Skip to content

To se dalo čekat…

…řekla si značná část současných i bývalých členů KSČM, když se v září 2019 dověděla výsledek průzkumu společnosti Kantar o volebních preferencích strany. Podle něho se totiž při dalších volbách KSČM do parlamentu vůbec nedostane. Ať už je průzkum společnosti Kantar objektivní či nikoli, je pozoruhodné, jak na něho reagoval Filip a jeho souputníci. Prostě tento průzkum prohlásili za nedůvěryhodný, protože prý podobné průzkumy už v minulosti neodpovídaly skutečnosti. V posledních letech jsou takové podivné reakce vedení KSČM na volební porážky zcela normální. Tak je třeba znovu si připomenout Filipův výrok, po prohraných parlamentních volbách, kdy prohlásil, že by v případě jeho odchodu z funkce ve straně zavládl chaos! Vskutku odvážné tvrzení. Inu, skromnost nadevše. Připomeňme si při této příležitost i dřívější povolební perly vycházející z úst Filipových stoupenců, kteří mu na sjezdu pomohli k udržení v sedle.

Haló noviny, 6. 11. 2017, autor Ladislav Šafránek: „Členy stran a jejich sympatizanty budou také zajímat příčiny volebních výsledků. Někteří budou holdovat svým vůdcům a vytvářet z nich malé kultíky, jiní naopak „zásadově“ žádat vyvození osobní odpovědnosti. Varujme se podobných přístupů!“  „Příčin naší prohry je několik. Nejednota ve vedení strany a dogmatismus části vedoucích funkcionářů…“ (sic!).

HN, 6. 11. 2017, autor Věra Kočárová: „V každém případě by podle mého bylo velkou chybou začít kvůli neúspěchu žádat změny ve vedení strany, vyvozovat osobní zodpovědnost členů ÚV, předsedy strany. Kdyby nebylo Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčíka, Jiřího Dolejše a jejich fundovaných vystoupení v nejrůznějších pořadech RTV, neměli bychom ani takový výsledek jaký máme.“ (sic!).

HN, (2017), autor Jiří Málek v článku „Povolební poněkud kyselá jablka“ píše: „Dnes je daleko důležitější se zajímat o názory a přání či životní cíle těch, co jsou mimo stranu, než se detailně probírat téměř margináliemi v rámci strany.“ A dále: „…v hypotetickém případě, že by žádný člen KSČM nevolil tuto komunistickou kandidátku, pak by volební výsledek byl 6,97 %“. To znamená, že o výsledku kandidátky ztotožněné s radikální levicí rozhodují hlavně voliči nespojení nebo jen volně svázaní s KSČM.“

HN, 18. 12. 2017, autor Radek Nejezchleb, člen KV KSČM Jihočeského kraje píše: „Na podzim mnohé z nás zarmoutily sněmovní volby, kdy suverénně zvítězil kontroverzní miliardář, šéf a vlastník hnutí ANO. Bohužel levicové strany dostaly výprask, snad také kvůli zvědavosti lidí, jako to bude mít ve sněmovně „nahnědlé“ okamurovce či bizarně vyhlížející piráty.“ (sic!).

A dále.  HN, 11. 10. 2018, autor Emil Pernica, předseda OV KSČM a zastupitel města Blansko v článku „Komunální volby jsou za námi“ říká: „Tyto volby jsme si v obcích a městech řídili sami a nelze tedy z jejich výsledků obviňovat pouze vedení.“ A na jiném místě: „Pokud ustrneme pouze v osočování vedení, uvolníme tím místa jiným politickým subjektům, které na tuto příležitost zajisté čekají.“ (sic!).

HN, 11. 10. 2018, autor Jan Klán, předseda OV KSČM Kutná Hora „Za prohru v komunálních volbách nelze vinit vedení strany“ a dále „… to neznamená, že se budeme neustále vracet do minulosti a vyvolávat duchy nostalgické normalizace.“ „…kupříkladu v Praze těžko uspějeme s logem, které se tváří, jako kdyby se jednalo o retro „á la“ 50. léta s pěticípou hvězdou v rudé šipce. To je spíš na zasmání a poklepání na čelo. (Podotýkám, že tohle nemám ze své hlavy, ale od lidí, kteří tuto reklamu viděli).“ Hle, tady i pan předseda ucítil, že přestřelil, a tak se raději odvolává na někoho jiného. Potom na jiném místě pokračuje ve svém filozofování: „Nedráždit dobou minulou, která už se stejně nevrátí…“. Proč tento podařený předseda vlastně mluvil o Praze, když je z Kutné Hory? V každém případě je z jeho slov jasné, proč na sjezdu zvítězila Filipova parta. Jestli někdo očekával, že podobných „slintů“ už snad víc být nemůže, tak se hluboce mýlí. Stačí se totiž podívat do HN ze dne 23. dubna 2018. Jsou tam názory delegátů X. sjezdu na řeč prezidenta Zemana. To je počteníčko…!

Tak třeba Soňa Marková řekla: „Já se hluboce skláním před panem prezidentem a jeho schopností velmi pregnantně a často i s vtipem okomentovat velmi důležité momenty… A co se týká hodnocení minulosti, myslím si, že v mnohých věcech měl pravdu a není to nic nového vzhledem k tomu, k čemu se naše strana hlásí po roce 1989.“

A náš dobrý známý předseda OV KSČM Kutná Hora Jan Klán povídal: „Jak pan prezident hovořil o demokratickém socialismu, netajím se tím, že podobný koncept razím i dnes, protože není nutné a ani se už nemohou nostalgizovat (sic!), vracet nějaké staré pořádky, které selhaly v určité historické etapě.“  Poznámka: Škoda, že Klán nemohl být v roce 1968 na „mimořádném sjezdu ve Vysočanech“. Určitě by byl zvolen do tehdejšího ústředního výboru.

Také člen Filipovy party Pavel Kováčik přispěchal se svým názorem: „Tím, že se dostavil (Zeman), udělal malý krok pro něj, ale velký krok pro KSČM směrem k její vědomé i podvědomé legitimizaci v politickém spektru.“ (sic!).

Další vedoucí činitel Leo Luzar, si zafilozofoval: „Jeho projev (Zemanův) byl kritický, zaměřil se spíše do historie svého života spojeného i s životem KSČM i naší předchůdkyně KSČ, se kterou jsme se rozešli v roce 1989.“

A pokračujeme: Petr Braný z Jihočeského kraje, předseda návrhové komise k projevu prezidenta Zemana mj. moudře pravil: „Ale je to pro bouři mozkovou a každý delegát a delegátka s tím musí naložit podle svého.“ (sic!).

Dále si můžeme vychutnat názor vedoucího party Vojtěcha Filipa: „A jsem přesvědčen o tom, že Miloš Zeman řekl několik inspirujících věcí, které mohou posunout postup KSČM v současné společnosti.“ (sic!).

A na závěr ještě jeden bonbonek. Kojzarovské Haló noviny ze dne 21. srpna 2018 v rubrice „Z historie“ uvedly: „21. srpna 1968 vojska pěti států Varšavské smlouvy (SSSR, Bulharska, MLR, NDR a Polska) vstoupila na území Československa, aby zastavila reformní proces „pražského jara“. (sic!). Ještě se zbývá vrátit na začátek tohoto článku.  Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup, který občas mívá pozoruhodné názory, dne 9. 9. 2019 v pořadu, ve kterém odpovídá na dotazy diváků, k výsledku KSČM v průzkumu společnosti Kantar řekl zhruba toto: „Udivuje mě, že komunistům tento výsledek průzkumu vůbec nevadí…“  Co k tomu dodat? Sbalte si pánové svých pár švestek a odejděte. A nesnažte se za sebe nastrčit nějaká kukaččí vejce! To samé platí i pro celou řadu nižších funkcionářů KSČM, jejichž výroky jsou v tomto článku uvedeny.

Jan Souček