Skip to content

Komunisté v přední linii boje proti koronaviru

Koronavirus se stal tématem číslo 1 posledních týdnů. Výskyt viru byl nejprve zaznamenán ve střední Číně a dnes je jím nakaženo více než 40 000 lidí. Z nich viru podlehlo asi 900. Nechám nyní stranou různé lékařské pohledy, nebudu se věnovat mapování šíření onemocnění po planetě, nebudu se zabývat tím, kde všude v Evropě se již virus rozšířil.

Celá událost má ale také politický rozměr, který je značně pokřivován buržoazními médii tak, aby pošpinil socialistické a lidově demokratické země a znovu očerňoval komunisty. 

Na sociálních sítích jsem zaznamenal výtku směrem k vládě Čínské lidové republiky, respektive směrem k jejímu vrchnímu představiteli, prezidentu Si Ťin-pchingovi, že dostatečně nereagoval na první výskyty viru, že nepřijal dostatečná opatření. Byl to názor typického antikomunisty.

To, jak se čínská vláda zabývá problémem, je naopak až obdivuhodné. Je pro občana České republiky, který si už tak nějak “zvykl” na to, že od kontrarevoluce střídá špatnou vládu ještě horší vláda, který je zvyklý na nekompetentní ministry, rozkrádání, chátrání, neschopnost cokoliv (alespoň bez “ostudy”) zrealizovat, je pro něj vůbec představitelný rozměr a produktivita čínského hospodaření? Nechám stranou odborné debaty o čínském hospodářsko-společenském systému, nebudu posuzovat, zda se jedná o správnou cestu k socialismu, nebo zda z této cesty Čína sešla. To je v tento moment vedlejší. Dokáže si český občan přestavit, že by naše vláda dokázala tak zásadním způsobem zasáhnout do boje proti nějaké katastrofě, jak to dokázala právě vláda lidové Číny?

Ve městě Wu-chan (v ohnisku nákazy) vyrostla během několika dnů nemocnice Chuo-šen-šan, která čítá 1 000 lůžek. Od začátku stavby po zahájení provozu uběhl necelý týden. Paralelně byla budována další nemocnice Lej-šen-šan, která má mít až 1 500 lůžek. Během necelých dvou týdnů byly vybudovány dvě nemocnice o kapacitě souhrnně 2 500 lůžek. Jen tato skutečnost zahanbuje všechny “vyspělé” západní “demokracie”, které se naopak potýkají s omezováním lékařské pomoci, se zavíráním nemocnic, s rostoucí nedostupností lékařské péče pro občany. To, co dokázali v Číně je pro kapitalistické státy nemyslitelné.

Ale ani to není to klíčové, čeho bychom si měli všimnout pod nánosem po mediální smršti. Abych se dostal k tomu podstatnému, musím odběhnout k zdánlivě jinému tématu. V roce 2019 byl natočen v produkci HBO seriál “Černobyl”, který se zabýval tématem havárie stejnojmenné jaderné elektrárny. Poutavý, ale tendenční seriál se v době svého vydání stal populárním a způsobil zájem o téma nehody. Tendenčnost seriálu jsem spatřoval v tom, jak velká část děje byla věnována vyobrazení sovětské vlády jako nezodpovědné vrchnosti, tutlající problém a zneužívající prosté lidi. Seriál si dokázal pohrávat s podvědomým strachem diváka z neznámého a neviditelného, z nebezpečí radiace, aby podstrčil antikomunistické poselství.

To, co bylo ovšem v seriálu zamlčováno či upozaďováno byl podíl komunistů na likvidaci škod havárie a ochraně obyvatelstva, hrdinství sovětských lidí. Byli to právě členové Komsomolu, kteří stáli v prvních řadách v činnosti k zajištění bezpečnosti obyvatel. Díky mladým komunistům byl zajištěn řád a zvládnuta organizace v sídlištích v okolí jaderné elektrárny a okolních vesnicích, navzdory obrovsky složité situaci. Komsomolci byli organizátory evakuace, pomáhali lidem, šířili instrukce, dbali na pořádek, řídili dopravu. Členové Komunistické strany Sovětského svazu šli příkladem svým nasazením i svého zdraví, svojí obětavostí při likvidaci škod jaderné havárie podobně, jako o 40 let dříve nasazovali život v boji proti nacistickému vpádu.

A dnes, v případě epidemie koronaviru jsou opět komunisté v první linii, opět stojí v čele boje proti těžkostem, opět jdou příkladem svým obětováním pro společnost, pro bezpečnost a obranu lidí.

Vedoucí lékař infekčního oddělení nemocnice v Šanghaji vystoupil s jasným prohlášením: “Rozhodl jsem se vyměnit všechny ve službě. Za koho? Za komunisty na oddělení. Jsi komunista? Složil jsi přísahu? Přísahals, že budeš sloužit lidu? Přišly těžkosti. Všichni hrozně křičeli stranická hesla. Vstoupils do strany. Nezáleží, co si myslíš. Pardon, ale trubka volá. Jdi do čela! Nezajímá mě, jestli souhlasíš nebo ne! Jdi a je to! Ať už pro myšlenky strany, nebo kvůli kázni. Nesmlouvá se. Musíš se zařadit!” ( 1 ).

Podobně se chovala socialistická Kuba v těchto krizových momentech. Zatímco se před více než 30 lety imperialisté snažili černobylskou katastrofu využít politicky k diskreditaci socialismu, Kubánská revoluce, věrna proletářskému internacionalismu pomáhala postiženým havárií. A to přesto, že na Kubu dopadaly právě v tu chvíli nejtěžší důsledky rozpadu socialistického společenství a amerického embarga. Na karibský ostrov jezdily tisíce dětí z oblasti jaderné elektrárny na léčbu, rekreaci a rehabilitaci. Pro černobylské obyvatele byl na Kubě vyčleněn speciální objekt ( 2 ).

Dnes znovu socialistická Kubánská republika, která má vysokou prestiž díky nezištné pomoci lékařů všude tam, kde je potřeba, také vyhlásila boj zhoubné virové epidemii.

Kubánské zdravotnictví je na vysoké úrovni. O tom jsme se mohli mnohokrát přesvědčit. Například kubánský kontingent patřil k těm nejpočetnějším z těch, které se podílely na likvidaci epidemie eboly v západní Africe v roce 2016. Bez ohledu na osobní rizika kubánští lékaři plní svou internacionální povinnost.

Čínští lékaři dnes využívají kubánská antivirotika proti koronaviru ( 3 ). Na kubánském velvyslanectví v Pekingu bylo zřízeno specializované oddělení pro sledování a metodologii prevence nákazy a boje proti koronaviru ( 4 ). Ihned byli na toto zřízené oddělení vyslání dva kubánští specialisté, aby posílili boj proti zákeřnému viru.

Dalo by se uvádět mnoho příkladů ze současnosti, ale také z minulosti (zmíněná Velká Vlastenecká válka by byla kapitola sama pro sebe), kdy v krizových momentech stáli komunisté v čele, šli příkladem a obětovali se ve prospěch společnosti.

Být komunistou, to není pouze to, být vlastníkem legitimace komunistické strany. Být komunistou, to vedle znalosti vědecké ideologie marxismu-leninismu, schopnosti nahlédnout do společenských procesů a pochopit je, také znamená jít příkladem. V těžkých dobách se tříbí charakter, oddělují se hrdinové od kariéristů.

Být příkladem v pracovním kolektivu, ve společnosti obecně, nezištně pomáhat a schopnost se obětovat pro společnost a společenský pokrok, to je charakteristické pro komunisty. A v těchto krizových momentech, jako je nyní epidemie koronaviru, se opět prokazuje, jak důležitá je tato vlastnost komunistů.

 


A.H., Komunistický svaz mládeže, http://www.ksm.cz

Ilustrační snímek – tisková agentura Nová Čína (Sin-chua), http://www.xinhuanet.com

 

Odkazy

1 – https://youtu.be/QUA6u3azi_U

2 – https://www.telesurenglish.net/news/Cuban-Aid-What-HBO-Didnt-Mention-In-Their-Chernobyl-Series-20190609-0006.html

3 – https://www.telesurenglish.net/news/cuban-antiviral-used-against-coronavirus-in-china-20200206-0005.html

4 – https://oncubanews.com/en/cuba/cuban-doctors-against-coronavirus-in-china/