Skip to content

NOVOROČNÍ POSELSTVÍ Světové odborové federace 2023

Drazí kolegové,

Rok, který se blíží ke svému konci, byl dalším rokem významných bojů v dlouhé historii SOF. 18. sjezd Světové odborové federace, který se konal v italském Římě ve dnech 6.-8. května 2022 pod heslem „Společně pokračujeme v uspokojování našich současných potřeb – proti imperialisticko-kapitalistickému barbarství“, nepochybně představuje velký milník pro mezinárodní třídně orientované odborové hnutí. Tento historický 18. sjezd znovu připomněl antiimperialistický a protifašistický charakter SOF a její oddanost boji za osvobození dělnické třídy z kapitalistických okovů.

Rok 2022 byl poznamenán zostřením soupeření imperialistů o kontrolu nad globálními zdroji a trhy. Ruská invaze a válka na Ukrajině podkopávají nezadatelné právo národů na život v míru, vyvolávají zároveň vážné následky a ovlivňují životní podmínky dělnické třídy celosvětově.

USA, EU a NATO se snaží prezentovat situaci jako válku mezi liberalismem a autoritářstvím a doufají, že tak lze ututlat jejich vlastní zločinnou roli. Tato špinavá role je ale jasně viditelná v tolika imperialistických válkách a intervencích: v Palestině, Sýrii, Iráku, Afghánistánu, Libyi, Jugoslávii, na Kypru a na tolika dalších místech, stejně jako v embargách na Kubě a ve Venezuele a tolika sankcích a hospodářských válkách. Mír není chráněn ještě větším militarismem nebo patronátem všech druhů krajně pravicových nacionalistů a fašistů. Mír nemůže být založen na blokádách, sankcích a hospodářských válkách.

SOF bojuje za trvalý a stabilní mír, za rozpuštění NATO a všech vojenských koalic a za zrušení jaderných zbraní.

Zatímco imperialistické války pokračují, pracující po celé zeměkouli, vyčerpaní po pandemii Covid-19, opět čelí důsledkům nové kapitalistické krize. Nekontrolovatelné zvyšování cen; zejména růst cen potřebného zboží pro každodenní život, jakož i „energetická chudoba“, jsou další cestou ke snižování platů a k ochraně a zvyšování zisků. Tímto způsobem chtějí, aby účet nejen za pandemii a hospodářskou krizi, ale i válku NATO s Ruskem na Ukrajině, zaplatila dělnická třída, důchodci, zemědělci a chudší část samostatně výdělečně činných lidí.

Dělnická třída po celém světě se svými neutuchajícími boji odmítá platit za kapitalistickou krizi a imperialistické války. V čele těchto bojů stojí organizace sdružené v SOF, požadující uspokojení současných potřeb dělníků na všech úrovních: plat, zaměstnání, sociální zabezpečení, kultura.

Během posledních měsíců právě boje a mobilizace odborů stály v cestě protilidové politice, jež chtěla pracující tiché a a podřízené. Při nesčetných příležitostech vyšly do ulic tisíce pracujících, kteří všem dodávali sílu a optimismus, aby prolomili atmosféru strachu, zastrašování a represe. Bojovali za bezplatnou a všeobsažnou zdravotní péči pro všechny, respektování a uplatňování demokratických a odborových svobod, okamžité zvýšení mezd a důchodů, ochranu kupní síly a životní úrovně pracujících a za uspokojení zájmů lidových vrstev.

Zatčení nedávno zvoleného generálního tajemníka Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) Lucy Visentiniho za skandál spojený se zakrýváním strašlivých zločinů spáchaných na tisících pracujících opět vynáší na povrch nutnost zintenzivnit boj za ochranu samostatnosti a třídní orientace odborů, pryč od byrokracie, korupce a manipulací ze strany kapitálu a zaměstnavatelů. Začlenění do neoliberální, protidělnické politiky, absence podstatné reakce, je v jasném soužití s korupcí.

Světová odborová federace a její stovka sdružených organizací ze 133 zemí 5 kontinentů, představujících více než 105 milionů pracujících, zůstane průkopníkem dělnické třídy, v čele bojů, vyzbrojena rozhodnutími svého 18. světového odborového sjezdu a svou bojovnou historií jako majákem.

Zintenzivní koordinaci a boj za:

– pokračování masovosti a vzestupný kurz, jaký zaznamenalo třídně orientované odborové hnutí v posledních letech;

– koordinaci činnosti a bojů organizovaného třídně orientovaného odborového hnutí po celém světě a jeho zásobování potřebnými informacemi a nástroji, které učiní boje ještě připravenější a účinnější;

– další rozvoj internacionalistické solidarity, spolupráce a společné koordinované činnosti lidu a pracujících s třídními odbory v každé zemi jako frontou;

– prohlubování zásahů v mezinárodních organizacích, na nichž se SOF podílí, s cílem účinněji promítnout požadavky a zájmy dělnické třídy;

– udržení boje proti diskriminaci všech forem a zdůrazňování konkrétních otázek týkajících se pracujících žen a mladých pracujících;

– V přípravě bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a pracovního prostředí, jakož i udržitelného lidského rozvoje s klimatickými změnami v čele;

– Prohloubení intervencí v mezinárodních organizacích, na nichž se WFTU podílí, s cílem účinněji promítnout požadavky a zájmy dělnické třídy.

– přípravu bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a pracovního prostředí, jakož i udržitelného lidského rozvoje s klimatickými změnami v čele.

V době, kdy se připravujeme na uvítání roku 2023, jsme přesvědčeni, že mezinárodní třídně orientované odborové hnutí je připraveno a dobře připraveno připravit půdu pro budoucí boje, pro obranu zájmů pracujících a uspokojení jejich současných potřeb. Za svět bez imperialistických válek a intervencí, bez jakékoli diskriminace a vykořisťování člověka člověkem.

 

Šťastný a bojovný nový rok,

jednotní pokračujeme!

 

Sekretariát

 

https://www.wftucentral.org/wftu-new-years-card/