Skip to content

1. máj 2020: Současná situace a naše povinnosti

Světová odborová federace při příležitosti 1. máje 2020 zdraví pracující všech kontinentů, všechny ty, jejichž práce i nadále udržuje v chodu běh života i v tak těžkých podmínkách, jako je pandemie koronaviru, a udržuje výrobu všech potřebných věcí, aby život mohl pokračovat a mohly být uspokojeny potřeby pracujících a lidových vrstev.

Vzdáváme čest milionům zaměstnanců veřejných zdravotnických systémů po celém světě: lékařům, sestrám, všem zdravotníkům, kteří uprostřed pandemie koronaviru každý den bojují, aby zachránili pacienty před pandemií, dokonce i bez potřebného ochranného a léčebného vybavení a při ohrožení vlastního zdraví a života. Jsou v první linii boje, s odvahou a sebezapřením, zvedají břímě péče a ošetřování uprostřed pandemie, jež čítá už miliony případů a statisíce úmrtí, v systému veřejného zdravotnictví, zhoršovaném podfinancováním a diskreditovaném politikou všech kapitalistických vlád, jež systém veřejného zdravotnictví vědomě podrývají a privatizují jeho bolestivou činnost, aby zvyšovaly spekulativní ziskovost nadnárodních společností.

Pracující a lidové vrstvy, sjednoťme naše hlasy s hlasy radikálních zdravotníků; jsme solidární s jejich bojem a požadujeme okamžité hrazení vakcín, přiměřenost infrastruktury veřejného zdravotnictví a zdravotnického materiálu, aby sloužily trvalým i okamžitým potřebám lidu, zábor soukromého sektoru a zrušení komercializace a privatizace zdravotnictví a péče, bezplatné všeobecné a vysoce kvalitní zdravotní služby. Zdraví pracujících nad zisk!

Zdravíme pracující ve výrobě a distribuci potravin a základních potřeb, v supermarketech, v sektoru léčiv, v úklidových službách, v sektoru energetiky a dalších služeb, kteří svou prací zajišťují přístup pracujících a lidu ke všemu, co je potřebné k přežití.

Zároveň, maje na mysli následky pandemie koronaviru, odsuzujeme rozsáhlý útok na práva pracujících v podobě propouštění, nízkého placení, nepřihlášené práce a omezování odborářských svobod.

Dlouhodobě nezaměstnaní, nepojištění dělníci, imigranti, uprchlíci, ti, kteří trpí jinými nemocemi, jsou doslova ponecháni svému osudu, bez možnosti si vydělat na živobytí nebo si zajistit kontrolu svého zdraví, což může zavinit jeho zhoršení.

Stížnosti zaměstnanců se ozývají z celého světa ve firmách, jež nevyrábějí základní potřeby, ale pokračují v činnosti se zaměstnanci namačkanými u výrobních linek a v kancelářích, aniž by dodržovaly potřebná ochranná opatření, čímž nadnárodní společnosti zvyšují svou ziskovost. Výsledkem je, že se pandemie rychle šíří, jak tomu bylo v severní Itálii, v USA, Turecku i jinde.

Postaveni před tyto problémy zůstáváme silní a aktivní, předkládáme své radikální požadavky, požadavky pracujících na veřejnou a bezplatnou zdravotní péči pro všechny, na zaměstnání s důstojnou mzdou, právo na plnou zaměstnanost všech, kteří nemají práci, významnou podporu těch, kteří nemohou pracovat nebo trpí koronavirem či jinými nemocemi. Zrušte veškerá propouštění a nepříznivé změny, k nimž došlo během pandemie!

Zároveň antagonismy kapitalistických zemí a imperialistických mocností, které vykrádají přírodní i vyrobené bohatství národů a směřují ke krvavým konfliktům a válkám, jež v těchto podmínkách s neztenčenou silou pokračují, v šílené snaze chránit jejich ekonomické zájmy proti potřebám pracujících. Ekonomické sankce USA proti lidu Kuby, Venezuely a Íránu, imperialistické intervence proti Sýrii, Palestině, Jemenu, zbrojní výroba a obchod, konflikty a antagonismy pokračují.

Zesílily spekulace s hygienickým a nepostradatelným materiálem proti koronaviru, soupeření při hledání vakcíny, jež přinese obrovské zisky příslušným firmám v zemi, kde ji objeví.

Proti kapitalistickým antagonismům a spekulacím pracující a lid zdvihají solidaritu a proletářský internacionalismus a následují příkladu Kuby, jež vyslala specializované lékaře do čtrnácti zemí zasažených pandemií, příkladu italských pracujících, kteří zorganizovali generální stávku na podporu lékařů a pracovníků, následují příkladu pracujících ve všech zemích, kteří nezůstávají potichu, kteří bojují i s touto krizí s bojovnými hesly v solidaritě se všemi národy.

Migrantští dělníci v Chicagu, kteří bojovali a obětovali své životy v květnu 1886 za zavedení osmihodinového pracovního dne, vydláždili cestu světové dělnické třídě za trvalé potvrzení jejích práv.

Mezinárodní třídně orientované dělnické hnutí vzdává po liniích Světové odborové federace čest odkazu jejich boje a pokračuje v jakýchkoli podmínkách, navzdory potížím, v boji za pokrytí současných potřeb pracujících a za zrušení vykořisťování. Za emancipaci dělnické třídy a její osvobození z kapitalistického barbarství.

NAŠE NALÉHAVÉ POVINNOSTI

Bratři a sestry pracující, zaměstnanci i nezaměstnaní, důchodci, imigranti a uprchlíci, mladí vědci, domorodí lidé, ženy i muži, před složitými potížemi, jimž jsme vystaveni, musíme opět stát v čele boje a spojit naši schopnost bojovat za zrušení společenského vykořisťování s okamžitými naléhavými požadavky:

 1. Státy a vlády by měly přidělit potřebné finance na podporu sektoru veřejného zdravotnictví, tak, aby lidé měli přístup k bezplatné, plné a důstojné zdravotní péči.
 2. Zákaz privatizace ve strategickém zdravotnickém sektoru.
 3. Mezinárodní organizace by místo přání a líčení všeho dobrého měly dodržovat své základní zásady.
 4. Bezpečnou a bezplatnou vakcínu pro všechny.
 5. Zákaz propouštění.
 6. Respektování práva všech zaměstnanců na plat a pojištění a jejich pracovních práv.
 7. Hájení demokratických a odborářských svobod.
 8. Hájení práva na stávku.
 9. Posilování internacionalismu a solidarity mezi pracujícími a národy.
 10. Zastavení spekulace a vysoké ceny.
 11. Odvrácení fenoménů rasismu a neofašismu.

 

Drazí kolegové,

V oslavách 75 let SOF zesilujme naše třídní boje, uvádějme do praxe naše heslo: „NIKDO BY NEMĚL BÝT SÁM!“ Všichni pracující společně můžeme bojovat za uspokojení našich současných potřeb.

SOF je v čele už 75 let. Je naší povinností pokračovat, a my pokračovat budeme.

Ať žije proletářský internacionalismus

Ať žije 1. máj

Boj pokračuje!