Skip to content

Josef Skála a společníci podmínečně odsouzeni za výklad dějin

V pátek 3. března byli bývalý místopředseda (a dosavadní člen) KSČM Josef Skála, šéfredaktor „Svobodného rádia“ Vladimír Kapal a amatérský historik a spisovatel Juraj Václavík odsouzeni Obvodním soudem pro Prahu 7 k osmiměsíční podmínce se zkušební dobou na pět let za zpochybňování masakru přibližně 22 tisíc mužů v polské Katyni za 2. světové války, čehož se dle rozsudku dopustili v diskusi na „Svobodném rádiu“ v létě 2020. Obžalovaní se zastávají původního sovětského výkladu události, podle které byl masakr spáchán německými nacistickými okupanty v roce 1941, zatímco sovětské vedení v čele s M. S. Gorbačovem v roce 1990 označilo tuto událost za „zločin stalinismu“, spáchaný v roce 1940. K tomuto výkladu se přihlásila ruská Státní duma v roce 2010.

Obžalovaní a jejich obhájci poukazovali na to, že nikdo z obžalovaných nepopíral ani nezpochybňoval samotnou událost, nýbrž pouze polemizovali o viníkovi.

Rozsudek vytváří nebezpečný precedens pro svobodu slova v České republice, zvlášť pro zastánce antikapitalistických a komunistických idejí, kteří mohou být po vzoru tohoto procesu stíháni pouze za zveřejněné názory, v tomto případě na historické události, ale stejnou optikou mohou podobné rozsudky zasáhnout protisystémové pohledy na otázky současné.

 

Připravila redakce KOMINTERNet-Dialogu.

Uzávěrka 9. 3. 2023 ve 20:00.