Skip to content

Jiný 17. listopad

17. listopad, Mezinárodní den studentstva, který byl vyhlášen jako mezinárodní svátek v Londýně v roce 1941, jako reakce na projev fašistického barbarství – uzavření Československých vysokých škol a perzekuce československých studentů je hanebně po kontrarevoluci upozaďován a jeho podstata je zamlčována. Místo tohoto mezinárodního svátku akcentuje buržoazie kontrarevoluční události z roku 1989.

Jinak tomu je v řeckých Athénách. 17. listopad je v Řecku datum, které je mobilizační pro pokrokovou část společnosti. V tento den si řecký lid připomíná události z roku 1973.

17. listopad 1973 byl zlomovým bodem odporu tisíců pracujících a studentů proti diktatuře vojenské junty podporované USA a NATO vládnoucí v Řecku. 

Protestující pokrokoví občané okupovali několik dní budovu polytechnické univerzity v Athénách. Jejich odpor byl zlomen brutálním zásahem armády. Byl to bezprecedentní čin, kdy byla narušena posvátná akademická svoboda. Bránu polytechnické univerzity prolomily obrněné vozy a lidé protestující proti buržoaznímu útlaku byli rozehnáni střelbou. 

Tato brutální událost rezonovala ve všech koutech Řecka a vzbudila odpor i světové veřejnosti. 

Tento den, jako symbol odporu proti tyranii kapitálu si připomínají všichni pokrokoví občané Řecka. Každoročně jsou pořádány masové manifestace, jejichž odkazem není jen připomínání minulosti, ale také hlasem volajícím po sjednocení všech svobodomyslných občanů v boji proti kapitalistickému útlaku. 

 

A. H.