Díla teorie marxismu-leninismu

Teorie M-L
Statě a projevy do r. 1989       Statě a projevy po r. 1989
Příspěvky k teorii a praxi komunistického hnutí autorů minulosti i současnosti. Pokud není uvedeno jinak, jsou soubory ve formátu HTML.
Zprava Marx, Engels, Lenin, Stalin, Hodža