Skip to content

OTEVŘENÝ DOPIS K ODSTOUPENÍ MGR. RENATY JEŽKOVÉ

Vážená paní ředitelko Mgr. Renato Ježková,

v současné době vládních opatření nemáme jinou možnost, jak reagovat na Vaše jednání, než formou otevřeného dopisu vyjádřit nesouhlas s tím, jakým způsobem přistupujete ke svým zaměstnancům v Diagnostickém ústavu, Brno, Veslařská 246.

I když bylo doporučeno představiteli vlády zachovávat pracovní místa, tak dáváte svým zaměstnancům výpovědi pro nadbytečnost, ukončujete pracovní poměry a neprodlužujete pracovní smlouvy. V době karantény a nouzového stavu je to z vaší strany vysoce neetický, alarmující a hrubý přístup k týmu vašich zaměstnanců. Není to ani pochopitelné při uvážení dlouhodobého nedostatku odborných zaměstnanců v diagnostickém ústavu. Tato vaše personální reakce způsobuje velikou fluktuaci zaměstnanců, což se negativně odráží na stabilitě týmu. Váš personální přístup tak opakovaně a dlouhodobě snižuje kvalitu péče o klienty.

Během vašeho působení odešlo nebo bylo nuceno odejít více než 100 zaměstnanců.

V poslední době využíváte k řešení problému nedostatku zaměstnanců svého rodinného příslušníka.

Supervize, která by mohla pomoci řešit narůstající problémy, byla vaší osobou zrušena. Dovolila jste porušení etického kodexu supervize. Neřešila jste naše výtky k dění kolem supervize.

Vila Hermíny Ripkové, která byla za vašeho vedení několik let v rekonstrukci, není zprovozněna, i když je dlouhodobě vedena jako předané dílo. Práce ve výši 8.360.600,- Kč, které se vztahují k oběma budovám byly fakturovány a zaplaceny, zároveň nebyly skutečně provedeny. Insolvenční správce pohledávku v plné výši popřel, neboť tyto práce byly Vámi odsouhlasené. Tyto údaje jsou veřejně přístupné v insolvenčním rejstříku.

Uvedené skutečnosti poukazují na dlouhodobé nesrovnalosti ve Vašem působení ve funkci ředitelky zařízení a poškozují smysl ústavní výchovy, která je mnohými organizacemi vnímána negativně. Tímto tak dochází ke zpochybňování práce nás všech, kteří máme zájem pracovat v dobře nastaveném týmu a to takovým způsobem, který není založen na neustálém strachu nebo nedostatečném manažerském přístupu, což se následně odráží na kvalitě péče o klienty ústavu.

Přejeme si, aby na našem pracovišti (nikoliv na Vašem, jak často prezentujete) byly takové podmínky, které podporují pracovní a lidské potřeby zaměstnanců a také, a to především, potřeby všech klientů. Chceme pracovat týmově, s možností bez obav sdělovat naše názory a budovat pracovní zázemí, ve kterém je možné realizovat smysl organizace a cítit se dobře a být na to hrdý.

Tímto otevřeným dopisem Vás, paní ředitelko Ježková, vyzýváme, abyste odstoupila z funkce ředitelky a dala tak možnost někomu jinému k budování dobrého jména našeho zařízení. Pevně věříme, že změna povede k tomu, aby Diagnostický ústav opět plnil svoji funkci, která upřednostňuje především zájmy dětí a nikoliv jednotlivců.

Prosím, dejte možnost někomu jinému, aby s námi spojené subjekty opět získaly ztracenou důvěru a začaly v plné míře využívat našich služeb při umisťování klientů k diagnostickému procesu.

Žádáme Vás o písemnou reakci na výtky v tomto otevřeném dopise.

 

S pozdravem Základní odborová organizace Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska, pobočná odborová organizace, Diagnostický ústav Veslařská.

 

Převzato z http://odbory.jednoduse.cz/