Ludo Martens: Sovětský svaz a sametová kontrarevoluce (7/8)

Přidáno v neděli 16. 8. 2009


Ludo Martens

      Obnovení kapitalismu v chaosu a občanské válce

      Kapitola z ledna 1991. Ludo Martens v ní analyzuje, jaké síly vyjadřují své názory v rámci gorbačovské „glasnosti“ (otevřenosti): …Za pomoci systému více stran procarské kruhy, vydržované během sedmdesáti let nejhorší reakcí imperialistických zemí, znovu zapouštějí kořeny v SSSR. …
      …V průběhu prvního čtvrtletí 1990 bylo v SSSR uznáno 1241 nových náboženských sdružení, 759 pro ruskou pravoslavnou církev, 268 pro muslimy, 76 pro katolickou církev. Lidovými poslanci bylo zvoleno na všech stupních 287 kněží - 192 za ruskou pravoslavnou církev, 55 za muslimy, 12 za baptisty a adventisty, 12 za luterány. V SSSR funguje 33 ústavů náboženské výuky, z nichž 18 bylo otevřeno v průběhu posledních 18 měsíců. Od roku 1988 se zvýšil počet klášterů z 18 na 60.
      …V roce 1989 ze sovětských lidí, jimž byla položena otázka, mají-li plnou důvěru v politiku KSSS, odpovědělo kladně 38%, o rok později jich nebylo více než 16%. Náboženské organizace v době první ankety získaly pouze 13% věrných stoupenců, v březnu 1990 jich je už 37%.
      Slovo se uděluje fašistům. …To, s čím se tu setkáváme, je jasný doklad uctívání nacismu, upraveného vhodným způsobem na antistalinismus. … Nová pravice inspirovaná glasností si nyní znovu nalézá staré idoly. Takový je Stěpan Bandera, o němž nám sovětský tisk oznamuje toto: „Stěpan Bandera, ukrajinský nacionalistický vůdce, který bojoval společně s fašisty proti Rudé armádě, pokračoval ještě několik let v gerile na Západní Ukrajině.“ Po svém útěku do Německa na počátku 50. let tento člověk v Mnichově pracoval pro CIA. Až do onoho dne roku 1959, kdy ho důstojník KGB oddělal před jeho domem. Moskovskije Novosti nazývají popravu tohoto nacistického šéfa „teroristickým aktem“!
      Od 8. do 10. září 1989 se v Kyjevě konal ustavující sjezd Lidového ukrajinského hnutí pro restrukturaci, nazvaného Ruch. Ruch se jako koalice mezi pravicí a extrémní pravicí brzy stal na Ukrajině vládnoucí politickou silou. Jeho program obsahuje rehabilitaci reakcionářů z doby před rokem 1917 a fašistů čtyřicátých a padesátých let. … Trockisté, stejně jako ukrajinská pravice, nazývají „radikálními nacionalisty“ ty co tvoří fašistickou bandu vedenou Banderou. M. S. Gorbačov a B. N. Jelcin

      Gorbačov, který ví, že přechod k integrálnímu kapitalismu se setká se zarputilým lidovým odporem, chce využít KSSS k „široké vysvětlovací kampani s úmyslem, aby učinil společnost schopnou se adaptovat na tržní vztahy“!
      Ideologická práce strany spočívá v tom, aby podnítila v obyvatelstvu „hluboké pochopení, že přechod k trhu nemá alternativu“ (XVIII. sjezd KSSS, 1990). …
      Gorbačov dovolil, aby se uvnitř KSSS vytvořila otevřeně buržoazní frakce, nazývající se „Demokratická platforma“, vedená Jelcinem a aktivně podporovaná Jakovlevem, mužem číslo dvě v politickém byru. …
      XVIII. sjezd znamená obrat k úplnému buržoaznímu politickému režimu. „Propříště“, říká Gorbačov, „bude strana bojovat v rámci demokratického procesu, voleb do zákonodárných orgánů. V tomto smyslu jedná jako parlamentní strana.“ Bude tvořit koalici s novými stranami, stranami buržoazními. … „KSSS rozhodně odmítá demokratický centralismus, jak se vytvořil v podmínkách administrativního příkazového systému. Demokratizace ve straně předpokládá právo komunistů na skupinové vyjadřování názorů v platformách.“
      … „Rezoluce byly, přes veškerou rozdílnost názorů, srážek postojů a rozpory, pokud jde o všechny principiální otázky, přijaty na plenárních zasedáních jednomyslně, neúnavně jsme tak krok za krokem šli vpřed.“ (XXVIII. sjezd KSSS) Základní volba ve prospěch trhu, privatizace a buržoazního systému více stran, jak se zdá, byla jednomyslná nebo téměř jednomyslná. Rozpory se v podstatě týkaly časového rozvrhu změn a mechanismu jejich kontroly.
      …Nyní, když sjezd komunistické strany přijal platformu obnovení kapitalismu, považuje Jelcin za vhodné, aby zmizel. V doprovodu Popova, Sobčaka, Afanasjeva a části „demokratické platformy“ opouští stranu a patronuje založení Republikánské strany Ruské federace.

      Od nynějška vidíme místo KSSS kvést v SSSR stovky otevřeně buržoazních poltických stran. … V září 1990 se sešla konference křesťanských pravoslavných vlasteneckých sil, které se účastnilo 400 představitelů 40 organizací, včetně národní vlastenecké fronty Pamjať. Připravují svolání shromáždění provinčních stavů s úmyslem zvolit nového cara.
      …Když Gorbačov rozhodl o přechodu k tržní ekonomice a soukromému podnikání, všichni začali sabotovat systém plánování, každý se pustil do zlodějství a zpronevěr. … Hlavním činitelem politické krize je roztříštění SSSR na patnáct „nezávislých“ republik. … Gorbačov se zdá být zaskočen událostmi a skoro neomezené pravomoci, které si udělil, nemění nic na jeho obecně známé bezmocnosti. … Jestliže v prosinci 1989 měl Gorbačov plnou důvěru 52% sovětských lidí, o deset měsíců později toto číslo pokleslo na 21%.
      …Část veřejného mínění se odvrací od Jelcina stejně jako od Gorbačova a začíná spekulovat s příchodem třetí síly - s armádou nebo lidovým povstáním. … V zemi se zvedla vlna delikvence - vraždí se, znásilňuje, rabuje. …

Připravil Leopold Vejr