Skip to content

Dialog – 30 let obhajoby a šíření marxismu-leninismu

Tak jsme před 30 lety začínali

 

Nynější Dialog*otázky*odpovědi začal vycházet před 30 lety.

Jeho první číslo vyšlo 28. 2. 1990 jako informační bulletin Marxisticko-leninského klubu při OV KSČ v Praze 10 „DIALOG  –  OTÁZKY –  ODPOVĚDI“.

Vzhledem k tomu, že marxisticko-leninské myšlenky nebylo možné od prvopočátku kontrarevolučního převratu v roce 1989 zveřejňovat v hromadných sdělovacích prostředcích, byl tento bulletin rozšiřován prostřednictvím rozmnožovacích blan.

1. strana 1. čísla (28. 2. 1990)

 

*****

Vedoucí funkcionáři současné KSČM se nikdy nedokázali vyrovnat s revizionismem N. S. Chruščova, podvodem „obrody“ z roku 1968 a bezprecedentní zradou M. S. Gorbačova!

*****

Komunisté se nepotřebují omlouvat za trvalý boj proti kapitalismu

a intenzivní práci pro budování socialismu a komunismu!

*****

Komunistický list „Dialog“ 30 let věrně slouží revoluční činnosti za aktivní internacionální spolupráce dělnického a komunistického hnutí, za účasti tisíců obětavých pracujících, dopisovatelů, čtenářů a funkcionářů ze všech krajů Čech, Moravy, Slovenska.

V souvislosti s tímto výročím připomínáme i slova básníka M. Floriana:

 

Komunisté se nemusí jen kát.

Nemají se proč stydět za svou víru.

Komunisté si nemohou nic lhát.

Čeká je dlouhá,

odříkavá směna.

Budoucnost nebyla však poražena.

A slunce přečte hlavní referát.

 

Do další revoluční činnosti „Dialogu“ přejeme hodně sil do boje za vítězství

lidové demokracie, socialismu a komunismu!

 

První a poslední strana 2. čísla (26. 3. 1990)