Skip to content

7 mld. $ podnikatelům, pracující jsou podvedeni…

Redakční sloupek časopisu The People’s Voice (Hlas lidu) o pojištění při ztrátě zaměstnání

 

21. října (kanadská) ministryně financí Chrystia Freelandová potvrdila to, čeho se obávali pracující po celé Kanadě – 23. října skončilo vyplácení Kanadské zotavovací dávky (Canada Recovery Benefit; CRB).

Nebylo to až takové překvapení. Už několik týdnů předtím se podnikatelský tisk dožadoval ukončení podpory příjmů zaměstnanců. Jejich zdůvodnění spočívalo v tom, že podpory příjmu vyplácené přímo zaměstnancům byly zodpovědné za nedostatek pracovních sil a hnaly inflaci. Tímhle dvojsmyslným argumentem se oháněli jako ďábel vidlemi – krutě a bezcitně.

Kdo jiný než kapitalista by se mohl pokoušet tvrdit, že platby od CRB ve výši 270 dolarů týdně odrazují od práce? Pokud tomu tak je, pak je třeba vyvinout tlak na podniky, které očekávají, že zaměstnanci budou žít z 15 tisíc dolarů ročně. Jenže právě v tom je podstata podpory příjmů pod hranicí chudoby, že? Aby nezaměstnaní dělníci byli tak zoufalí, že přijmou práci za nízkou mzdu (a nebezpečnou a bez odborů a bez dávek…)?

Druhý argument, že CRB pohání inflaci, je neméně směšný. Podle této logiky (kterou v první řadě propagují toryové) jsou to chudí a nezaměstnaní, kdo nese vinu za prudce rostoucí ceny potravin, plynu a vytápění domů, bydlení a nájmů. Když už mluvíme o obviňování oběti.

Inflaci ve skutečnosti táhne masivní vládní sanace kapitalismu – v podobě obrovského odkupu dluhu od bank a úvěrových společností kanadskou centrální bankou („kvantitativní uvolňování“). K tomu připočtěme spirálovitý vojenský rozpočet – včetně ročního rozpočtu Národní obrany ve výši 25 miliard dolarů plus další desítky miliard na bojové letouny, námořní lodě, tanky a další zbraně pro války USA a NATO.

Podnikatelské skupiny ve stejné době, kdy vybídly Liberály, aby zabouchli dveře před dělníky, dělaly přemety, aby ospravedlnily pokračování vládních mzdových dotací, které jim byly vypláceny. Ekonomické oživení, naříkaly, je prostě příliš křehké na to, aby se dalo skoncovat s dotacemi na nájemné od CERS, mzdovými dotacemi CEWS nebo s programem financování z LEEFF nebo s různou přímou výpomocí, jako je 5,9 miliardy dolarů darovaných společnosti Air Canada.

Vláda svědomitě vyhověla požadavkům svých firemních šéfů, ukončila podporu příjmů pro zaměstnance a zároveň vyčlenila 7,4 miliardy dolarů na podporu podnikání. To samozřejmě zaplatí stejní pracující, jejichž příjmy jsou považovány za příliš vysoké.

Jestli jsme někdy potřebovali lekci, jak funguje kapitalismus, tak tady je.

Dnes je v Kanadě stále „oficiálně“ nezaměstnaných 1,4 milionu pracujících (skutečné číslo může být mnohem vyšší), včetně 800 000 osob závislých na CRB. Oni – a my všichni – potřebují trvalé reformy zaměstnaneckého pojištění, aby bylo dostupné všem nezaměstnaným pracovníkům po celou dobu nezaměstnanosti, a to ve výši 90 procent předchozího výdělku.

Tištěné číslo People’s Voice z 1. až 15. listopadu – stejně jako naše číslo z 1. až 15. října – obsahuje celostránkový dvojjazyčný plakát vyzývající přesně k takovému typu reformy EI. Doufáme, že čtenáři umístí tento plakát do vašeho okna, do vaší kanceláře nebo na váš profil na sociálních sítích v rámci snahy o vybudování skutečné kampaně za obyvatelné příjmy pro všechny pracující.

S koncem CRB není jiná možnost než bojovat. Jinak zaměstnanci dostanou jen 7,4 miliardy dolarů.

 

Autor použil v názvu ostřejší výraz, v našich podmínkách hůře publikovatelný. (Pozn. překl.)

Z internetového vydání the People’s Voice, oficiálního zpravodaje Komunistické strany Kanady, přeložil Vladimír Sedláček. 

Business gets $7 billion, workers get hosed | (peoplesvoice.ca)