objasnilo spravedlivý a principiální postoj, nezávislý antiimperialistický postoj KLDR. KLDR si nebude libovat v obchodních dohodách s americkým imperialismem. Trump pravděpodobně vidí mezinárodní vztahy v rámci obchodních dohod, ale KLDR jedná ze svých nejvyšších zájmů, aby hájila svou nezávislost a svůj socialistický systém. KLDR není jako některé odbory v kapitalistických zemích, které vyjednávají s vedením a prodávají přitom zájmy svých členů.

Od 28. do 31. prosince 2019 se konalo historické 5. zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce, které rozhodovalo o otázkách vnitřní a vnější politiky. Tohoto jednání se zúčastnili všichni členové a náhradníci Ústředního výboru KSP, a také pozorovatelé z ministerstev a institucí, takže to vlastně byl jakýsi menší sjezd KSP. Na zasedání vážený maršál Kim Čong Un vyjasnil postoj KLDR k otázce dialogu s USA a řekl, že „USA v poslední době hovořily o pokračujícím dialogu a obnově dialogu, ale nikoli pro zrušení nepřátelské politiky vůči Koreji, zlepšení vztahů a vyřešení problémů, nýbrž ke klidnému překonání lhůty stanovené naším státem v této špatné situaci – do konce roku, a k získání času, aby se vyhnuly smrtelnému úderu.

USA na jedné straně hovoří o dialogu a na druhé straně otevřeněji lpějí na provokativních vojensko-politických a ekonomických intrikách, aby naši republiku úplně zaškrtily a potlačily. To je licoměrné chování loupežných USA.

V žádném případě nedovolíme drzým USA, aby zneužívaly korejsko-americký dialog pro nečestné cíle, a přejdeme k šokujícímu praktickému jednání, abychom je donutili zaplatit za utrpení našeho lidu a dosud potlačovaný rozvoj.“

To je nanejvýš bojovná, ale realistická linie. KLDR nebyla Spojenými státy oklamána. USA zahájily vyjednávání s nanejvýš nečetným úmyslem a nechtěly skutečně zlepšit vztahy s KLDR. Skutečným úmyslem USA v rozhovorech bylo „zopakovat Libyi“ a tlačit KLDR do nerovného, jednostranného jaderného odzbrojení, stejně jak to imperialisté učinili s bývalou Velkou libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhírijí, jejíž vůdce plukovník Kaddáfí zničil rodící se jaderný program země a dokonce předal její materiály USA, a pošetile věřil, že vůdci imperialistického tábora jako Clinton, Blair a Berlusconi jsou jeho nejlepší přátelé a pomohou Libyi. Výsledkem bylo, že osm let poté, co plukovník Kaddáfí jednostranně odzbrojil, byl zabit a Libye ležela v troskách a stala se zotročenou kolonií imperialistů.

Skrytým záměrem Trumpa a imperialistů USA v jejich rozhovorech s KLDR nebylo jen jednostranné odzbrojení KLDR, ale i demontáž jejího socialistického systému. Trump se pokoušel svádět nejvyšší vedení KLDR příběhy o prosperitě a dokonce i videi. V minulosti imperialisté podvedli slabé revizionistické vůdce bývalých socialistických zemí, aby rozebrali socialistický systém. Sousední země KLDR, která říká, že buduje socialismus, má kapitalistické odpadky jako McDonalds blízko revolučních pamětihodností. KLDR je však vedena velkou myšlenkou čučche a duchem soběstačnosti, je vedena váženým maršálem Kim Čong Unem, který, i když projevil ochotu řešit vztahy mezi KLDR a USA mírumilovně, prohlédl intriky a úklady USA, aniž by se v nejmenším nechal oklamat falešným mírem ze strany USA. Mnoho nečestných, špinavých a prohnilých nepřátel čučche doufalo, že summity KLDR-USA budou začátkem konce socialismu čučche, že KLDR bude následovat dvě velké socialistické země dolů po kluzkém svahu ke zničení a zapomnění, dokonce i někteří přátelé čučchejské Koreje byli neklidní a obávali se, co by se mohlo KLDR stát, ale ta zůstala věrná svým zásadám a nekapitulovala.

Jak řekl vážený maršál Kim Čong Un, „je pravda, že naléhavě potřebujeme příznivé prostředí zahraniční politiky pro hospodářskou výstavbu, ale nikdy nemůžeme prodat svou důstojnost, kterou jsme dosud bránili jako svůj život, v naději na úžasnou změnu.“

Lidová Korea nepotřebuje McDonalds, KFC, Burger King, Starbucks, Coca-Colu, Pepsi-Colu ani jakýkoli jiný toxický a dekadentní odpad imperialismu. Korejský národ existoval dávno před vznikem Spojených států. KLDR může existovat bez USA. KLDR skutečně prosperovala i přes téměř 70 let nepřetržité blokády a sankcí USA. Uplatněním myšlenky čučche a bojem v duchu soběstačnosti se zaťatými zuby industrializovala koncem 50. let, její tempo růstu dosahovalo 36 % ročně a každých 14 minut byl postaven jeden byt. KLDR pádila vpřed rychlostí Čchollima (mýtický kůň, který dokázal za jeden den překonat 1 000 ri neboli 400 kilometrů). Nyní Korejci pod vedením váženého maršála Kim Čong Una vytvořili novou rychlost Mallima (kůň, který uletí 4 000 kilometrů denně). Koncem 50. let se KLDR také stala soběstačnou v obilí.

Vážený maršál Kim Čong Un správně zdůraznil na 5. plenárním zasedání 7. Ústředního výboru KSP: „Čím více posílíme svou vlastní sílu, tím cennější bohatství soběstačnosti a samostatného rozvoje vytvoříme, a tím nepřátelé zažijí ještě větší úzkost a den vítězství socialismu přijde rychleji.“

Soběstačnost je skutečnou tajnou zbraní čučchejské Koreje, tisíckrát silnější než jaderné zbraně. Soběstačnost velmi silně zasáhne imperialisty. Čučchejská Korea se nyní vydává svou vlastní cestou, se soběstačností a spoléháním na vlastní síly. Korejský lid si pod vztyčeným praporem samostatnosti, soběstačnosti a čučche vybuduje pod vedením drahého váženého maršála Kim Čong Una ještě skvělejší a silnější socialistickou zemi čučche, krásný socialistický ráj. Smích šťastného korejského lidu ohluší imperialisty a přivede je k zoufalství! KLDR velkou a vzkvétající budoucnost pod praporem soběstačnosti!

Ať žije čučche a soběstačnost!

Dr. Dermot Hudson

prezident Společnosti pro studium politiky songun, Spojené království

předseda Anglické studijní skupiny myšlenky čučche

předseda Společnosti britsko-korejského přátelství

předseda Britského výboru solidarity pro mír a znovusjednocení na Korejském poloostrově

generální tajemník Mezinárodního ústředního výboru pro studium songunu

http://juche007-anglo-peopleskoreafriendship.blogspot.com/