Skip to content

Už žádné zbraně do Kyjeva

Jako kdyby Washington nevyvezl dost trápení do východní Evropy – ne, do celé Evropy a Ruska – za poslední dva roky Bidenova vláda požádala letos v srpnu Kongres o dalších 24 miliard dolarů pomoci pro Ukrajinu. Navíc k již schváleným 113 miliardám dolarů. Většina peněz je určena na zbrojení a vojenský výcvik. Aby Biden přilákal širší podporu, spojil peníze z války s fondy na pomoc při mimořádných událostech a bezpečnost hranic v USA.

Jako kdyby Washington nevyvezl dost trápení do východní Evropy – ne, do celé Evropy a Ruska – za poslední dva roky Bidenova vláda požádala letos v srpnu Kongres o dalších 24 miliard dolarů pomoci pro Ukrajinu. Navíc k již schváleným 113 miliardám dolarů. Většina peněz je určena na zbrojení a vojenský výcvik. Aby Biden přilákal širší podporu, spojil peníze z války s fondy na pomoc při mimořádných událostech a bezpečnost hranic v USA.

Biden má důvod obávat se o získání souhlasu. Tato obava přesahuje niterné odmítání čehokoliv, co má s Bidenem co do činění, ultrapravicovými republikány, kteří se nikdy nesetkali s válečným letadlem, které by se jim nelíbilo. Průzkum CNN zveřejněný 4. srpna ukázal, že 55 % respondentů je proti další pomoci Ukrajině. Ještě výmluvnější je, že asi 80 % dotázaných je přesvědčeno, že se válka potáhne donekonečna.

Toto znechucení válkou se objevilo navzdory drtivé propagandě, která falešně prezentuje kyjevský režim jako baštu demokracie a odvahy. To platí i v situaci, kdy se domů vrací jen málo amerických vojáků v pytlích na mrtvoly, a oficiálně žádný. Tento průzkum předpovídá vzestup opozice, pokud by se válka dál protahovala nebo eskalovala.

Možná, že pracující v USA, kteří nemají skutečný zájem bránit Kyjev, rozšiřovat NATO nebo démonizovat Vladimira Putina, natož provokovat Rusko, se chystají plánům Washingtonu s Ukrajinou porozumět.

Kdyby četli mezi řádky, dokonce i ve válečných zprávách korporátních médií, mohli by usoudit, že vychvalovaná ukrajinská „protiofenzíva“ propadla a že státní strukturu kyjevského režimu pronásleduje korupce od jeho nejvyššího obchodníka se zbraněmi – který nechal zmizet miliardy dolarů – až po vojenské verbíře, kteří přijímají úplatky, aby omluvili jednotlivce z branné povinnosti.

Váleční blogeři tvrdí, že zbraně odeslané ze zásob NATO brzy zmizí, jak budou mnohé rychle zničeny ruským dělostřelectvem a raketami. Pro obchodníky se smrtí v USA – tedy majitele vojensko-průmyslového komplexu – to je šťastná zpráva. Tato válka je věčným trhem pro jejich zboží. Pro dělnickou třídu v USA i v ostatních zemích NATO je to věčné břemeno.

Nádech porážky v Kyjevě dolehl až za moře. Hniloba smrdí. Hrstka boháčů bohatne na válečném utrpení. A tuto válku, jak jsme ukázali v článcích za posledních 20 měsíců, vyprovokovala expanze NATO na východ. Protiválečné hnutí ve Spojených státech musí požadovat: Už žádné finanční prostředky na válku na Ukrajině!

Redakční sloupek amerického týdeníku The Workers World ze 17. srpna 2023 přeložil
Vladimír Sedláček