Skip to content

Prohlášení k diskriminačnímu jednání v restauračním zařízení U krále Ječmínka v Prostějově

Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, česká členská organizace Světové odborové federace, vyjadřuje svoje stanovisko solidarity a akční podpory všem zaměstnancům sektoru gastronomie, kteří čelí šikaně a nerovným či nebezpečným podmínkám na svých pracovištích.

 

Jedním z těchto případů je politováníhodný případ diskriminace, který se udál ve dnech 4. a 5. října 2021 v Prostějově v restauračním zařízení U krále Ječmínka, kde šéfkuchařka dva dny musela čelit vulgárním a xenofobním útokům zaměstnance – pomocné pracovní síly, což bylo spojeno i s jeho výhružkami s kuchyňským nožem v ruce. Poškozená ihned od počátku informovala majitelku podniku, ta jí pouze obelhávala, ale celou situaci v zájmu zisku kryla. Majitelka podniku se tak stala komplicem celého zrůdného činu trvajícího po dvě pracovní směny. Na konci druhé směny podala zaměstnankyně výpověď s tím, že se v takovém prostředí nedá pracovat a že má obavy o svůj život.

 

Policie v den incidentů neprojevila dostatek iniciativy a nechala agresora z podniku ujet, poškozená je přesvědčena o podjatosti policie spojené s vazbami k rodině vlastnící podnik.

 

Za zcela alarmující považujeme totální ignoraci celé extrémní situace ze strany majitelky podniku, která byla o diskriminačním chování a výhružkách od prvního momentu informována, lhala o propuštění agresora a následně obstrukcemi bránila řešení celé věci. Touto vědomou pasivitou jen posilovala postavení agresora, který neváhal vyhrožovat a oháněl se známostmi u policie s tím, že policie nebude nic ve věci činit s ohledem na konexe rodiny majitelky podniku. Je to nechutné. Především po seznámení s kontextem celé věci s kriminálním pozadím. 

 

Dva dny trvající šikana, vulgární a rasistické nadávky vůči zaměstnankyni byly tolerovány bez jakékoli akce majitelkou podniku jen kvůli zisku. Práva zaměstnankyně byla naprosto pošlapána, byla díky pasivitě vedení podniku i ostatních zaměstnanců v nebezpečí fyzického útoku. Tato situace je naprosto neakceptovatelná a trestní řízení by mělo být vedeno jak proti agresorovi, tak proti těm, kteří jej kryli. Otázkou zůstává legálnost pracovních poměrů zaměstnanců, kterou by měla zaměstnavatelka prokázat kontrolním orgánům.

 

Sektor služeb a gastronomie je aktuálně jedním z největších semenišť vykořisťování, diskriminace, šikany, nerovných podmínek a nedostatku bezpečnosti při práci. Zaměstnanci pracují povětšinou na smlouvy na minimální mzdu a zbytek je jim nelegálně doplácen potají, dochází k četným daňovým únikům, k práci v nevyhovujích hygienických podmínkách, k fyzickému i psychickému přetížení zaměstnanců, ke zneužívání sociální situace zaměstnanců zaměstnavateli a základní práva zaměstnanců zakotvená v Zákoníku práce ČR, jakož i v občanském zákoníku či ústavě ad. jsou ziskuchtivými a bezohlednými hokynáři zcela ignorována. 

 

Pracujícím musí být jejich ukradená základní lidská práva vrácena!

Žádný sociální dialog, žádný sociální kompromis!

 

Za centrálu Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska

JUDr. Stanislav Grospič

předseda

poslanec PSP ČR

Martin Peč

tajemník