Skip to content

Prohlášení Světové odborové federace k 1. máji 2023

Světová federace odborových svazů, radikální třídně orientovaný hlas, zastupující 105 milionů dělníků, kteří žijí, pracují a bojují ve 133 zemích pěti kontinentů, si připomíná 137. výročí boje dělníků v Chicagu v roce 1886, trvalý milník dělnické třídy a jasný maják dnešních i budoucích bojů za stálou práci s právy, sociálním zabezpečením, svobodnou veřejností a všeobecným zdravím a vzděláním, s důstojným životem.

V dnešní době se krize kapitalismu prohlubuje v délce i šířce zeměkoule, což má za následek otevřené porušování demokratických a odborových práv, zhoršování pracovních a životních podmínek a dramatické prohlubování sociálních nerovností, chudoby a vykořisťování. Velkokapitál a jeho političtí představitelé využívali záminky kapitalistické krize všeho druhu k útokům i na ta nejzákladnější demokratická a odborová práva, jako je právo stávkovat, demonstrovat a organizovat se. Dělají, co mohou, aby důsledky krize přenesli na bedra dělnické třídy, důchodců, zemědělců a chudší část samostatně výdělečně činných lidí.

Nekontrolovatelný růst cen, zejména cen základního zboží, jakož i „energetické chudoby“, je dalším způsobem, jak snížit platy a jak chránit a zvyšovat zisky, což vede k ještě větší chudobě a zhoršování životní úrovně pracujících. Opět chtějí, aby za jejich krizi zaplatili lidé a pracující. Pracující však nejsou ochotni proplatit účet. Toto poselství je hlasitě a jasně slyšet z více a více pracovišť, z více a více zemí.

Organizace sdružené v SOF, v bojovném duchu nedávného 18. sjezdu, který jsme měli před rokem v Římě, stojí v čele těchto bojů a požadují uspokojení současných potřeb pracujících na všech úrovních: plat, zaměstnanost, sociální zabezpečení, zdravotní péče, vzdělání, kultura. Posilujeme svůj odpor proti privatizaci a protidělnické politice, stojíme po boku bojujících dělnic, těch, které trpí dvojím vykořisťováním a bojují za rovná práva na práci, společnost a život. Ve stejném směru pokračujeme v boji ve prospěch mladých lidí, kteří jsou vždy prvními oběťmi kapitalistické krize, a migrantů, kteří jsou vykořisťováni jako levná pracovní síla. Stojíme bok po boku zranitelných složek dělnické třídy a požadujeme důstojný příjem pro nedostatečně zaměstnané pracovníky, řádná pracovní místa pro nezaměstnané a důstojné důchody pro pracující v důchodu. Posilujeme své radikální kroky k zajištění všech pracovních práv a svobod a konvencí, které mají být realizovány v praxi, místo toho, aby to byla jen prázdná slova uprostřed škrtů. Tyto boje jsou neúnavně a neochvějně vedeny navzdory zostření státní represe a autoritářství, bohužel s tolerancí nebo dokonce spoluprací kapitulovaných odborových předáků společně se žlutými odbory, které jsou v souladu s příkazy kapitálu.

Kromě následků pandemie a hospodářské krize buržoazie chce, aby dělnická třída zaplatila také cenu za imperialistickou válku USA, NATO, EU s Ruskem na Ukrajině. Znovu opakujeme naši pevnou internacionalistickou solidaritu s trpícími národy. Požadujeme konec války na Ukrajině, odstranění všech imperialistických válek, stažení a demontáž NATO a všech vojenských koalic a zrušení jaderných zbraní. Zintenzivňujeme náš boj za zajištění práva národů žít v míru a svobodně a nezávisle určovat svou současnost i budoucnost. Bojujeme za zastavení hospodářských válek a sankcí jako prostředku prosazování zahraničních imperialistických zájmů v suverénních a nezávislých zemích a za okamžité ukončení zločinného embarga proti socialistické Kubě a pokračující zločiny proti palestinskému lidu. Našimi nejmocnějšími zbraněmi jsou INTERNACIONALISMUS a SOLIDARITA. Žádný dělník se nesmí cítit sám.

SOF u příležitosti Mezinárodního dne pracujících v roce 2023 předává své vřelé, internacionalistické, bojovné a třídní pozdravy všem bojujícím dělníkům a všem radikálním odborům, které neúnavně a rozhodně vedou každodenní boj za důstojnost, za uspokojení současných potřeb dělnické třídy a lidových vrstev. Zintenzivňujeme naše společné akce ve všech sektorech, v každé zemi, na každém kontinentu, za emancipaci dělnické třídy, za uspokojení našich vlastních třídních zájmů a potřeb; proti prvotní příčině chudoby, bídy, válek a uprchlíků; za vybudování spravedlivé společnosti zaměřené na člověka s důstojnými životními a pracovními podmínkami pro každou lidskou bytost, společnosti osvobozené od kapitalistického barbarství a vykořisťování člověka člověkem.

 

Vyzýváme všechny členy a přátele SOF, aby uctili Mezinárodní svátek práce pod hesly a prapory SOF:

– Internacionalistická solidarita – zbraň dělnické třídy

– Odmítáme platit za jejich krizi

– Zastavte imperialistické blokády a ekonomické války

                                                                                                            Sekretariát SOF, 25. dubna 2023