Skip to content

NE IMPERIALISTICKÉ VÁLCE!

Prohlášení Politbyra PCTE (Komunistické strany španělských pracujících)

24. února 2022

 

Konflikt mezi imperialistickými mocnostmi a bloky vstoupil do nové fáze zahájením přímých vojenských akcí Ruské federace proti vojenským cílům na ukrajinském území. V těchto těžkých časech, kdy existuje vážné riziko vypuknutí rozsáhlé imperialistické války, posílá Politický úřad PCTE dělníkům a souboru našeho lidu následující úvahy:

 1. – Toto je imperialistická válka. Skutečná příčina války spočívá v samotné podstatě imperialistického systému, v němž proti sobě stojí různé země a kapitalistické mezistátní aliance v novém rozdělení světa. Spory se vedou o trhy, přírodní zdroje, dopravní trasy a sféry vlivu.
 2. – Válka je pokračování politiky vojenskými prostředky. Obrany světového míru mohou dosáhnout pouze dělníci všech zemí a národů, kteří mají objektivně zájem skoncovat s vykořisťováním a pleněním. Imperialismus je kapitalismus našich dnů, nikoli mezinárodní politika té či oné mocnosti. Pouze konfrontací se systémem jako celkem můžeme zaručit světový mír. Mír, dokud přežije imperialismus, bude vždy relativní. Vždy to bude ozbrojený mír, mír s pistolí namířenou na hlavy národů.
 3. – Toto jsou následky kontrarevoluce v SSSR.Konfliktní situace vzniklá na Ukrajině a v celé východní Evropě je přímým důsledkem triumfu kapitalistické kontrarevoluce a rozpuštění Sovětského svazu, jenž po desetiletí umožňoval pokojný život národů, které ho tvořily, a dosahoval velmi důležitých výdobytků pro dělnickou třídu.

Rozpad SSSR před třiceti lety otevřel nová pole sporů mezi monopoly různých mocností. Začalo nové rozdělení světa, v němž kapitalistické Rusko zpochybňuje vliv a geostrategickou kontrolu starého socialistického tábora s ostatními imperialistickými mocnostmi, velmi významně se Spojenými státy a Evropskou unií.

 1. – Rozhodující zodpovědnost USA – EU – NATO v konfliktu. Státní převrat, jenž se odehrál na Ukrajině, lidově známý jako Euromajdan nebo Majdan, řízený oddíly ukrajinské buržoazie, by nebyl možný bez podpory Evropské unie, USA a NATO. Byl to násilný státní převrat za účasti fašistických sil, které beztrestně zavraždily desítky odborářů a zahájily represe proti ukrajinským komunistům – kteří se stavěli proti reakcionářskému obratu a stavěli se proti němu – a ruskojazyčnému obyvatelstvu, což vedlo ke konfliktu na Krymském poloostrově a republikách vyhlášených v Donbasu, Doněcké lidové republice a Luhanské lidové republice.

Minské dohody, podepsané mezi intervenujícími imperialistickými mocnostmi v září 2014, nebyly nikdy respektovány. Národy Doněcka a Luhanska jsou po celou dobu a dodnes vystaveny válečným podmínkám.

 1. – Ať nikdo nebojuje pod cizí vlajkou. Národy světa jsou už měsíce vystaveny těžké válečné propagandě, která se snaží postavit dělníky každé země – drtivou společenskou většinu – za zájmy jejich příslušné buržoazie. Všichni uvádějí své důvody, aby ospravedlnili svůj postoj, a z hlediska zájmů kapitalistů mají všichni své důvody. Jsou to imperialistické důvody, které nemají nic společného se zájmy dělnické třídy a národů.

„Imperialistický řád“ – prezentovaný komunisty jako pyramida nebo řetěz – je v podstatě multipolární. Všechny vazby jsou navzájem propojeny vztahy nerovné vzájemné závislosti, v závislosti na kroku, který každá země v pyramidě zaujímá. Vznikající mocnosti bojují o obsazení pozice mocností, které jsou na prvních pozicích v imperialistickém řetězu. Snaží se vyšplhat na pozice, ne na obranu světového míru. Jejich zájmy nemají nic společného se zájmy lidí. Jejich války nejsou našimi válkami.

V těchto těžkých časech, stejně jako se to stalo v dobách první světové války, nám buržoazie různých zemí navrhuje, abychom si zvolili stranu. Dnes, stejně jako tehdy, nemá dělnická třída ve sporu mezi našimi vykořisťovateli stranu na vybranou. Musíme se postavit proti tomu, abychom se stali kanonenfutter (potravou pro děla; španělští komunisté opravdu použili uvedený výraz! Pozn. překl.) v nové celkové imperialistické válce. Dnes, stejně jako ruská dělnická třída v roce 1917, musí dělnická třída všech zemí odhodlaně bojovat za svržení a překonání vykořisťovatelského systému, který produkuje válku. Musíme pevně bránit ideologickou, politickou a organizační nezávislost dělnické třídy. Musíme ukázat na hlavní nepřátele našeho lidu, kteří nejsou na východní frontě, ale v hlavních mocenských centrech naší země.

 1. – Opět falešný buržoazní pacifismus. Složky nové sociální demokracie se podílejí na vládě NATO, budou hostit summit této zločinecké organizace příští rok v červnu v Madridu a vyjednávají s USA o obnovení vojenských dohod, které umožňují kontinuitu a rozšiřování zahraničních vojenských základen na naší zemi. Ty samé složky nás vyzývají k obraně míru, zatímco posílají španělské vojáky, letadla a fregaty do oblasti konfliktu, která se nachází tisíce kilometrů od našich hranic. Mír, jenž brání, je imperialistický mír, mír s pistolí u hlavy lidu.
 2. – Okamžité úkoly. PCTE – která jasně vyjadřuje svou analýzu konfliktu, poukazuje na jeho zodpovědné osoby a odsuzuje je – má jasno o své internacionalistické povinnosti v současném válečném scénáři. Navrhujeme dělnické třídě, lidovým složkám a všem lidem, kteří nechtějí válku, aby zahájili dělnickou a lidovou mobilizaci s těmito cíli:
 • Žádné zapojení Španělska do imperialistické války. Je nutné důrazně požadovat, aby vláda stáhla veškerou vojenskou přítomnost v oblasti konfliktu. Žádný španělský voják by neměl v této válce bojovat, v oblasti by neměla být přítomna žádná španělská vojenská zbraň nebo vybavení. Návrat španělských vojáků domů by měl být okamžitý.
 • Odtržení od imperialistických aliancí. NATO a Evropská unie jsou mezistátní aliance, které zajišťují vykořisťování dělníků a plenění národů. Její rozpuštění nevzejde z obecných výzev k obraně míru při přípravě na válku, ale z odhodlaného boje našeho lidu za rozchod s NATO a EU v rámci všeobecného boje za překonání kapitalistického systému.
 • Pryč se základnami. Přítomnost zahraničních základen a vojáků na naší zemi, začleněných do tzv. protiraketového štítu a dalších mechanismů vojenské spolupráce, dělá z naší země vojenský cíl v případě rozsáhlé války. Zmizení těchto základen a porušení vojenských dohod s USA jsou naprosto aktuální požadavky.
 1. – Politbyro strany vyzývá všechny komunistické členy, všechny své organizace, aby v těchto těžkých časech organizovali neodkladnou mobilizaci a organizování dělnické třídy a lidu. Ohrožujeme své životy, ohrožujeme budoucnost.

 

NE imperialistické válce!

Vraťte vojáky domů!

NE NATO, pryč se základnami!

Žádnou půdu, moře ani vzduch imperialistům!

 

Madrid, 24. února 2022

 

Politbyro PCTE

https://www.pcte.es/