Skip to content

12. 6. – Světový den proti dětské práci

Prohlášení Světové odborové federace (SOF)

 

SOF se zavazuje bojovat za ukončení všech forem vykořisťování dětí

 

Ukončete dětskou práci!

Zastavte vykořisťování člověka člověkem!

 

Dnes, kdy oslavujeme Světový  den proti dětské práci, se Světová federace odborových svazů se všemi svými pobočkami po celém světě znovu zavazuje k pevnému odhodlání bojovat proti veškerým formám vykořisťování dětí. SOF nejsilněji, jak dokáže, volá: „Zastavte dětskou práci; Vraťte dětem právo na dětství!“

Dokonce i po dvou desetiletích, kdy Organizace spojených národů v roce 2002 vyhlásila tento Světový den proti dětské práci, aby zaměřila pozornost na globální rozsah dětské práce a podpořila mezinárodní iniciativy a snahy o její odstranění, se tomuto zlu daří ve vykořisťovatelském systému kapitalismu ještě mnohem lépe. Nedávný průzkum UNICEF odhaluje skličující fakt, že ohromný počet – 160 milionů dětí – tedy jedno z deseti dětí na celém světě – je zapojeno do práce, která je považována za psychicky, fyzicky, společensky a morálně škodlivou. Děti ve věku 5 let vykonávají nebezpečné pracovní činnosti, jako je těžba pod vodou, zvedání těžkých břemen, manipulace s nebezpečnými továrními stroji atd. Většina pracujících dětí se zabývá zemědělstvím, kde nakládají s jedovatými chemikáliemi. 79 milionů z pracujících dětí pravidelně vykonávají zaměstnání, která bezprostředně ohrožují jejich fyzické a duševní zdraví. Jedna ze čtyř obětí obchodu s lidmi je dítě zapojené do nucené práce. Dětské otroctví je stále přetrvávajícím fenoménem. Podle Mezinárodní organizace práce (MOP) zemře každý rok během vykonávání práce na 22 tisíc dětí.

Dětská práce ve světě za poslední dva roky vzrostla do závratných výšin. Mezi lety 2016 a 2020 – poprvé za 20 let – počet pracujících dětí na celém světě vzrostl. Bezprecedentní ekonomický dopad pandemie Covid-19 tlačí děti k vykořisťující a nebezpečné práci. Chudoba, nízká gramotnost, potravinová nejistota jsou neduhy, které podmiňují dětskou práci. MOP odhaduje, že už jednoprocentní nárůst chudoby v zemi vede k nejméně 0,7procentnímu zvýšení míry dětské práce. Většina dětské práce je soustředěna v nejchudších zemích. Rostoucí chudoba, zavírání škol a zvyšující se nedostatek potravin způsobí, že v příštích letech budou nuceny pracovat další miliony dětí.

Nejhorší formy dětské práce jsou na denním pořádku v konfliktních a postkonfliktních prostředích. Děti jsou využívány přímo v nepřátelských akcích a zapojovány do podpůrných úkolů a sexuálních „služeb“ v ozbrojených konfliktech. Využití dětí v ozbrojeném konfliktu je nejhorší formou dětské práce a porušování lidských práv.

Zdá se, že úmluvy MOP C138 o minimálním věku pro přijetí do zaměstnání a práce a C182 o nejhorších formách dětské práce nepřinesly žádnou zaznamenáníhodnou změnu. C 182 je ve skutečnosti nejrychleji ratifikovaná úmluva v historii MOP. Všeobecná ratifikace úmluvy C182 byla historicky první. Ve skutečnosti však k zajištění právní ochrany proti nejhorším formám dětské práce příliš nepřispěla.

Dětská práce je nespravedlivá ve všech dimenzích a systémové kořeny dětské práce jsou v barbarském kapitalistickém systému. Dětská práce je v kapitalismu normou a v kapitalistickém systému je všudypřítomná a zcela normalizovaná.

SOF se zavázala ke svému cíli vytvořit spravedlivý světový řád, který každému zajistí možnost rozvíjet se a prosperovat jako lidská bytost. Znovu se zavazujeme k tomuto cíli a ještě zintenzivníme své kroky k ukončení nelidského vykořisťování dětí. Na této planetě je více než dost bohatství na to, aby každému z 1,6 miliardy dětí žijících na celém světě umožnilo důstojné  dětství.

V tento den, kdy si připomínáme nepřípustnost dětské práce, Se SOF zavazuje, že bude bojovat za ukončení vykořisťovatelského ekonomického řádu, nastolí spravedlivou a socialistickou společnost, kde každé dítě bude mít právo stát se dobrým a produktivním člověkem.

 

Konec dětské práci!

Stop vykořisťování člověka člověkem!

 

Překlad Redakce Kominternet-Dialogu