Ludo Martens: Sovětský svaz a sametová kontrarevoluce (8/8)

Přidáno v úterý 18. 8. 2009


Ludo Martens

      Březen 1995: Hrůzná katastrofa

      Vybírám několik údajů z podkapitoly „Zničení průmyslové velmoci“ a následujících. Koncem roku 1993 poklesla průmyslová výroba o více než 40% oproti roku 1990. Od června 1991 do června 1992 se snížil export o 49%. Vnější zadluženost Ruska neustále roste: v polovině roku 1993 se pohybuje mezi 84 a 87 miliardami dolarů. Protože nejsou náhradní díly, jejichž cena se zdesateronásobila, zůstává nevyužito 250.000 traktorů. A protože kolchozy už nenakupují stroje, polovina továren pracujících pro zemědělský sektor zastavila v březnu 1992 výrobu. Kolchozy kvůli splacení dluhů vybily jen za měsíc leden 1992 600.000 kusů dobytka; 3,5 milionu vepřů; 4,5 milionu ovcí a koz!
      …Jeden finanční list píše: „(Na Ukrajině) si mnozí lidé i ve velkoměstech drží kozu na mléko a na sýr. Vyspělá průmyslová ekonomika… se tak pod tlakem hyperinflace a nedostatku energie prakticky vrátila k zemědělství pro pouhé přežití.“
      …Koncem roku 1993 bylo v Rusku oficiálně 700.000 nezaměstnaných, ale skutečný počet se odhadoval na 20 milionů! Tyto miliony lidí bez práce nemají žádnou formu sociální podpory. … Životní minimum se v Moskvě pohybuje mezi 1300 a 2000 rubly, takže důchod ve výši 542 rublů (únor 1992) - což je cena půldruhého kila salámu - samozřejmě nemůže odpovídat ani nejelementárnějším existenčním potřebám.
      …V Rusku byla v r. 1992 inflace 2500%. V roce 1993 byla 1000%, zatímco na Ukrajině přesáhla 10.000%. … Prostý občan prakticky přišel o veškeré úspory. Miliardy rublů, našetřené za celé životy, ztratily veškerou hodnotu.
      Nepřítel a vrah sovětského lidu B. N. Jelcin …Koncem roku 1993 žije 30 až 35% obyvatel v chudobě a není ani na úrovni minima fyziologického přežití. 90 až 105 milionů osob už tedy nemá záruku, že přežijí! Dalších 40-50%, tedy 120 - 150 milionů lidí, žije na úrovni životního minima! 264 milionů osob z celkového počtu 300 milionů na celý bývalý Sovětský svaz musí vydat téměř celý příjem na obživu. … Mnoho občanů trpí podvýživou. … Hlavní příčinou potratů (oficiálně se udává 8 milionů, ale celkově by jich mohlo být 20 milionů včetně utajených) jsou ekonomické problémy. … V roce 1992 odmítlo 34.000 matek vzít si novorozeně při odchodu z porodnice.
      …Obyvatelstva začalo ubývat. V lednu bylo v Rusku zaznamenáno 147.000 narození a 167.000 úmrtí. A moskevská radnice „odmítá zveřejňovat statistiky sebevražd, protože si mnoho důchodců vzalo život“. … Podle oficiálních statistik 154.000 ruských dětí rodiče opustili a tyto děti žijí po suterénech nebo v opuštěných domech.
      …Ekonom Kalganov říká: „Ten, kdo chce skutečnou lékařskou péči, musí jít k soukromníkovi. Veřejné nemocnice nemají úvěr na nákup potřebných léků.“ Podle chirurga M. Kaema „nejsou léky, nemocnice se hroutí“. „Vrací se tuberkulóza. (…) Odborníci předvídají, že během dvou let postihne asi 100 osob ze 100.000.“
      Tisíce chudých v Rusku jsou teď nuceny prodávat některé své orgány, aby „přežily“.
      …„Podle oficiálních odhadů je počet mrtvých v občanské válce (v Tádžikistánu) k tomuto dni asi 25.000 (a několik set tisíc uprchlíků). …“ Podle ázerbájdžánského prezidenta Alijeva stále koncem roku 1993 válka mezi Arménií a Ázerbájdžánem o kontrolu na Náhorním Karabachem už 18.000 životů.
      …Kapitalismus sliboval „demokracii“ a přinesl diktaturu a porobu. Kapitalismus lákal lidi větším blahobytem a dovedl je na úroveň třetího světa. Kapitalismus sliboval „osvobození“ a uvrhl republiky do občanských válek.

      Následuje hrůzostrašný rozbor nárůstu zločinnosti, svévole a zaprodávání se americkému imperialismu. Za prvních šest měsíců roku 1993 bylo 14.800 vražd, tedy růst o 47%. … Kapitalismus v Rusku je dílem třídy obyčejných zločinců. Vykrádání bank, krádeže surovin, obchod s drogami a se zbraněmi: to jsou tři hlavní cesty ke „svobodnému podnikání“ a k „volnému trhu“. … Únik kapitálu do západních bank se odhaduje na 30 miliard dolarů! Na počátku roku 1994 dosahuje tempo 2 miliardy měsíčně. … Bývalí byrokraté, kteří spravovali státní podniky jako svoje vlastnictví, jsou další společenskou vrstvou nové velkoburžoazie.
      …Světový imperialismus prochází hlubokou a všeobecnou krizí, která se stále zostřuje. Aby přežil, hledá americký, japonský a německý imperialismus nové trhy a snaží se ničit konkurenty. Za takové mezinárodní situace nemá silný a nezávislý ruský kapitalismus místo. Když se realizoval jeho strategický záměr - rozbití socialismu v SSSR - sleduje imperialismus dvojí cíl: zmocnit se nevyčerpatelných zásob surovin, které byly jedním z hlavních bohatství bývalého SSSR, a koncentrovat na Západ novou špičkovou technologii; hotové výrobky s vysokou přidanou hodnotou a luxusní zboží vyvážet do Ruska.
      …Jelcin není diktátor, za nímž stojí nějaká strana, je to diktátor - mluvčí mafie a CIA. Diktatura „všeho dovoleného“ je také diktaturou naprostého chaosu. … Bush a Clinton plně podporovali Jelcinovu avanturistickou a destruktivní linii s úmyslem maximálně oslabit konkurenční mocnost a získat tak na jejím území ekonomické pozice. Všichni Jelcinovi odpůrci byli dennodenně očerňováni jako „komunisté“ a „konzervativci“.

      …Jelcin hrubě poruší ústavu a dekretem z 21. září (1993) rozpouští parlament. Říká o tom: „Jediným prostředkem k ukončení konfrontace mezi Sjezdem a prezidentem… je volba Nového ruského parlamentu.“ … Ruský parlament bojoval při tomto druhém Jelcinově převratu o své přežití. A 22. září Jelcina sesadil a zvolil za nového prezidenta Ruckého. …
      Přestože nedošlo k žádnému ozbrojenému incidentu, 4. října ráno ostřelovaly desítky tanků ruský parlament: historická premiéra!
      Západní tisk uváděl oficiální počet 144 mrtvých. Ale prezident Kalmycké republiky, který byl 4. října v parlamentu, říká, že viděl stovky mrtvol a odhaduje celkový počet obětí na tisíc. Projelcinovský list Komsomolskaja Pravda také hovoří o 1.000 mrtvých a tvrdí, že mnoho mrtvol bylo spáleno. The New York Times nakonec připustil, že „mnoho Rusů“ se domnívá, že bylo zabito 1052 osob…
      Filmařka Ellen Rayová píše: „Velká část z toho tisíce až patnácti set mrtvých, o nichž teď s rezervou mluví ruský i americký tisk, nepadli v bojích o Bílý dům, ale byli brutálně zavražděni poté, co se členové parlamentu vzdali. Stovky přívrženců parlamentu, které se shromáždily kolem Bílého domu, odvezla zvláštní policie na stadion, postavila je ke zdi a postřílela. Viděla jsem zeď, poškrábanou kulkami na úrovni hrudí. Mluvila jsem s lidmi ze sousedství, kteří z okolních bytů viděli ten masakr a jeho následek - zem zkropenou krví. Hovořila jsem s lidmi, kterým jeden hlídač tvrdil, že viděl stovky mrtvol dopravených k řece Moskvě a naházených do velkého nákladního člunu. Dověděla jsem se, že mnoho jiných těl bylo spěšně pohřbeno v hromadných hrobech.“
      …S jakým jásotem přijal Západ rozdrcení parlamentní opozice! To je poslední triumf imperialistické demokracie: nový car Boris, jeho těžké tanky a parlament v plamenech! Teď už nic nebude překážet svobodnému podnikání.
      …Když Jelcin rozdrtil parlament a získal silné diktátorské pravomoci, rozhodl se, že si nechá zvolit parlament střižený podle svých představ. Zároveň uspořádá referendum o ústavě, která mu dá výjimečné pravomoci.
      …Průběh ruských voleb 12. prosince 1993 umožňuje odhalit podvodný a mystifikační charakter „svobodných voleb“, které jsou hlavním nástrojem buržoazní diktatury. … Aby byla Jelcinova ústava přijata, muselo pro ni hlasovat padesát procent zapsaných voličů. … Bývalý předseda Ústavní rady Valerij Zorkin prohlásil: „Ústava nebyla zákonně přijata“, a Jelcin, který ji navrhl, „je povinen odstoupit“. Podle Zorčina je předchozí volební zákon, který podepsal sám Jelcin minulé jaro, stále v platnosti. Stanoví přijetí Ústavy nadpoloviční většinou zapsaných voličů. A novou Ústavu schválilo jen 25% voličů: oficiálně bylo 29,000.000 hlasů pro.
      Závěrečná část kapitoly nazvané výstižně „Hrůzná katastrofa“ je rozborem různých politických sil v Rusku v polovině 90. let, včetně rozboru postojů a vlivu komunistických stran a skupin. Úvod k tomuto rozboru použiji jako závěr svého výtahu:
      Buržoazní „svoboda“ je jednak svoboda vykořisťovat, týrat hladem a ohlupovat masy (drogy, náboženství, kult násilí a sexu) a jednak svoboda kupovat si politická uskupení, která mají v systému vládnout. Dnešní Rusko je nádhernou ukázkou platnosti této marxistické teze.

Připravil Leopold Vejr