Skip to content

Prohlášení Světové odborové federace – Solidarita s italským lidem

Světová odborová federace oslovuje dělnickou třídu a obyvatele Itálie. Žijeme v období pandemie, kdy se koronavirus šíří do čtyř koutů světa, vaši lidé již v lidských životech zaplatili vysokou cenu. Chceme vyjádřit náš hluboký zármutek za každý život, který byl ztracen v důsledku pandemie.

I když se šíření viru jeví nevyhnutelné, jsme pevně přesvědčeni, že třídní odbory v každé zemi na světě musí udržet krok a zintenzivnit svůj boj vyžadující ochranu zdraví, bezpečnosti a života obyčejných lidí.

Úspory vynaložené EU v posledních letech, které vedly k hospodářským škrtům ve zdravotnictví, uzavření nemocnic, snížení počtu lůžek a zdravotnického personálu a regionalizaci zdravotnictví, jsou skutečnými zdroji problému. Vlády se nás snaží přesvědčit, že šíření koronaviru je „osobní zodpovědností“ a pokouší se skrýt obrovské mezery ve zdravotnictví.

Na druhé straně se monopoly a zaměstnavatelé snaží najít nové způsoby, jak vykořisťovat lidi jako dělníky a spotřebitele. Ceny ochranných prostředků se v některých případech zvyšují dokonce i na úroveň nad 1000%. Zaměstnavatelé v praxi odmítají přijmout dostatečné prostředky ochrany na mnoha pracovištích. Ještě jednou vlády a zaměstnavatelé zacházejí s lidmi podle pravidel „nákladů a zisku“.

Naší jedinou zbraní jsou solidarita, náš společný boje proti politikám EU, vládám a zaměstnavatelům. V rámci tohoto aspektu SOF plně podporuje požadavky své přidružené organizace USB v Itálii, jako jediné požadavky s filantropickým, antropocentrickým a propracovním charakterem. Vyžadujeme okamžitá opatření v oblasti sociální ochrany, ochrany našich pracovních a platových práv. Pouze prostřednictvím našeho odporu a boje můžeme hájit svá práva.

 

Sekretariát SOF

K prohlášení solidarity se připojila i česká členská organizace SOF, Odborové hnutí Čech, Moravy a Slezska (www.stavkuj.cz).