Skip to content

Evropská komunistická iniciativa: O „zelených“ a válečných ziscích podnikatelských skupin a energetické chudobě, které lidé čelí

Prohlášení Evropské komunistické iniciativy „O „zelených“ a válečných ziscích podnikatelských skupin a energetické chudobě, které lidé čelí“:

 

Válka na Ukrajině prohloubila již existující nerovnosti v naší společnosti a prohloubila zhoršující se životní podmínky pracující většiny v podmínkách hrozící kapitalistické krize po krizi v roce 2020, která působila jako katalyzátor Covidu-19. Podle oficiálních údajů EU žije každý čtvrtý obyvatel EU (více než 122 milionů lidí) v chudobě.

 

Ve skutečnosti ceny začaly raketově růst už před válkou. Příčinou je „zelená transformace“ EU, liberalizace energetiky, postupné vyřazování hnědého uhlí a výměna energií, které chrání ziskovost energetických obchodních skupin. Je nehorázná lež, že energetická monstra se budou dělit o své zisky s lidmi.

Břemeno lidí se také zvýšilo pokračující imperialistickou válkou na Ukrajině mezi EU-NATO-USA a Ruskem. Navzdory skutečnosti, že cíle EU, vlád a kapitálových stran snížit závislost na ruském plynu, zajistit převahu obnovitelných zdrojů energie v energetickém sektoru a absorbovat příděly z fondu obnovy, cena energie se nesnížila; ve skutečnosti se zvyšuje. Tato situace se týká milionů rodin pracující třídy a s příchodem zimy se zhorší, což způsobí rostoucí nespokojenost obyvatelstva. V červenci 2022 Evropský parlament přistoupil ke konečnému schválení zahrnutí jaderné energie a zemního plynu do „zelených“ energií, čímž znovu ukázal, že podpora jednoho nebo druhého zdroje energie ze strany EU není založena na ekologických kritériích, ale na zájmech monopolů.

 

Švédská státní elektrárenská společnost Vattenfall a španělský monopol Iberdrola v první polovině roku 2022 zvýšily své zisky o 39 % a 36 %. Podobně Galp ztrojnásobil své zisky v Portugalsku a italská nadnárodní společnost Eni své zisky zčtyřnásobila. Dalším paradigmatickým příkladem byl francouzský monopol EDF, který s nárůstem tržeb o 67 % využil nového znárodnění společnosti – v hodnotě 9,7 miliardy EUR – ke zmírnění některých potíží, které vyplývaly z údržby nejstarších jaderných elektráren, čímž se na lidi přenesou ztráty ve výši 5,3 miliardy EUR.

 

Evropská iniciativa komunistických a dělnických stran zdůrazňuje roli buržoazních států, které hájí zájmy svých kapitalistů a záměrně dusí potřeby dělnické třídy a lidových vrstev ve svých zemích. Tato charakteristika je nyní silnější než kdy jindy, když se vyostřují meziimperialistické rozpory. Evropská unie využívá legitimní lidové znepokojení nad ekologickými problémy jako záminku ke zvýšení zisků svých monopolů, protože žádný kapitalistický stát nemůže hájit zájmy dělnické třídy.

 

Evropská iniciativa komunistických a dělnických stran znovu opakuje svůj závazek bojovat proti monopolům a zvyšování jejich zisků za cenu všeobecného zbídačení naší třídy. Zavazujeme se, že budeme bojovat za úlevu pracujícím prostřednictvím snížení cen energií, paliv a potravin a také zrušením protilidových daní. Slibujeme, že budeme bojovat, aby se dělníci nestali potravou pro děla ve válkách mezi imperialistickými bloky. Slibujeme, že budeme bojovat za společnost, kde budeme moci žít důstojně a uspokojit své současné potřeby na vědeckém základě; za svržení moci monopolů a vybudování socialismu-komunismu.

 

iniciativa-cwpe.org

(ze zdroje IDCOMMUNISM přeložil MP)