Skip to content

Přehrada Kryry – Zadotují občané Babišovi podnikání?

Státní podnik povodí Ohře vehementně prosazuje vybudování vodního díla Kryry na Podbořansku. Respektive nikoliv státní podnik sám, ale Babišova vláda (čti agrobaron Babiš) prostřednictvím ministerstva zemědělství. Dochází  k nevídaným zázrakům v naší kotlině – aby přehrada pomohla v boji se současným suchem,  zrychlilo vládní usnesení její výstavbu o celých 10 let, a tak nás před suchem zachrání už možná za 30, a nikoliv za 40 let… Za tuto úchvatnou dobu má vyrůst dílo o 120 hektarech, ovšem na takovém veletoku, který sám by přehradu naplňoval několik desítek let a tak bude nutno, aby se přehrada naplnila v řádu několika let, postavit více než třicetikilometrový přivaděč z Nechranické přehrady za další miliardu a ten udržovat v chodu, protože z Kryr má být voda vedena do Senomat a Šanova na Rakovnicku dalším přivaděčem. Stavba rozměrů antického Říma, ovšem logiky koktavého Andreje…

Argumenty pro výstavbu za několik miliard? Suchý region, závlaha pro zemědělce, protipovodňová ochrana, přehradu tu plánujeme už 50 let, v poslední době přidávají argument o zvýšení rekreačního potenciálu regionu…

Podívejme se na ně zblízka. Začněme z historie. Se zájmem sledujeme, jak se kapitalistům najednou hodí do krámu plánovaní komunistů. Je zajímavým paradoxem, že plány ze zločinného minulého režimu jsou základním argumentem pro výstavbu přehrady. Prý už soudruzi v roce 1970 to tak chtěli a ještě v roce ´88 to potvrzovali ve směrném vodohospodářském plánu jak evidovanou nádrž. Zde vyvstávají 2 základní otázky – kdo z nás má možnost prostudovat směrné vodohospodářské plány z let ´70 a ´88, navíc s tím, že ten starší se dotýká technického a ekonomického řešení a je tedy nasnadě, jak se provedlo zásadní přehodnocení na dnešní ekonomicko-politický systém, a druhá otázka jsou samotné závěry těch plánů a proč je tedy soudruzi nerealizovali ani za skoro 20 let, v době, která přehrady bez problémů stavět uměla a neměla v tomto směru zdaleka tolik překážek jako doba dnešní?

V dnešní době je velkou brzdou výstavby podobných akcí soukromé vlastnictví a stát už stihl pohrozit zdejším vlastníkům i tím, že pokud do pěti let neodprodají za údajně zvýhodněnou cenu (mluví  se až o šestinásobku tržní ceny), tak budou vyvlastněni. Ale vyvlastňoval/okrádal soukromníky přece ten minulý zločinný režim, ne? V demokracii to přeci je nepřípustné! Bez zajímavosti ani není to, že občané a vlastníci se o záměru premiéra dozvídají z médií a oficiální agitátoři přichází do kraje až s několikaměsíčním zpožděním.

Dalším argumentem pro výstavbu stodvacetihektarové nádrže má být protipovodňová ochrana, což je celkem rozporuplný argument ze strany obhájců projektu, protože je zároveň úspěšně současnou politikou Povodí likvidován. Krajina s rozlehlými lány polí drancovaná agrárními velkopodnikateli (toto nelze nazývat zemědělským hospodařením) bez záchytných prvků, bez hluboké orby apod. má minimální retenční schopnost. Povodňové stavy jsou tedy v poslední době způsobovány přívalovými bouřkami, které není krajina schopna zadržet, a tak se velká voda (mnohdy spíše ale velké bláto) žene na Kryry a další obce v povodí. Kryry již má nyní částečně chránit jedno vodní dílo, a to Vidhostice.  Jenže i přes hrozbu přívalových dešťů drží stát jeho hladinu na maximální úrovni, tedy na hraně bezpečnostního přelivu, a protipovodňová ochrana není vůbec možná, protože přehrada přetéká bezpečnostním přelivem (neovladatelným prostorem) během pár hodin. VD Kryry má být na Podvineckém potoku, který do Kryr přitéká od jihu. Ten částečně meandruje, prochází členitějším terénem a je na něm již několik vodních děl, takže větší průtoky zvládá mnohem lépe.

Zdejší oblast patřila do pohraničí a její obyvatelstvo bylo před válkou drtivě německé národnosti. Snad i s ohledem na pozdější dosídlení a a majetkové změny lze uznat argument, že zdejší lidé nestihli dostatečně přirůst za dvě generace ke svému kraji. Tak je zdejší krajina nadále utvářena obrovskými lány bez významných krajinných prvků typu mezí, remízků, biopásů, větrolamů… Veškeré členění krajiny (s výjimkou větších lesů na zemědělsky neobhospodařovatelné půdě) ustoupilo velkoplošnému hospodářství a do dnešních dnů proměnilo a proměňuje krajinu v kulturní step až polopoušť. Region Podbořanska byl vždy ve srážkovém stínu Doupovských hor. Suchou oblastí to tu bylo vždy. Lidská činnost to zásadně zhoršila. Ale zatímco soudruzi si svou chybu uvědomili natvrdo už v letech 80. a schvalovali do roku 2000 ekologizaci krajiny, tak současný režim nedokázal do zdejší krajiny za 30 let vrátit jediný remíz (pokud nepočítáme zarůstání ploch, které se přestaly obdělávat); do velkoplošně obhospodařované krajiny o stahektarových půdních blocích chce umístit stahektarový prvek.

Argumentace budování závlah novou přehradou je velmi pochybnou. Přesto však zásadní. Zmíněné Vidhostice byly dokončeny v roce 1989 jako závlahová nádrž a závlahy z nich rozvedeny do více než 200 hektarů okolních pozemků. Závlahová stanice se však po kontrarevoluci vinou majetkových změn nikdy nerozeběhla, ačkoliv snahy k tomu po několik let byly. Z nedostatku financí a ochoty nových vlastníků polí z tohoto záměru sešlo. Na sousedním Podvineckém potoce je třicetihektarová nádrž Blatno, opět hlavně závlahová a dodnes využívaná pro závlahy pouze jednou jahodovou farmou…

Kdo dnes dokáže zafinancovat výstavbu závlah? Samozřejmě pouze velkopodnikatel a s pomocí státních dotací. A není s podivem, že v dosahu plánových přehrad jsou právě Babišovy velkopodniky? Co na tom, že přehrada, která má podpořit závlahy polí a chmelnic, zaplaví desítky nejkvalitnějších hektarů chmelnic a polí? Ani jeden metr čtvereční pod přehradou není přece v majetku Agrofertu. A tak není překážka pro stavbu!

Krásně se to panstvu podniká – stát zadotuje výstavbu závlah včetně přehrady, přidá na zisku dotací na plochu prostřednictvím nesmyslné zemědělské politiky a milionky se jen hrnou. Vše z kapes občanů. Takové zemědělské podnikání nemůže být ztrátové ani kdyby na čele firmy stál idiot. A občan to nakonec rád zaplatí. Zaplatí zisk kapitalistovi a ještě nenávratnou likvidaci životního prostředí.  Je celá akce megalomanský nesmysl? Nikoliv, jde o velice dobře promyšlený podnikatelský záměr. A myslíte, že stát ten nesmyslný tunel stopne? Snad ne krajský úřad, s premiérovým spolustraníkem na hejtmanském postu, snad ne orgány životního prostředí vykleštěné Brabcem u holdingu? Jediný, kdo má sílu zastavit ekologický a ekonomický zločin, je uvědomělý a organizovaný lid.

 

Josef Podhájský