Díla teorie marxismu-leninismu

Příspěvky k teorii a praxi komunistického hnutí autorů minulosti i současnosti. Pokud není uvedeno jinak, jsou soubory ve formátu HTML.

Statě a projevy do r. 1989

Karel Marx

Karel Marx

Teze o Feuerbachovi - 1845 DOC
Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta - 1852 PDF
První mezinárodní dopis pro Abrahama Lincolna - 1864
K. Marx, B. Engels: Kritika gothajského programu - 1875 DOC
Karel Marx - Bedřich Engels: Manifest komunistické strany - napsáno 1847 - 1848 JPG
sejmuto z: K. Marx - B. Engels: Manifest komunistické strany - Stanovy Svazu komunistů - Dějiny Svazu komunistů,
Svoboda, Praha 1946, str. 31 - 72
Bedřich Engels

Bedřich Engels

Zásady komunismu - 1847 PDF
Zásady komunismu - 1847 DOC
Dialektika přírody - 1875-1882 DOC Vladimír Iljič Lenin

Vladimír Iljič Lenin

Vybrané teze o mládeži - Leninovo poselství k mládeži stále aktuální - 1898-1916
Vybrané teze proti oportunismu - 1917-1918
Vybrané citace - Leninská Jiskra poučením i pro dnešek - 1899-1917
Přemluva k ruskému vydání dopisů K. Marxe L. Kugelmannovi - 1907
Poučení z Komuny - 1908
O pogromistických štvanicích proti Židům - 1919
Karel Marx (Stručný životopis a výklad marxismu) - napsáno 1914 JPG
sejmuto z: V. I. Lenin: O marxismu, Svoboda, Praha 1973, str. 9 - 47, 78 - 83
Bedřich Engels - napsáno 1895 JPG
sejmuto z: V. I. Lenin: O marxismu, Svoboda, Praha 1973, str. 51 - 60, 84 - 85
Tři zdroje a tři součásti marxismu - napsáno 1913 JPG
sejmuto z: V. I. Lenin: O marxismu, Svoboda, Praha 1973, str. 63 - 69, 85
Marxismus a revizionismus - 1908 DOC
O současné situaci a nejbližších úkolech sovětské moci - 1918 DOC Josef Vissarionovič Stalin

Josef Vissarionovič Stalin

Lenin jako organizátor a vůdce Komunistické strany Ruska (1/2) - 1920
Lenin jako organizátor a vůdce Komunistické strany Ruska (2/2) - 1920
Jak si má počínat proletariát - 1921
O KOMUNISTICKÉ STRANĚ ČESKOSLOVENSKA - 1925
MEZINÁRODNÍ RÁZ ŘÍJNOVÉ REVOLUCE (K desátému výročí října) - 1927
Zavedeme znásilňování vlastních sester - 1927
PROTI VULGARISACI HESLA SEBEKRITIKY - 1928
O třech zvláštnostech Rudé armády - 1928
Bucharinova skupina a pravá úchylka v naší straně - 1929
Závrať z úspěchů - 1930
O NĚKTERÝCH OTÁZKÁCH DĚJIN BOLŠEVISMU - 1931
ROZHOVOR S PLUK. ROBINSEM - 1933
Ze zprávy o činnosti na XVII. sjezdu Všesvazové komunistické strany (bolševiků) 29. ledna 1934 (1/2)
Ze zprávy o činnosti na XVII. sjezdu Všesvazové komunistické strany (bolševiků) 29. ledna 1934 (2/2)
O nedostatcích stranické práce a opatřeních k likvidaci trockistických a jiných obojetníků - 1937
XXIV. VÝROČÍ VELKÉ ŘÍJNOVÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCE - 1941
Projev k národům Sovětského svazu 9. 5. 1945
Ekonomické problémy socialismu v SSSR (1/5) - 1952
Ekonomické problémy socialismu v SSSR (2/5) - 1952
Ekonomické problémy socialismu v SSSR (3/5) - 1952
Ekonomické problémy socialismu v SSSR (4/5) - 1952
Ekonomické problémy socialismu v SSSR (5/5) - 1952
O základech leninismu - napsáno 1924 JPG
sejmuto z: J. V. Stalin: Otázky leninismu, Svoboda, Praha 1950, str. 9 - 82
O dialektickém a historickém materialismu - napsáno 1938 JPG
sejmuto z: J. V. Stalin: Otázky leninismu, Svoboda, Praha 1950, str. 533 - 559 Enver Hodža

Enver Hodža

Projev na zasedání 81 komunistických a dělnických stran v Moskvě 16. listopadu 1960 (1/3)
Projev na zasedání 81 komunistických a dělnických stran v Moskvě 16. listopadu 1960 (2/3)
Projev na zasedání 81 komunistických a dělnických stran v Moskvě 16. listopadu 1960 (3/3)
Chruščovisté (úvod) - 1980
Imperialismus a revoluce - Strategie imperialismu a moderního revizionismu (1/2) - 1978
Imperialismus a revoluce - Strategie imperialismu a moderního revizionismu (2/2) - 1978
Se Stalinem (1/5) - 1981
Se Stalinem (2/5) - 1981
Se Stalinem (3/5) - 1981
Se Stalinem (4/5) - 1981
Se Stalinem (5/5) - 1981
Co se děje v sovětském vedení? - 1984
Proti maoismu, vybrané citace 1962-1979 (1/5)
Proti maoismu, vybrané citace 1962-1979 (2/5)
Proti maoismu, vybrané citace 1962-1979 (3/5)
Proti maoismu, vybrané citace 1962-1979 (4/5)
Proti maoismu, vybrané citace 1962-1979 (5/5)
K událostem roku 1968 v Československu
Demagogie sovětských revizionistů nemůže zastřít jejich zrádcovskou tvář (1/3) - 1969
Demagogie sovětských revizionistů nemůže zastřít jejich zrádcovskou tvář (2/3) - 1969
Demagogie sovětských revizionistů nemůže zastřít jejich zrádcovskou tvář (3/3) - 1969 Klement Gottwald

Klement Gottwald

První parlamentní řeč - 1929
Každý život dělníka budete draze platit na svých vlastních zádech - 1931
Kapitalizmus je zrelý, prezrelý k pádu a zániku - 1931
Nestárnoucí výroky z let velké hospodářské krize 1930 - 1931
Sjednotit se, bojovat, zvítězit! - 1933
Projev na sjezdu závodních rad 22. února 1948
Projev na manifestaci pracujících v Praze na Václavském náměstí 25. února 1948
Řeč v Ústavodárném Národním shromáždění 10. března 1948
K SEDMDESÁTÝM NAROZENINÁM JOSEFA VISSARIONOVIČE STALINA - 1949 Antonín Zápotocký

Antonín Zápotocký

Ke sjezdu strany (dopis z pankrácké věznice) - 1921
Co je lid (Aby nebylo nedorozumění) - 1945 Gustáv Husák

Gustáv Husák

Nové slovo - 1944
Svědectví o Slovenském národním povstání - 1964 (1/10)
Svědectví o Slovenském národním povstání - 1964 (2/10)
Svědectví o Slovenském národním povstání - 1964 (3/10)
Svědectví o Slovenském národním povstání - 1964 (4/10)
Svědectví o Slovenském národním povstání - 1964 (5/10)
Svědectví o Slovenském národním povstání - 1964 (6/10)
Svědectví o Slovenském národním povstání - 1964 (7/10)
Svědectví o Slovenském národním povstání - 1964 (8/10)
Svědectví o Slovenském národním povstání - 1964 (9/10)
Svědectví o Slovenském národním povstání - 1964 (10/10)
Projev na zasedání ústředního výboru KSČ 29. května 1969 (1/2)
Projev na zasedání ústředního výboru KSČ 29. května 1969 (2/2)
Z projevu na mezinárodní poradě komunistických a dělnických stran v Moskvě 11. června 1969
Projev na zasedání ústředního výboru KSČ 25. září 1969
Leninské učení o straně a československá realita - 1970
Aktuálnost leninských myšlenek o státě a demokracii - 1970
Z projevu k 100. výročí narození Vladimíra Iljiče Lenina 17. dubna 1970
Projev na slavnostním zasedání k 25. výročí osvobození Československa 7. května 1970
Projev na zasedání ústředního výboru KSČ 25. června 1970
Projev na slavnostním shromáždění u příležitosti 50. výročí založení Rudého práva 21. září 1970
Projev na zasedání ústředního výboru KSČ 10. prosince 1970
Z projevu na celostátní konferenci Národní fronty ČSSR 27. ledna 1971
Ze zprávy na XIV. sjezdu KSČ 26. května 1971
Projev na zasedání ÚV KSČ 3. prosince 1971
Z projevu na VIII. všeodborovém sjezdu 12. června 1972
Strana, stát a lid - 1972
Z projevu na I. sjezdu Socialistického svazu mládeže 27. září 1972

Další autoři

Albert Einstein (nestr.): Proč socialismus? - 1949

A. J. Zis (KS Sovětského svazu): O komunistické morálce (výtah z knihy) - 1951

V. M. Molotov: O Stalinovi a spolupracovnících - úryvky ze Vzpomínek - 1969-1986

Willi Dickhut (M-L strana Německa): Restaurace kapitalismu v Sovětském svazu (1/6) - 1971 - výtah z knihy
Willi Dickhut (M-L strana Německa): Restaurace kapitalismu v Sovětském svazu (2/6) - 1971 - výtah z knihy
Willi Dickhut (M-L strana Německa): Restaurace kapitalismu v Sovětském svazu (3/6) - 1971 - výtah z knihy
Willi Dickhut (M-L strana Německa): Restaurace kapitalismu v Sovětském svazu (4/6) - 1971 - výtah z knihy
Willi Dickhut (M-L strana Německa): Restaurace kapitalismu v Sovětském svazu (5/6) - 1971 - výtah z knihy
Willi Dickhut (M-L strana Německa): Restaurace kapitalismu v Sovětském svazu (6/6) - 1971 - výtah z knihy

Kim Čong Il (Korejská strana práce): Projev na XXIV. sjezdu KSSS 2. dubna 1971

Ho Či Min: Cesta revoluce - 1927

L. I. Brežněv: Vybrané teze z knih - Vývody z díla L. I. Brežněva poučné i pro dnešek - 1978

Pravda, Moskva 1951: Sovětská vláda - nejdemokratičtější vláda na světě (1/2)
Pravda, Moskva 1951: Sovětská vláda - nejdemokratičtější vláda na světě (2/2)
Pravda, Moskva 1968: Obrana socialismu - nejvyšší internacionální povinnost (1/5)
Pravda, Moskva 1968: Obrana socialismu - nejvyšší internacionální povinnost (2/5)
Pravda, Moskva 1968: Obrana socialismu - nejvyšší internacionální povinnost (3/5)
Pravda, Moskva 1968: Obrana socialismu - nejvyšší internacionální povinnost (4/5)
Pravda, Moskva 1968: Obrana socialismu - nejvyšší internacionální povinnost (5/5)

Ivan Olbracht: Jak mluvil... (stať o V. I. Leninovi z knihy "Obrazy ze soudobého Ruska", 1920-1921)

F. X. Šalda: Cenzurovaně o prvorepublikové cenzuře (Stát střílející, Šaldův zápisník 1930)

Zdeněk Nejedlý: Leninova smrt (z knihy "Dějiny SSSR", 1948)

K. Bartošek, K. Pichlík: HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH V ROCE 1945 - publ. 1951 (1/8)
K. Bartošek, K. Pichlík: HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH V ROCE 1945 - publ. 1951 (2/8)
K. Bartošek, K. Pichlík: HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH V ROCE 1945 - publ. 1951 (3/8)
K. Bartošek, K. Pichlík: HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH V ROCE 1945 - publ. 1951 (4/8)
K. Bartošek, K. Pichlík: HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH V ROCE 1945 - publ. 1951 (5/8)
K. Bartošek, K. Pichlík: HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH V ROCE 1945 - publ. 1951 (6/8)
K. Bartošek, K. Pichlík: HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH V ROCE 1945 - publ. 1951 (7/8)
K. Bartošek, K. Pichlík: HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH V ROCE 1945 - publ. 1951 (8/8)

A. Kolman: IDEOLOGIE NĚMECKÉHO FAŠISMU (1/10) - 1946
A. Kolman: IDEOLOGIE NĚMECKÉHO FAŠISMU (2/10) - 1946
A. Kolman: IDEOLOGIE NĚMECKÉHO FAŠISMU (3/10) - 1946
A. Kolman: IDEOLOGIE NĚMECKÉHO FAŠISMU (4/10) - 1946
A. Kolman: IDEOLOGIE NĚMECKÉHO FAŠISMU (5/10) - 1946
A. Kolman: IDEOLOGIE NĚMECKÉHO FAŠISMU (6/10) - 1946
A. Kolman: IDEOLOGIE NĚMECKÉHO FAŠISMU (7/10) - 1946
A. Kolman: IDEOLOGIE NĚMECKÉHO FAŠISMU (8/10) - 1946
A. Kolman: IDEOLOGIE NĚMECKÉHO FAŠISMU (9/10) - 1946
A. Kolman: IDEOLOGIE NĚMECKÉHO FAŠISMU (10/10) - 1946

ŽIVOT SOVIETSKEJ ŽENY OD VOSR PO POVOJNOVÚ OBNOVU

Gríša Spurný: Oč šlo v únorové krizi (z knihy "Únorové dny", 1959)

Václav Kopecký: 90. výročí krvavého potlačení revolučního hnutí v ČSR (výňatek z knihy "ČSR a KSČ" z r. 1960 o událostech r. 1920, v r. 2010 zpracoval L. Pravda)

Josef Mudroch: TROCKISMUS - NEPŘÍTEL LENINISMU - 1970 (1/2)
Josef Mudroch: TROCKISMUS - NEPŘÍTEL LENINISMU - 1970 (2/2)

Radovan Richta: Marxova cesta revoluční kritiky - předmuva ke knize Karla Marxe Rukopisy „Grundrisse" (1969)

Ludvík Svoboda: Škola komunismu - cca 1970

Jiřina Švorcová: Projev na XIV. sjezdu KSČ - 1971

Gusta Fučíková: Život a boj Julia Fučíka - 1975
Julius Fučík: Nezaměstnanost o vánocích v úředních cifrách - 1933

Kol.: Postavení církví a věřících v socialistickém Československu (1/2)
Kol.: Postavení církví a věřících v socialistickém Československu (2/2)

Miloš Jakeš: Rozvinout tvůrčí síly společnosti - 1988

Jaroslav Ondráček: To, co děláme, hraničí se soudností - 1989

Mimořádné zasedání ÚV KSČ 24. 11. 1989 (1/3)
Mimořádné zasedání ÚV KSČ 24. 11. 1989 (2/3)
Mimořádné zasedání ÚV KSČ 24. 11. 1989 (3/3)

  • V. V. Majakovskij: LENIN DOCX
  • Nejslavnější výroky prezidenta Vietnamské demokratické republiky Ho Či Mina + rozhovor pro deník Francouzské KS L´Humanité DOCX
  • Doslovný přepis dvacetidílného dokumentárního seriálu britských tvůrců Roda McKuena a Freda Weinera Unknown war (Neznámá válka), který byl v ČSSR vysílán pod názvem Velká vlastenecká válka - 1978 DOCX