Skip to content

Režim v Polsku ohrožuje budoucnost země, svobodu v Evropě a mír ve světě

My, Francouzi polského původu, kteří se stále cítí být spojeni se svými kořeny nebo zůstávají citliví na národní cítění, cítíme povinnost varovat Poláky, jejich potomky a přátele Polska před fašistickým, klerikálním a válečným režimem ve Varšavě.

Polsko, které liberálové a zotročená levice po roce 1989 nasměrovali k neomezenému neoliberalismu, vidělo miliony svých zoufalých občanů odsouzených k emigraci nebo k vegetování v anachronických společenských vztazích, které byly znovu vytvořeny silou: etnocentrická zaostalost a militarismus.

Za tímto účelem se ve společnosti shora vytváří obraz nepřítele proti Rusku, aby se z kolektivní paměti vymazalo bojové bratrství z roku 1905 a společný boj proti hitlerismu.

Hnán fanatickým antikomunismem a antisovětismem, chorobnou rusofobií, středověkým a hrubě misogynním klerikalismem, hnán primitivním nacionalismem, který nemá nic společného s pokrokovým vlastenectvím Fryderyka Chopina, Marie Skłodowské-Curie, Tadeusze Kościuszka, Mikuláše Koperníka, generálem Zygmunta Berlinga a Jaroslawa Dabrowského, usilují vládci současného Polska železnou rukou cecíků z PiS za plné spoluúčasti byrokratů Evropské unie (EU) a NATO, kteří pro tuto příležitost zapomněli hájit bájné “západní liberální hodnoty”, o :

Kontinentální válku proti Rusku, přičemž trpce odmítají jakoukoli koncepci vyjednávání a deeskalace na Ukrajině, navzdory stále rostoucímu riziku globálního rusko-atlantického a čínsko-atlantického jaderného požáru, který s sebou nese hrozbu totálního vyhlazení lidstva.

Cválající militarizace evropského subkontinentu se systematickým zvyšováním výdajů na zbrojení v době, kdy jsou pracujícím lidem ve všech zemích ničena jejich sociální práva a jejich mzdy jsou silně vyčerpávány inflací.

Politický fašismus prohlubovaný organizováním zvláštních akcí – “honů na čarodějnice”.

– namířených proti komunistům (pokračující zákaz Komunistické strany Polska – KPP), militantům a členům stran v opozici vůči NATO, v boji proti odborům a radikální levici, v útocích na nezávislost soudnictví a svobodu tisku, v podněcování krajní pravice a v glorifikaci minulosti zdiskreditovaných fašistických režimů (Ukrajina, pobaltské státy atd.) pravicovými bojůvkami, které se netají nostalgií po stylu politiky Pilsudského, Hitlera, Mussoliniho nebo Bandery.

Celokontinentální destrukce sociálních práv s přeměnou polské dělnické třídy v přizpůsobivou veličinu kapitalistického vykořisťování v Evropě v rámci “volné a nenarušené soutěže”, kterou vnucují neoliberální evropské hospodářské smlouvy.

Historické popírání holocaustu s falešnou idealizací reakčního Polska a státem podporovaným vyhlazováním a likvidací všech artefaktů a stop připomínajících dělnické a antifašistické Polsko, vedle kriminalizace a odsouzení všech úspěchů a výdobytků dosažených pod záštitou lidového Polska v letech 1944-1989.

Nejhorší na tomto zmatení pojmů a hodnot je, že touto pseudopatriotickou a pseudokřesťanskou politikou se Polsko, jehož historický přínos v boji za demokratizaci je zpochybňován a jehož jazyk je na jeho území stále více vytlačován ve prospěch globalizace, stává každým dnem více a více služebníkem válečnických USA a pracovní rezervou Německa a jeho obyvatelstvo může být kdykoli masově obětováno na oltář agresivních projektů NATO a šílených snů o “Velkém Polsku” Kaczynského a spol.

Vyzýváme proto Poláky žijící v Polsku, přátele Polska, potomky Poláků žijících ve Francii nebo jinde, aby odsoudili tento nebezpečný režim, který tlačí zemi, kterou milujeme, na scestí, a odsoudili ho k tomu, aby hrál mimořádně škodlivou roli z hlediska cti a národních zájmů Polska a Poláků, demokracie a sociálního pokroku v Evropě, emancipace žen a zajištění světového míru.

Iniciátoři této výzvy :

Bruno Drweski, historik, profesor na INALCO (Národní institut orientálních jazyků a civilizací), Paříž

Jacques Kmieciak, novinář, člen sdružení Přátelé Edwarda Gierka / Les Amis d’Edward Gierek

Jean-Pierre Page, odborář, bývalý národní vůdce ZZ CGT (Všeobecné konfederace práce – největších francouzských odborů – pozn. redakce), syn Jadwigy Wieczorek a rodiny polských komunistických odbojářů zavražděných nacisty v Osvětimi

První signatáři:

Louis Bembenek, důchodce z Houillères, FPK (Komunistická strana Francie)

Bernard Czerwiński, důchodce z Národního školství, starosta Drocourtu, občan světa, vytvořen ve Francii z rodičů a prarodičů polského původu

Cédric Delelis, učitel biologie, vnuk polského přistěhovalce, Divion

Bernard Grobelny, vychovaný ve Státě ochrany, jehož matka byla zabita německým bombardováním Stuka na francouzských silnicích v roce 1940 a jehož otec bojoval proti nacistickému Německu po celou dobu války

Jérémy Jędrzejewski, kotlář, městský radní a tajemník sekce FPK (Komunistické strany Francie) v Drocourtu, z polské prababičky

Freddy Kaczmarek, městský radní a tajemník sekce FPK (Komunistické strany Francie) v Auby

Monika Karbowska, polská komunistická a feministická aktivistka, dcera polského diplomata Sylvestre Krysztofiak, člen skupiny La France insoumise

Nadia Majdzerczak, vnučka polských emigrantů, důchodkyně z Národního školství, PRCF (Pól komunistické obnovy ve Francii)

Patryk Mania, vnuk Jeana Banacha, polský emigrant, několikrát zatčený během hornické stávky v květnu a červnu 1941 během německé okupace hornického revíru (Pas- de-Calais), internovaný v Caserne Vincent de Valenciennes před deportací do pevnosti Huy (Belgie) až do konce svých dnů v Marquette-lez-Lille 1. července 1945

Jean-Marie Monka, inspektor kontroly a zvedání automobilů ve výslužbě

Michal Nowicki, zakladatel portálu “Obroda komunismu”

Alain Pilniak, delegát rady obce Guesnain (Nord), tajemník sekce FPK Dechy-Guesnain-Lewarde- Montigny-Masny, syn polského přistěhovalce, bývalý delegát horníků a odborář CGT (Všeobecné konfederace práce)

Josette Szymczak, vedoucí mzdové účtárny, Hersin-Coupigny

Připojili se k odvolání :

Léon Landini, předseda sdružení veteránů FTP-MOI Carmagnole-Liberté, v jehož řadách je mnoho potomků Poláků, kteří emigrovali do Francie .

Pierre Pranchere, bývalý poslanec Corrèze, bývalý partyzán FTPF (partizánská organizace Komunistické strany Francie – poznámka redakce), bývalý poslanec Evropského parlamentu

Georges Gastaud, filozof, syn odbojáře Raymonda Gastauda, vyznamenaný Polskou lidovou republikou za pomoc při nucené exfiltraci polských vojáků z Wehrmacht

Jean Ooghe, veterán odboje, rytíř Čestné legie, vedoucí departementální sítě Mladých vlasteneckých rolníků v Pas-de-Calais, bývalý senátor, předseda Sdružení veteránů a přátel odboje v departementu Landes / ANACR (Národní asociace veteránů a přátel odporu)

Anna-Maria Miletto, tajemnice sdružení “Les Ami(e)s d’Élise et Henri Martel” v Sin-le-Noble. Zástupkyně starosty města Sin-le-Noble. Henri Martel byl Polskou lidovou republikou povýšen do hodnosti rytíře Řádu Polonia Restituta, což je jedno z nejvyšších polských civilních vyznamenání.

Fadi Kassem, docent historie, národní tajemník PRCF (Pól komunistické obnovy ve Francii)

Daniel Dewalle, bývalý radní departementu Pas-de-Calais a starosta města Houdain, jeden z nejvýznamnějších “polonizovaných” měst v Pas-de-Calais v meziválečném období

Michel Royer, učitel tělesné výchovy ve výslužbě, člen sdružení “France Buchenwald, Dora a Kommandos”, zakládající člen francouzsko-polského sdružení v Sallaumines 23. března 1990, FPK (Komunistická strana Francie)

Jean-Paul Decourcelles, zahradník a včelař, bývalý poslanec parlamentu Francouzské republiky, čestný občan hornického města Thorezgrad (Ukrajina) pod současnou kontrolou Doněcké lidové republiky, která se v říjnu 2022 stala součástí Ruska

Christian Champiré, učitel dějepisu a zeměpisu a starosta města Grenay za FPK, iniciátor slavnostního otevření kruhového objezdu Edwarda Gierka v Grenay v srpnu 2019.

Christelle Buissette, starostka obce Grenay jménem FPK (Komunistické strany Francie)