J. V. Stalin: Zavedeme znásilňování svých vlastních sester

Přidáno v úterý 9. 2. 2010


J. V. Stalin

      Z rozhovoru J. V. Stalina se zahraničními dělnickými delegacemi 5. listopadu 1927

      OTÁZKA: Je správné tvrzení, které rozšiřuje v Německu Ruth Fischerová a Maslov, že prý současné vedení Kominterny a ruské strany vydává dělníky napospas kontrarevoluci?

      ODPOVĚĎ: Toto tvrzení třeba pokládat za správné. Nutno se domnívat, že Kominterna a VKS(b) úplně vydávají dělnickou třídu Sovětského svazu napospas kontrarevolucionářům všech zemí.
      Nejen to. Mohu vám prozradit, že Kominterna a VKS(b) rozhodly v těchto dnech, že umožní všem statkářům a kapitalistům, vyhnaným z naší země, návrat do Sovětského svazu a že jim vrátí továrny a závody.
      To však není všechno. Kominterna a VKS(b) šly ještě dále, když se usnesly, že je už vhodný čas, aby bolševici začali jíst lidské maso.
      Nakonec jsme se usnesli, že znárodníme všechny ženy a zavedeme znásilňování svých vlastních sester. (Všeobecný smích. Jednotlivé výkřiky: "Kdo mohl položit takovou otázku?")
      Vidím, že se smějete. Možná, že se leckdo z vás bude domnívat, že neodpovídám na otázku vážně. Ano, soudruzi, na takovéto otázky není možné vážně odpovídat. Myslím, že na takovéto otázky možno odpovídat jen výsměchem. (Bouřlivý potlesk.)

J. V. Stalin: Rozhovor so zahraničnými robotníckymi delagáciami, Pravda, Bratislava 1952, s. 14 - 15