Skip to content

OS ČMS proti bossingu a stalkingu v Olomouci

„Ty k…., postarám se o to, aby tě nikdo v České republice nezaměstnal! Nebudeš nikde pracovat, to zařídím!“, křičel své výhružky na olomoucké ulici na svou bývalou zaměstnankyni manažer neředínské Pizzy Caruso Piero Caruso.

Tento problematický „podnikatel“ se dostal do hledáčku Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska kvůli jeho krytí šikany a diskriminačním podmínkám ve zmíněném podniku. Odborové sdružení nechalo po závažných informacích od interních zdrojů z podniku prověřit hygienické podmínky, konkrétně používání prošlých surovin a další neduhy, jejichž dokumentaci má OS ČMS k dispozici.

Namísto toho, aby Italova firma včas reagovala na stížnosti zaměstnanců o šikaně provozní a diskriminačních útocích, sám se do bossingu aktivně zapojil. Propuštěné zaměstnankyni ztěžuje život stalkingem, kterým se chce pomstít za prověřování legálnosti aktivit své živnosti.

„Caruso obtelefonovává potencionální zaměstnavatele a pomlouvá mě u nich. Několikrát jsem ho zahlédla u svého bydliště. Je to stalker. Chce zastrašit všechny, kteří hovořili pravdu o tom, co v podniku dělo“, sdělila nám bývalá zaměstnankyně Pizzy Caruso.

Odborové sdružení znovu poskytlo svou součinnost a rovněž vyzývá všechny postižené zaměstnance tohoto podniku, jako i dalších zařízení, které pohrdají právy pracujících a českým právním řádem, aby nemlčeli.

„Jsme svědky pohrdání právy pracujících, pohrdání legálními náležitostimi pracovního poměru, pohrdání bezpečností a ochranou zdraví při práci a neprosto nedůstojného zacházení s pracujícími. Pracující jsou terčem šikany a zastrašování pochybných zaměstnavatelů. Je to mnohdy úspěšná snaha o totalitní nadvládu podivných kšeftařů, kteří neplní základní požadavky kladené na zaměstnavatele, ignorují nejen své zaměstnance, ale pravidla vůbec. Tato arogance musí být už jednou provždy zlomena! Nadějí je jednotný postup zaměstnanců i těch, kteří se už dříve stali obětí podobného zacházení. Odbory nabízí pomoc, v jednotě je síla!“, vyjádřil se k případům tohoto ražení předseda OS ČMS a místopředseda KSČM, poslanec Stanislav Grospič.

 

Výhružky, vulgární napadání na veřejnosti a stalking Pietra Carusa řeší Policie ČR.

 

(os)