Skip to content

Glosy…

…o literatuře, politice a životě

 

Otevíráme rubriku, do které bychom chtěli pravidelně přispívat. Svým formátem vyhovuje našim časovým možnostem zaměstnanců a dělníků, tolik podobných vám, čtenářům. Odpovídá však také činnosti tak, jak jsme si ji vytkli. Řečeno s jistým patosem, našemu poslání.

To je navýsost obtížné. Desítky let neexistence revoluční a lidové politické síly po sobě zanechaly (nejen) v českých zemích a na Slovensku spoušť. Relativní slabost (historicky) dělnického a lidového hnutí ve světovém měříku tento úhor ještě zvýrazňuje. Abychom se z této šlamastiky dostali, musíme na jedné straně postavit na nohy teorii, odpovědět na složité a palčivé otázky dneška z vědeckých, marxistických pozic. Proč? Protože až na čestné výjimky se touto otázku v našem regionu nikdo desítky let nezabýval.

Jít jenom touto cestou by však mohlo znamenat zapouzdření do intelektuálského akvária, izolovanost od dělníků, ostatních zaměstnanců, studentů a dalších příslušníků lidových vrstev. Následkem by pak mohla být ztráta možnosti nalézat hledané odpovědi a nedostatečné nebo i špatné rozvíjení teorie. Ani naše třídní, proletářská příslušnost by této negativní praxi nemusela zabránit.

Proto, a náš web je toho důkazem, chceme odpovídat také na dílčí, drobné, ne tak zásadní otázky dneška. Ty, které aktuálně trápí vykořisťované a utlačované sociální třídy, ty, jež alespoň zprostředkovaně souvisejí s projevy pozdního, úpadkového kapitalistického systému. Pokoušíme se o tom více než rok téměř pravidelným týdenním souhrnem zpráv, postřehů, úvah či analýz, jež najdete v rubrice pod názvem Panorama. Neexistence teorie, odpovídajícího programu, absence analýz z různých oblastí života nás však i v této činnosti přitahuje jako magnet k složitým analytickým, dlouhým a náročným textům, které nelze ničím nahradit, tento úkol ignorovat či přeskočit.

Pokoušíme se proto na tato omezení reagovat rozšířením našeho žánrového repertoáru – tvorbou glos. Ty se budou týkat literatury, kterou právě čteme, politického dění a obecně různých životních otázek. Tento formát nás nebude tlačit k analýze, složitosti a používání množství odborných termínů, které nelze přelstít žádnou banální zkratkou či programem na pět řádek. Umožní nám vyjádřit se stručněji, jednodušeji, čitelněji a méně náročně. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že tento postup může vést ke zjednodušení a jistému schematismu. Měl by však doplňovat naši hůře uchopitelnou, ale nutnou teoreticko-programovou poznávací a badatelskou práci.

 

Redakce

 

https://kominternet.cz/category/glosy/