Skip to content

Naléhavé! Společné prohlášení komunistických a dělnických stran – NE imperialistické válce na Ukrajině!

Je nutný nezávislý boj proti monopolům a buržoazním třídám, za svržení kapitalismu, za posilování třídního boje proti imperialistické válce, za socialismus!

 

  1. Komunistické a dělnické strany, které podepisují toto společné prohlášení, se staví proti imperialistickému konfliktu na Ukrajině, jenž představuje jeden z důsledků tragické situace pro národy utvářené po svržení socialismu a rozpuštění Sovětského svazu. Jak buržoazní, tak oportunistické síly, které po léta bojovaly proti SSSR a nedávno oslavily 30. výročí jeho rozpuštění a umlčely skutečnost, že obnovení kapitalismu znamenalo demontáž historických výdobytků pracujících a lidu a vrátilo národy SSSR zpět do éry třídního vykořisťování a imperialistických válek, jsou zcela odhaleny.
  2. Vývoj na Ukrajině, jenž se odehrává v rámci monopolního kapitalismu, je spojen s plány USA, NATO a EU a jejich zásahy v oblasti v souvislosti s jejich tvrdého soutěžení s kapitalistickým Ruskem o kontrolu nad trhy, surovinami a dopravními sítěmi země. Tyto snahy jsou skryty imperialistickými mocnostmi, které jsou v konfliktu a prosazují své vlastní záminky, jako je „obrana demokracie“, „sebeobrana“ a právo „zvolit si své aliance“, dodržování zásad OSN nebo OBSE nebo údajně „fašismus“, přičemž záměrně oddělují fašismus od kapitalistického systému, který ho vyvolává a využívá.
  3. Odsuzujeme činnost fašistických a nacionalistických sil na Ukrajině, antikomunismus a pronásledování komunistů, diskriminaci ruskojazyčného obyvatelstva, ozbrojené útoky ukrajinské vlády proti lidu v Donbasu. Odsuzujeme využívání reakčních politických sil Ukrajiny, včetně fašistických skupin, euroatlantickými mocnostmi k realizaci jejich plánů. Kromě toho je nepřijatelná antikomunistická rétorika proti Leninovi, bolševikům a Sovětskému svazu, k níž se uchyluje ruské vedení, aby ospravedlnilo své vlastní strategické plány v oblasti. Nic však nemůže pošpinit obrovský přínos socialismu v Sovětském svazu, který byl mnohonárodnostním svazem rovnocenných socialistických republik.
  4. Rozhodnutí Ruské federace nejprve uznat „nezávislost“ takzvaných „lidových republik“ v Donbasu a poté přikročit k ruské vojenské intervenci, která probíhá pod záminkou ruské „sebeobrany“, demilitarizace a „defašizace“ Ukrajiny, nebylo učiněno za účelem ochrany obyvatel regionu nebo míru, ale za účelem prosazování zájmů ruských monopolů na ukrajinském území a jejich nelítostného soupeření se západními monopoly. Vyjadřujeme solidaritu s komunisty a národy Ruska a Ukrajiny a stojíme na jejich straně, abychom posílili boj proti nacionalismu, který podporuje každá buržoazie. Národy obou zemí, které žily v míru a společně prosperovaly v rámci SSSR, stejně jako všechny ostatní národy nemají zájem stranit tomu či onomu imperialistickému nebo spojenectví, jež slouží zájmům monopolů.
  5. Zdůrazňujeme, že iluze podporované buržoazními silami, které tvrdí, že by v Evropě mohla existovat „lepší bezpečnostní architektura“ díky intervenci EU, NATO „bez vojenských plánů a agresivních zbraňových systémů na svém území“, „pro-mírová EU“ nebo „mírový multipolární svět“ atd., jsou vysoce nebezpečné. Žádný z těchto předpokladů nemá nic společného s realitou; jsou zavádějící pro antikapitalistický a antiimperialistický boj, který se snaží pěstovat dojem, že může existovat „mírový imperialismus“. Pravdou však je, že NATO a EU, stejně jako každá kapitalistická nadnárodní unie, jsou spojenectví dravců s hluboce zpátečnickou povahou a nemohou se stát pro-lidovými, budou i nadále jednat proti právům pracujících a lidí a národů; že kapitalismus jde ruku v ruce s imperialistickými válkami.
  6. Vyzýváme národy zemí, jejichž vlády jsou zapojeny do vývoje, zejména prostřednictvím NATO a EU, ale také Ruska, aby bojovaly proti propagandě buržoazních sil, které lákají lid k mlýnku na maso imperialistické války za použití různých falešných záminek. Aby požadovaly uzavření vojenských základen, návrat domů vojáků z misí v zahraničí, aby posílily boj za odpoutání se zemí od imperialistických plánů a spojenectví, jako je NATO a EU.
  7. Zájem dělnické třídy a lidových vrstev vyžaduje, abychom posílili třídní kritérium pro analýzu vývoje, abychom vytyčili vlastní nezávislou cestu proti monopolům a buržoazním třídám, pro svržení kapitalismu, pro posílení třídního boje proti imperialistické válce, pro socialismus, jenž zůstává aktuální a potřebný jako vždy.

 

 

Strany, jež podepsaly Společné prohlášení

 

Komunistická strana Ázerbájdžánu

Komunistická strana Bangladéše

Komunistická strana El Salvadoru

Komunistická strana Řecka

Komunistická strana Lotyšska

Komunistická strana Mexika

Nová komunistická strana Nizozemska

Filipínská komunistická strana (PKP 1930)

Komunistická strana pracujících Španělska

Komunistická strana Turecka

Komunistická fronta (Itálie)

 

Prohlášení je otevřeno dalším podpisům

www.solidnet.org 24. 2. 2022