Mimořádné zasedání ÚV KSČ 24. 11. 1989 (2/3)

Přidáno v pátek 4. 12. 2009


2. část: „Nejde o kontrarevoluci"

Kontrarevoluce 1989

      Soudruh FRANTIŠEK GRAIF:
      ...Ještě na 15. zasedání soudruh generální tajemník řekl v úvodním slovu, je to před měsícem, že máme politickou situaci konsolidovanou, lidé že jsou s námi. A nejednou se protrhla hráz, neutekl ani měsíc. Jak si to máme v hlavě srovnat my, dělníci, dole? ...

      Soudruh LUMÍR HANÁK:
      ...Soudružky a soudruzi, hodnotila se situace, která u nás je, a přesto referát, který jsme vyslechli, byl referát jako na výroční členské schůzi. Jakoby pronesený odněkud z bunkru člověkem, který nevidí život kolem sebe a nebezpečí, které existuje pro nás všechny. Tím myslím celou naši stranu. Soudružky a soudruzi, mysleme především na stranu. Mysleme na marxismus-leninismus jako výchozí ideologický bod našeho jednání, mysleme na náš cíl - socialismus. ...
      ...Více než kdokoliv v předsednictvu milujeme svoji stranu, a to nás vede k takové zodpovědnosti, abychom řekli i soudruhovi Jakešovi: Soudruhu Jakeši, ty dneska, i když mluvíš zlato, zlatem to nezvučí. Potřebujeme podle mého názoru nové předsednictvo, nikoliv předsednictvo, které je vytvořeno nomenklaturními představiteli určitých vládních a lidosprávních složek. ...

      Soudruh JAN KOZÁK:
      ...Gottwald tehdy řekl - jak jsme po celá padesátá léta učili - že to první, co nám Únor přinesl, je, že buržoazní reakce už nemůže provést zvrat svými vnitřními silami. Jenomže on to takto neřekl. ... Gottwald tehdy řekl něco jiného. Řekl, že buržoazní reakce už nemůže provést zvrat svými vnitřními silami, pokud nebudeme blbnout a budeme i nadále provádět správnou politiku. ... A tak se rázem z podmínky trvalé politické práce stalo nebezpečné, absolutizující, neměnné dogma. ... Takovéto myšlení, takové sebeuspokojení nad dosaženými úspěchy spoutávalo straně při řešení řady otázek tvorby účinné a prozíravé politiky nohy řetězem. ...
      Slyšel jsem požadavky, abychom, tak jako dříve, přebírali (ze Sovětského svazu) všechno. Nesouhlasím s takovými názory. ...

      Soudruh MIROSLAV ŠTĚPÁN:
      Miroslav Štěpán ...Musíme si nutně říci, že zklamala strana, že zklamali komunisté, nezvládli věci na některých úsecích. A nemyslím si vůbec, že to je jenom v tom, jestli je někdo přesně nebo nepřesně řídil. Myslím si, že je to také v tom, jestli skutečně jsou, byli komunisty. To si musíme také přiznat, ale dnes nemáme čas na tuto analýzu. ...

      Soudružka JUSTINA RADIMSKÁ:
      ...Dnes o přestávce jsem se dozvěděla, že dnes na Václavském náměstí má mluvit Dubček. Já myslím, že není správné, abychom umožnili, aby takový člověk vystupoval mezi mládeží, mezi pracujícím lidem této země. Přece nemůžeme chtít, aby v této zemi nastala vláda Dubčeků a Havlů! ... Chtěla bych se vrátit k vyjádření našich starých komunistů k případu Václava Havla. Už jednou jsme ho měli vlastně tam, kam patří. Za mřížemi. Porušil zákon této země, a proč, z jakého důvodu byl propuštěn pro dobré chování?Nezlobte se na mě, ale s tím nemůžeme souhlasit. ...
      ...Naše Komunistická strana Československa musí zůstat komunistickou! V čele boje za socialismus v naší zemi, za spravedlivou společnost pro nás všechny. ...

      Soudruh RUDOLF PEŠKA:
      Já si myslím, že jsme zapomněli na marxisticko-leninské učení, že stát je organizované násilí vládnoucí třídy. A podle toho se má chovat. A za druhé, že revoluce, byť i zvítězí, která se neumí obhájit, není revoluce. Tak jednejme revolučně a zabraňme tomu Dubčekovi přístup na Václavské náměstí. (Potlesk.)

      Soudruh VLADIMÍR VEDRA:
      ...Podívejte se, z Melantrichu nám mluví Havel, snad tady se v tom shodneme, že Havel je hlava kontrarevoluce, on to nezastírá, on to říká, že jde na zvrat tohoto režimu a jsou tam jiní a přenáší to socialistická televize. ...

      Soudruh LADISLAV ADAMEC:
      Ladislav Adamec Soudružky a soudruzi, musím vás zklamat. Československá televize je řízena federální vládou pouze rozpočtem, konkrétní praktické řízení provádí ústřední výbor, konkrétně soudruh tajemník Fojtík a oddělení. My do řízení televize, rozhlasu, tisku, vědy, armády, Bezpečnosti jako vláda nezasahujeme.

      Soudruh VASIL BIĽAK:
      ...Žiadna vláda nedovolí rozvracať štát, a ak dovolí, tak súhlasí s tým, že sa bude opakovať niečo, čo sa stalo v Poľsku, že budeme druhá politická strana, ktorá sa dobrovoľne vzdá moci. A to by sa nemalo pripustiť.

      Soudruh JAN FOJTÍK:
      ...Celý život jsem spojil se stranou a nechtěl bych kapitulovat. Přece je zbabělé kapitulovat ve chvíli, kdy dochází k ostrému boji. Ale, když vás z toho boje vyřadí vlastní lidé, když tady se střílí z toho týlu, nedá se nic dělat. ... Jde o socialismus, jde o tuto republiku socialistického charakteru, jde o stranu a k tomu musíme dát všechny síly. ...

      Soudruh JIŘÍ BRÜCKNER:
      ...Soudružky a soudruzi, z tohoto jednání nemůžeme odejít, dokud nerozhodneme správně. Jinak jsme prohráli. Ztrácíme to, co nám vybojovali naši dědové a otcové. Čest práci! (Potlesk.)

      Soudruh VASIL MOHORITA:
      ...Včera říkal soudruh Matouš, teď mají režii v ruce oni. A kdo je pustil do toho režisérského křesla? My jsme je tam pustili. My, naší defenzívností. Absolutní neaktivitou. ...

      Soudruh MILAN VÁCLAVÍK:
      ...Taky naše kontrarozvědka nemůže všechno mít hned. Ti tam také nasazují krk kvůli naší republice. A získávají materiál s nasazením vlastního života. A jsou u nás lidé, kteří ho dostanou, předají to našim protivníkům, aby to ještě proti nám zneužili.
      ...Ale jak tady všichni sedíte, jestli takový fracek na vás bude řvát - „smrt komunistům“ - „gestapo“ - plivat na vás, tak se tam běžte postavit. A stůjte proti této rozbouřené mase. Tak máme dvě možnosti. Buď teda zlikvidujeme ochranu tohoto socialistického společenského řádu, a řekneme, že Bezpečnost prostě nemá tady co dělat, nemá tady co dělat na křižovatkách, na ulicích atd., poplivejme tyto dobré tyto dobré chlapce, kteří jsou oddáni naší komunistické straně a dělají věci proto, aby se udržel socialistický pořádek a jsou oči v oči proti kamenům a proti všemu. Jaképak šetření, co za šetření, vždyť máme na to důkazy, že se někde hledají ještě nějaké kazety atd. Soudruzi a soudružky, to je jiná věc. Prosím, ať se důkazy teda zveřejní, ale jestliže tento ústřední výbor je jednoznačně za tuto naši Bezpečnost nepostaví, tak i vy se budete bát chodit na ulici a nebude to dlouho trvat, že nevylezete z baráku, to vám garantuji. (Potlesk.)
      ... A kolik tady sedí členů našeho ústředního výboru, kteří toto klidně poslouchají a kteří také byli u koryta. A copak teď je doba převlékání kabátů? Jeden nemůže agitovat, druhý nemůže řídit vládu, třetí nemůže to nebo ono.
      ...Ano, máme ještě možnost politickými prostředky tuto situaci zvrátit. Za třetí navrhuji, uvést do bojové pohotovosti armádu, Bezpečnost, milici bez nějakých zásahů atd., aby tyto složky byly připraveny, jestliže k něčemu dojde, věci řešit. Není možno, soudružky a soudruzi, čekat, až nám něco udělají, je potřeba mít tyto síly připraveny. Já nevolám tady po žádném krveprolití, já navrhuji, aby jednoznačně byla přijata opatření k sdělovacím prostředkům. Jakákoliv, jestliže ne po dobrém, tak po zlém, ale tyto sdělovací prostředky jim vzít z rukou.
      Jinak jako voják věřím, že nebude potřeba tady těchto prostředků použít, že zvítězí rozum, ale jako komunista, jako voják, který oddal celý život naší dělnické třídě, našemu socialistickému společenskému řádu, jinak jednat nemohu. Všechno. (Potlesk.)

      Soudruh LUBOMÍR ŠTROUGAL:
      Lubomír Štrougal ...Na XVII. sjezdu jsme vytyčili nějaký program. Před dvěma lety na plénu ÚV jsme tento program rozvinuli, program zásadních reforem ekonomického a politického systému. Program potřebný a nutný, program přitažlivý, který odpovídal zájmům lidu této země, ale zakládal i složitý demokratický proces obnovy, obnovy socialismu, proces založený na vysokých morálních a humánních ideálech. ...
      Lze předpokládat, že tu může existovat pokušení řešit demonstrace a stávky, mluvím o této situaci, o československé situaci, exemplárním a nekompromisním způsobem. Říkám v těchto dnech: Nedej bůh, aby někdo k takovému kroku sáhl. Znovu opakuji, nejde o kontrarevoluci. Jde o výraz občanské nespokojenosti, nespokojenosti s námi, se způsobem vedení a vládnutí. Neadresujme to jen těmto soudruhům, já jsem tam ještě téměř před rokem seděl. Adresujme to také sami sobě. A přiznávejme si svůj podíl odpovědnosti. ...
      ...Vžitá představa o morálně-politické jednotě lidu se historicky a aktuálně nepotvrdila. Naopak, tato iluze je popřena. ...
      ...Koaliční partnerství, o které máme v demokratizačním procesu usilovat, nevylučuje pochopitelně názorovou různorodost, odlišné přístupy. Tímto způsobem je prověřována i úspěšnost politiky. To je součást demokratizačního procesu.
      ...Občanské fórum zde vzniklo. ... Podle mého názoru je s ním nutné jednat. Pochopitelně na bázi socialismu, na zásadách prosperující společnosti, socialistické společnosti, demokratičnosti, sociální spravedlnosti. ... Čím později začneme jednat s těmito společenskými realitami, které ovlivňují veřejné mínění, tím hranice kompromisu může být pro stranu nepříznivější. ... Každý z nás si musí rozhodnout, jestli tuto krizi bude považovat za pouhou provozní nehodu nebo za východisko k hlubokým zásadním přeměnám naší společnosti. Pro mě je východiskem to druhé. ...

      Soudruh JIŘÍ KLÍMA:
      ...Už několikrát bylo na tomto ústředním výboru řečeno, že se nemůžeme opájet stále tvrzením, že naprostá většina národa nás podporuje. Strana by měla projevit dostatek sil a realismu k přiznání toho, co ukazuje reálný život, že ne všichni podporují naši politiku. Čtvrt miliónu nebo téměř čtvrt miliónu manifestantů na Václavském náměstí nemohou být jenom pomýlení vysokoškoláci. ... Ukazuje se, že existuje i v naší společnosti něco, čemu se běžně říká politická opozice. ... Obávám se, že současný život nás nutní a bude nutit k tomu, abychom vedli diskusi, abychom vedli až ideologické střety, nikoliv mocenské střety, i s těmi, kteří odmítají socialismus. ...

      Soudruh VLADIMÍR KUNOVJÁNEK:
      ...Domnívám se, že není dobré nebo není vhodné, není to optimální, aby lidé z vysokých stranických funkcí odcházeli vlastně pod tlakem opozice. Ale ti, kteří dlouhá léta vedli tyto oblasti, které selhaly, by se sami nad sebou měli zamyslet, zda ještě do budoucna mohou vést komunisty na těchto úsecích.
      ...Můžeme tisíckrát říkat, že jsme pod soustředěným tlakem antikomunistických sil Západu i pod vlivem vývoje v ostatních socialistických zemích. Je to nesporné, je to pravda, ale, soudruzi, je nás milión sedm set tisíc. Kdyby jen polovina z nás prosazovala nebo alespoň věřila v politiku strany, politiku našeho vedení, neměl by nikdo mimo nás šanci. Samozřejmě, nikdo není tak naivní, aby zde neviděl i síly politické opozice. Jistě, kdyby k měření sil nedošlo 17. listopadu, bylo by to o týden, o měsíc, o čtvrt roku později. Ale proč jsme dovolili opozici, aby ona určila místo, čas, taktiku boje? ...

      Soudruh VASIL BIĽAK:
      Vasil Biľak ...Sú skutočne za socilalizmus tí, ktorí rečnia z balkóna Melantrichu na Václavskom námestí? A ak nie sú za socializmus, tak sú proti socializmu. A čo je proti socializmu, tak nemóže byť revolučné, ale kontrarevolučné. ... Je mi proti mysli, aby tak zaslúžilí členovia, ako súdruh Husák, ktorý od mladosti zasvätil - a vieme, čo všetko vykonal a vytrpel za pravdu socializmu - i súdruh Indra, ktorí toľko urobili pre stranu, pre konsolidáciu, pre ľud, odchádzali ako nejaká obeť hodená na ulicu. ...
      ...Mali by sme byť zajedno i v tom, že Komunistická strana Československa by sa nemala dobrovoľne vzdať moci. (Potlesk.)

      Soudruh Miroslav HUŠČAVA:
      ...V naší společnosti je teď módní volat po demokracii. My si však myslíme, že demokracie může být jen tam, kde je kázeň a pořádek. V naší společnosti a zejména na pracovištích se kázeň a pořádek hodně uvolnily. Dialog ano, ale ne v pracovní době.
      ...Co konstruktivního nám studenti nabízejí pro řešení našich ekonomických problémů? Když už se jim nechce chodit do školy, ať přiloží ruku k dílu, nám na šachtě chybí 3000 pracovníků v dělnických profesích. Ale naše společnost poslala studenty na školy, protože potřebuje vysoce kvalifikovanou inteligenci. Za deset korun celodenní strava a třicet korun měsíční ubytování, to se to stávkuje. A rozdíl doplácí stát z nadhodnoty, kterou my dělníci vytváříme. Máme právo od studentů žádat, vraťte se do poslucháren a studujte, abyste svou odborností přispěli k řešení problémů rozvoje naší socialistické společnosti.
      Stalo se teď módné volání po právním státě. Ale předpokladem právního státu je dodržování zákonů. ... U nás se však zákony benevolentně porušují. A nemám na mysli jenom požadavky studentů, které jsou v rozporu se zákonem.
      Mladí dělníci kritizují, že oni vydělávají třeba dva až tři tisíce korun za měsíc a stejně mladí veksláci a handlíři třeba dva až tři tisíce za den. To s tím opravdu nejsme schopní něco udělat? ... Vláda musí vládnout. My dělníci proto žádáme od vlády činy. O přestavbě se moc mluví. Všichni se zaklínají novým myšlením, ale skutky chybí a z toho pramení nespokojenost.
      ...Chceme-li co nejrychleji vyjít ze současné situace, obnovit normální život, plnohodnotně uplatňovat vedoucí úlohu naší komunistické strany a politickou autoritu, kterou si v minulosti vydobyla, musíme se poctivě a kriticky podívat do vlastních řad. Jak důslední jsme komunisté, jaký je stav naší komunistické morálky, zda některé z nás vysoké funkce neodcizily od obyčejného člověka. Je životně nutná jednota našich řad, jak ideová, organizační, i akční, a jednota celé společnosti.
      Rozbíječská generální stávka, to není program, a proto ji co nejkategoričtěji odmítáme. ...

      Soudruh IVAN KNOTEK:
      ...Chcel by som poinformovať, že na Václavskom námestí je asi 200 tisíc ľudí. Z balkónu na budove Melantrichu hovorí brat Kučera, prítomný sú Václav Malý, Dubček, Havel, Hašek zo Sparty, Koutný, Skalník, Kocáb a Hanzelka. Pred štátnou hymnou boli tam také iniciatívne návrhy, reagencie, že z Václavského námestí pójdu do Vokovíc, aby sme ich počuli. ...

      Soudruh JAN ZELENKA:
      Soudružky a soudruzi, v dnešní vyhrocené situaci, kdy se prokazuje, že jsme jedním politicky nezváženým aktem 17. listopadu prohráli důvěru lidí, dokonce si myslím, že prohráli důvěru celé jedné generace, v takové situaci očekává veřejnost, že ústřední výbor komunistické strany nebyl svolán jen proto, aby případně potvrdil generálního tajemníka, nýbrž, že bude hovořit podle svého svědomí. ...
      Jak je vidět, obtížně si razí cestu nové v boji se starým. V takové situaci je zcela nezbytné účinné politické vedení. Soudruh Jakeš mu žel nedal přirozenou autoritu. Naopak s jeho slabou autoritou v národě ubral i autoritu straně. Cožpak to soudruh Jakeš neslyší? Přece má na stole denně desítky informací a ze současných stávek jich musí mít stovky. ...
      ...Eskalaci současné situace nezarazí přece už ani kordony pohotovostních útvarů. Ani sebevětší masakrování demonstrantů. ... My máme v rukou, zda budeme o další osud socialismu zápasit politickými a demokratickými prostředky, anebo kanonádou. Nedopusťme, soudruzi, aby došlo k tomu druhému řešení. ...

      Soudruh VLADIMÍR MLYNÁŘ:
      Z původně vyhlášeného prošetření událostí se každým dnem znásobují požadavky až po protizákonná jednání. Zorganizování studentů v našem státě do dnešní podoby provádějí zástupci nelegálních struktur, chrlí z Prahy řadu návrhů a rezolucí, které přes své členy dodávají na všechny vysoké školy. ...
      ...Máme ovšem i případy, že jsou zastrašováni studenti, kteří do výuky chodí tzv. demokratickými studenty s poukazováním, že zradili a že si to s nimi vyřídí. Čili nastolována je demokracie v uvozovkách, kterou má určitá část studentů podle receptu nezávislých skupin prosazovat, že jejich demokracie je ta nejlepší a pokud ji nepřijímáš, tak zasáhneme. ...
      Začíná organizovaná destrukce národního hospodářství. ...

      Soudruh IVAN KNOTEK:
      ...Je tu taká oficiálna informácia bezpečnosti, ža sa množia útoky na deti a manželky príslušníkov, fyzické útoky, hlavne v Prahe 6 a 9. Na školách sa zháňajú zoznamy žiakov, ktorých rodičia sú u Zboru národnej bezpečnosti. Sú zaznamenané útoky na radových komunistov. ....

      Soudružka JIŘINA ŠVORCOVÁ:
      Jiřina Švorcová ...Myslím, že jsme se neřídili tou částí dokumentu Poučení z krizových let, že nikdo nebude souzen za postoje z těch vzrušených dní po 21. srpnu, ale svou prací si bude psát svůj kádrový posudek sám.
      V oblasti kultury ovšem trvala klatba mnoho let a mnohým trvá dodnes. A myslím, že právě z těchto řad se rekrutují dnes naši odpůrci či vyložení nepřátelé. ...
      Po lednových událostech, kdy došlo k prvnímu zásahu na Václavském náměstí s použitím vodních děl a slzného plynu, stranické vedení bohužel neobrátilo pozornost k příčinám, jejichž kořeny jsou v naší vlastní stranické práci, v jejích chybách, na kabinetní politiku předsednictva a aparátu doplácí i celá strana, ty kořeny jsou v našich nedostatcích, kterých promyšleně, organizovaně využívají nepřátelé socialismu, ale pozornost se obrátila na ty, kteří proti zásahu protestovali.
      ...To, že vedení strany nebylo schopno bezprostředně zaujmout odmítavé stanovisko k zásahu pořádkových sil, který se odehrál 17. listopadu, už jen to datum svědčí o něčem horším než o nepohotovosti, o čemž svědčí skutečnost, že soudruzi, ač museli vědět, že jsou připraveny pořádkové síly, byli v té tobě prý na Orlíku, o čemž svědčí, že nebyl okamžitě svolán aktiv pražských komunistů. ...

      Soudruh JAN THEIS:
      ...Mám takový názor, že po ukončení pietní vzpomínky na studenta Opletala vysokoškolské mládeže v Praze byla Chartou 77 a jejími signatáři zorganizovaná nepovolená demonstrace a mládež byla politicky zneužita k vytvoření chaosu v naší společnosti. ... Kde bylo vedení ústředního výboru? Pracující čekali na informaci a rozhodnutí. Mohly se ovlivnit sdělovací prostředky. Mohli jsme, já to říkám otevřeně, vedení Charty, jak se říká, pozavírat, protože ti to vedou a nikdo mi nevysvětlí, že přes herce a divadla, studenty a městskou mládež. A takhle to je, ti mají finanční prostředky, ze Západu jsou podporováni. Proto jsem vedl dialog s mládeží, ale ne na ulici. Dnes říkají, že jsou pro socialismus. Chovají se tak? Jestli si vzpomeneme na demonstraci „Smrt komunistům“ atd. Moc to nenasvědčuje. Ale já si myslím, že dialog ano, jedině na platformě socialismu.
      ...V budoucnosti musíme daleko citlivěji a včas reagovat na připomínky pracujících a mládeže, ale také zabránit Havlům a podobným nepřátelům našeho zřízení, aby zorganizovali tak nebezpečné akce, které doslova ohrožují naše státní zřízení a podstatu socialismu.
      ...Postrádám ve vystoupení generálního tajemníka východiska ze situace, která je ve společnosti. Doporučuji, aby odstoupilo celé předsednictvo a sekretariát ústředního výboru, aby bylo nastoleno nové předsednictvo a nový sekretariát ÚV KSČ. ...