Mimořádné zasedání ÚV KSČ 24. 11. 1989 (3/3)

Přidáno v sobotu 5. 12. 2009


3. část: „Důsledně a včas se rozloučit se stalinskou, neostalinskou a brežněvovskou formou socialismu"

Kontrarevoluce 1989

      Soudruh KAREL BERÁNEK:
      ...Základní příčina podle mého názoru spočívá tom, že stejně jako jinde v socialistických zemích včetně Sovětského svazu, jsme nebyli schopni důsledně a včas se rozloučit se stalinskou, neostalinskou a brežněvovskou formou socialismu a jejich metodami, které většina lidí nepřijímá a dávno odmítla a které jsou v současném období prakticky nepřijatelné pro mladou generaci. Zejména proto vyvstává opozice a zejména proto této situace dnes zneužívají antisocialistické síly a snaží se využít této nespokojenosti k tomu, aby daným událostem daly směr k prosazení protisocialistických přeměn. ...

      Soudruh MILOŠ JAKEŠ:
      Miloš Jakeš Soudružky a soudruzi, budu hovořit krátce: Předsednictvo ústředního výboru, sekretariát, tajemníci se v polední přestávce dohodli, že dají k dispozici své funkce ústřednímu výboru strany včetně mne jako generálního tajemníka, aby mohlo být obnoveno a zvoleno nové vedení strany. ...

      Soudruh VÁCLAV ŠÍPEK (PŘEDSEDA VOLEBNÍ KOMISE):
      ...Doporučujeme zvolit do funkce generálního tajemníka Komunistické strany Československa soudruha Karla Urbánka, dosavadního předsedu výboru pro stranickou práci v českých zemích. Předkládáme tedy jediný návrh. Domníváme se, že je to v daném momentě nejoptimálnější návrh, který bychom měli posoudit. ...

      Soudruh MIROSLAV VÁLEK:
      ...Domnievam sa, že v tejto situácii voliť iba z jedného kandidáta je nedemokratické. Navrhujeme teda, aby ďalším kandidátom na funkciu generálního tajomníka bol súdruh Štrougal a tretím kandidátom súdruh Adamec. ...

      Soudruh ANTONÍN KAPEK:
      Jiřina Švorcová ...Soudruzi z předsednictva, kteří jste tam byli, mi musíte potvrdit - zejména soudruh Husák - že soudruh Štrougal několikrát navrhoval velmi závažné změny v ekonomice i v politickém systému. Nespatřily světlo světa. Soudruh Štrougal v roce 1987 vystoupil na aktivu pražských komunistů a jako jeden z prvních členů předsednictva ústředního výboru strany velmi perfektně, se znalostí věci - a je si to možné ověřit ještě dneska - mluvil o přestavbě v Sovětském svazu, o demokratizaci, kterou chce u nás provádět. ...

      Soudružka JIŘINA ŠVORCOVÁ:
      Já bych ráda zvedla ruku opravdu s čistým svědomím, ale ne pro soudruha Urbánka. Soudruh Urbánek je nepochybně čestný, dobrý člověk, ale v práci českého výboru s ním právě my nemáme ty nejlepší zkušenosti. ... Já si myslím, že se soudruh Urbánek ještě zcela neorientuje v problematice a že je trošku měkký.

      Soudruh GUSTÁV HUSÁK:
      Gustáv Husák Súdružky a súdruhovia, nechcel som vystupovať na tomto pléne, ale ide o takú otázku, ku ktorej sa treba vyjadriť. Trošku poznám za tie roky aj ľudí, aj dobré, aj negatívne veci. Nemóžem súhlasiť s reklamou, ktorú tu súdruh Kapek povedal. Nechcem polemizovať s jednotlivými faktami, ľahko by sa dali vyvrátiť. Proste tak: Začíname novú etapu podľa mójho názoru. Podľa mojích skúseností začnime s novým človekom. Podporujem Urbánka. (Potlesk.) (Toto byla jediná slova přednesená prezidentem ČSSR s. Husákem na zasedání ÚV KSČ 24. 11. 1989 - pozn. LVE)

      Soudruh JAROMÍR OBZINA:
      ...Taková otázka první - koaliční vláda. Nikdy jsme to v naší terminologii nepoužívali a nepoužíváme. Od roku 1945 jsme vždycky používali vládu Národní fronty s tím, že vláda Národní fronty nemá koalici a nemá opozici. Neupírám, že může být i jiný názor. Ale taková je skutečnost, a tak jsme aspoň vždy Národní frontu chápali - jako svazek tříd, a nikoliv koaliční strany plus opozice. První otázka. Otázka druhá, otázka demokratizace: V celém tomto vystoupení jsem slyšel jenom toto slovo. Demokratizovat je možné i buržoazní společnost a každou jinou společnost. Pojetí, které je vkládáno do přestavby, bylo zcela jak v Sovětském svazu, tak i u nás vymezeno. Že jde o rozvoj socialistické demokracie a upevnění socialistické státnosti. Ale to jsem v tomto projevu nezaznamenal. To není otázka formální. Socialistická demokracie se opírá o dvě třídy, dělnickou třídu a rolnictvo, a o společenskou vrstvu inteligence.
      ...Jsme přece svědky, že v Polsku je také demokratizace. Kdo to může tedy vyvracet? Nikdo. Ale pro koho? A v čí prospěch? A to je tedy třeba zcela odůvodněně říci. Nám přece není neznámo, že také existuje už teoreticky zdůvodněná, předpokládaná Karlem Marxem a Engelsem, demokratická kontrarevoluce. Tak ji také nazvali, že tedy jde o demokratickou kontrarevoluci. Její analýza byla dána v Sovětském svazu a na konkrétních případech. ...
      ...Ano, jednat s ostatními společenskými silami, které nemají stejný názor jako komunistická strana. ... Ale postavil bych se proti tomu, abychom jednali s těmi, co připravovali kontrarevoluci v 68. roce a dnes jsou to titíž a podobní lidé. To přece musíme rozlišovat, když už chceme hovořit o programu. Děkuji.

      Soudruh KAREL URBÁNEK:
      ...Možná teď udělám něco, co prostě řada soudruhů mně to bude eventuálně vyčítat, ale já skutečně si myslím, že pokud dostanu důvěru, chci dělat čestnou politiku. To znamená: ano, i já jsem se podílel na přípravě 9. zasedání a podporuji návrh, pokud se bude v tomto sále hlasovat, ať je na kandidátce více kandidátů. To znamená zejména soudruh Štrougal. ... Karel Urbánek

      (Hlasuje se o návrhu volební komise na jediného kandidáta na generálního tajemníka ÚV KSČ.)

      Soudruh IVAN ŠÍPEK:
      ...Väčšina absolutná je za jedného kandidáta...

      Soudruh ZDENĚK HLOŽEK:
      ...My jsme trošku otrávili náš funkcionářský aktiv. Čím? My jsme jim vnucovali nějakou demokracii, kterou nechtěli. A kterou připomínkovali. Oni říkali: My nechceme volby ředitelů, nechceme tuto demokracii, my chceme něco jiného. ...
      ...Více než rok se ústřední výbor Národní fronty nesešel. ... My vás zveme z ulice na Národní frontu, na ústřední výbor Národní fronty, všechny, kteří chcete bojovat za socialismus, za všechny tyto vymoženosti. Pojďte tam, jsme ochotni vás přijmout, budeme s vámi diskutovat. Ať tam přijdeš třeba na permanentní zasedání. Já to považuji za základní věc, která nám může pomoci, dostat lidi z ulice tam, kde je potřebujeme. Do jednacích místností, kde můžeme rozumně argumentovat, kde nebudeme stát proti rozvášněnému davu, ale proti normálním lidem, kteří budou přemýšlet. ...

      Soudruh JOSEF JUNG:
      ...My jsme se zahleděli do vlastní dokonalosti a do skutečnosti, že jsme zakotvili vedoucí úlohu strany jednou provždy do ústavy a tím jsme měli postavení strany vyřešeno. To už od tohoto týdne neplatí. My si musíme především rychle ujasnit, jaké bude postavení strany, její charakter, její úkol v celém politickém systému v naší socialistické republice. ...

      Soudruh VÁCLAV ŠÍPEK:
      Soudružky a soudruzi, jménem volební komise vám chci oznámit výsledek voleb generálního tajemníka Komunistické strany Československa. Celkem bylo odevzdáno 139 hlasovacích lístků. Do volebních uren bylo předáno 137 hlasovacích lístků. To znamená, že dva soudruzi nebo soudružky nevolili. Z celkového počtu bylo 130 hlasů pro navrženého kandidáta a 7 bylo proti. V důsledku toho byl tedy generálním tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Československa zvolen navržený kandidát soudruh Karel Urbánek. (Dlouhotrvající potlesk.)

      Soudruh BOHUSLAV CHŇOUPEK:
      Bohuslav Chňoupek ...Ľudia predovšetkým neverili, a tiž nemohli veriť tým, čo sa v prvom období prestavby tak aktívne angažovali proti nej a odrazu sa s ňou, hoci se stisnutými zubami a mentálnou rezerváciou, zakrývali. Rovnako neverili tým predstaviteľom, vrátane najvyšších, čo nestratili za celé 4 roky o prestavbe ani len slovo, ani za, ani proti. Pretože, keby s prestavbou niečo, tak ja nič, ja muzikant. A podobne neverili tým, čo do svojich prejavov, s povinnou ľahostajnosťou, zapracovali svoju prestavbu si tak, ako kedysi marxizmus alebo leninizmus. Ak k tomu prirátame súdne procesy, neúmerne rozsudky, uťahovanie skrutiek v propagande, mimoriadne tvrdé bezpečnostné akcie, neadekvátne správaniu sa občanov, demonštratívne ideologické líbánky nositeľov našich specifík so severnými tapetármi, nehovoriac už o trhu tovarov širokej spotreby, či o nehybnosti životnej úrovne, namiesto ich očakávaného rastu, došlo nutne a celkom logicky k tomu, k čomu muselo dójsť.
      ...V duchu týchto stanovísk sa naviac stalo takmer straníckoaparátnickým bontónom a takmer služobnou povinnosťou, ako v celej vertikále nomenklatúry, ale aj v časti štátneho aparátu, vyslovovať kritický nesúhlas, ironický údiv, ba aj posmech nad tým, kam to ten Gorbačov s tou jeho perestrojkou a s tými štrajkami a národnostnými trenicami chce vóbec doviesť. Iróniou, ktorá zostane zapísaná v análoch našich vzťahov v Sovietskému zväzu je skutečnosť, že kým pracovníci straníckeho aparátu, ba aj členovia predsedníctva strany a ústredného výboru našej strany, nešetrili takýmito odmietavými, sčasti dogmatickými, ba až provokačnými požiadavkami, z más pochodujúcich ulicami našich miest sa neozvalo jedno jediné, opakujem, jedno jediné protisovietske heslo. Proti strane áno, proti komunistom áno, ale proti Sovietskému zväzu nie. Túto skutočnosť si treba dobre zapamätať a ešte ju treba dókladne zhodnotiť.
      ...Myslím si ďalej, že je treba prednostne vypracovať naše jednoznačné osvedčenie sa a prihlašenie sa k zmyslu a podstate prestavby, ako k skutočnej revolúcii v revolúcii, ako revolučnej premeny, ako společenskej regenerácie a cieľavedomej politiky odstraňujúcej deformácie a jasne sa dištancovať od stalinskej koncepcie socializmu. ...

      Soudruh VLASTIMIL EHRENBERGER:
      Vezměte si jenom zemi, kde nyní působím, kde ze strany, která měla 700 tisíc členů, 70 tisíc milicionářů, zůstalo naráz pár desítek lidí, členů strany, kteří jsou rozčarováni, ať jsou to dělníci, rolníci anebo i levě orientovaná inteligence. V těchto zemích se potvrzuje, že kontrarevoluce nebo opozice nezná dobré, lepší komunisty. Chtějí prostě, aby odešli všichni. To bych chtěl říci na adresu těch, co si myslí, že když převlečou kabát nebo někoho obětují, že se zachrání. ...
      ...Zaznělo zde také, soudružky a soudruzi, to, že je třeba jednat se všemi, kteří chtějí s námi jednat na bázi socialismu. Musím říci, že takovýto cíl si dávala i Polská sjednocená dělnická strana, takový cíl si dávala i maďarská strana, jenom nakonec se zjistilo, že prostě nikdo s maďarskou socialistickou stranou na bázi socialismu jednat nechtěl a vůbec se k ní nehlásí. ...

      (Volba členů a kandidátů předsednictva ústředního výboru a členů sekretariátu ústředního výboru.)

      Soudruh KAREL URBÁNEK:
      ...Musíme jednat tak, abychom přesvědčivě prokázali dělnické třídě, družstevním rolníkům, inteligenci, všem občanům upřímnost snah strany o přestavbu a demokratizaci hospodářské a společenské oblasti. ...
      ...Buďme, soudružky a soudruzi, jednotni, dnešní doba to obzvláště vyžaduje. Má to doslova životní význam pro naši stranu, pro socialismus v naší zemi. Ještě jednou vám děkuji za projevenou důvěru. Čest práci! (Potlesk.)

      (Jednání zasedání ÚV KSČ bylo zakončeno Internacionálou v 01.40 hodin dne 25. listopadu 1989.)

      Vypsáno ze stenografického záznamu vydaného v publikaci „Poslední hurá" nakladatelstvím CESTY v Praze 1992 v edici „Propadliště dějin" (s. 4 - 145)

      *
      Dopoledne začalo v budově Vysoké školy politické ÚV KSČ ve Vokovicích mimořádné zasedání ÚV KSČ. Zprávu předsednictva ÚV KSČ o aktuální vnitropolitické situaci přednesl generální tajemník M. Jakeš. Následovala několikahodinová diskuse. V 19 hodin M. Jakeš oznámil, že on i celé předsednictvo a sekretariát ÚV KSČ dávají své funkce k dispozici, aby mohlo být zvoleno nové vedení strany. Po 20. hodině byl v tajných volbách zvolen generálním tajemníkem ÚV KSČ K. Urbánek, dosavadní předseda výboru pro stranickou práci v ČSR. Poté pokračovala diskuse a ve 23 hodin přistoupil ústřední výbor k projednání kandidatur do předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ.
      Členy předsednictva ÚV KSČ byli zvoleni K. Urbánek, J. Čížek, M. Huščava, I. Janák, I. Knotek, J. Lenárt, M. Štěpán, M. Zajíc a M. Zavadil, kandidáty předsednictva J. Haman, V. Herman, M. Němcová a O. Šaling, tajemníky I. Knotek, J. Lenárt, M. Zajíc, F. Hanus a O. Liška, členy sekretariátu ÚV KSČ K. Urbánek, I. Knotek, J. Lenárt, M. Zajíc, F. Hanus, O. Liška, Z. Hoření, J. Mevald a V. Mohorita.
      ÚV KSČ rozhodl svolat nejpozději do poloviny prosince 1989 další zasedání ÚV KSČ k přijetí akčního programu pro postup strany do XVIII. sjezdu KSČ. Požádal příslušné orgány, aby při řešení společenských problémů nepoužily mocenské prostředky, pokud nedojde k ohrožení života, zdraví lidí, majetku a narušení základů socialismu. Vyjádřil politování nad událostmi 17. listopadu 1989 v Praze. ÚV KSČ se rozhodl zahájit dialog se všemi, kteří respektují Ústavu ČSSR.
      Doporučil rekonstrukci vlád ČSSR, ČSR a SSR s širší účastí představitelů jiných politických stran a nestraníků a vytvoření rovnoprávného seskupení politických stran v rámci NF a jejich pověření přípravou svobodných voleb. Doporučil urychleně předložit ke všelidové diskusi návrhy nové ústavy, zákonů o shromažďování, sdružování a petičním právu, zákona o mládeži a rodině, zákona o vysokých školách, nového tiskového zákona a novely branného zákona. Zdůraznil, že nepovažuje protestní demonstrace a stávky za vhodný způsob řešení společenských problémů a vyslovil se pro zahraničněpolitickou koncepci orientovanou na úzkou spolupráci se SSSR. Mimořádné zasedání bylo ukončeno zpěvem Internacionály ve 2 hodiny následujícího dne.

(Souhrnná zpráva podle stránek „Demokratická revoluce 1989" - http://www.89.usd.cas.cz)