Ludo Martens: Sovětský svaz a sametová kontrarevoluce (2/8)

Přidáno ve čtvrtek 6. 8. 2009


Ludo Martens

Budapešť 1956: Ozbrojená kontrarevoluce

      První kapitola knihy L. Martense „Sovětský svaz a sametová kontrarevoluce“ pojednává o kontrarevoluci v Maďarsku v roce 1956 - o krvavé kontrarevoluci, kterou zrádci komunistického hnutí včetně revizionistů v KSČM (v čele s jejich hlásnou troubou J. Dolejšem) považují za „revoluci“.
      L. Martens zmiňuje, že první pokus o nastolení diktatury proletariátu v Maďarsku v r. 1919 byl rozdrcen s pomocí zahraničních vojsk po 133 dnech a až do roku 1944 pak Maďarsko rdousil první fašistický režim v Evropě, ve kterém komunistické hnutí mohlo fungovat pouze ilegálně.
      3. prosince 1944 vzniká Maďarská fronta národní nezávislosti. Kromě komunistické strany jsou v ní i buržoazní uskupení, která legálně fungovala za horthyovského fašistického režimu. …V prosinci 1946 odhaluje bezpečnost fašistické spiknutí: vojenské kruhy chtějí využít podpisu mírové smlouvy a stažení Sovětské armády a chopit se moci.
      …Od r. 1948 plnil v Maďarsku lidově demokratický stát funkci diktatury proletariátu. Stejně tak strana mohla zahájit znárodňování průmyslu po etapách. Z počátku se vycházelo z požadavku státní kontroly bank, potom byly tři největší z nich znárodněny, pak byly znárodněny doly, kovovýroba atd. Koncem března 1948 byly znárodněny všechny podniky nad sto zaměstnanců a hospodářská základna kapitalismu se výrazně zúžila.
      Je dobré si připomenout, že nastolení diktatury proletariátu se tehdy opíralo o obrovské nadšení lidu, které přemýšliví liberálové nemohli popřít.
      …17. března 1949 americký státní departement obviňuje Maďarsko z „porušování lidských práv“ za to, že očistilo svůj politický systém od bývalých fašistů a amerických kolaborantů. Tak byla zbraň jménem „lidská práva“, kterou Američané dnes třímají v dalších křižáckých taženích, ukuta při vyhlášení studené války.
      Zpravodajská služba USA Central Intelligence Agency Maďarská vláda tehdy neváhala s odpovědí: vy, američtí obhájci „svobody, demokracie a lidských práv“ (tak mluvili už v r. 1950 Američané v boji za světovou nadvládu), poskytuje útočiště fašistickým pohlavárům jako generál Károly Bartha, v r. 1941 ministr války, Henrik Werth, za války velitel Horthyho štábu, László Bankuty a Béla Jurcsek, oba ministři za Szálasiho, toho šíleného nacisty; venku chráníte samotného regenta Miklóse Horthyho, generála Kisbarnaki-Farkase a poručíka Gusztava Hennyeiho. Odmítáte vydat všechny tyto fašistické vůdce Maďarsku podle oficiálních dohod.“
      …26. dubna 1949 uveřejňuje švýcarský list Die Tat velmi zvláštní článek, vycházející podle tvrzení novin, z důvěrných sdělení Johna Fostera Dullese: „Američané poskytují aktivní pomoc církvím a ilegálním nekomunistickým odborům ve všech zemích za železnou oponou. Ve Washingtonu, kde jsou emigranti z Východu obzvlášť agilní, existuje velmi aktivní antikomunistická lobby, která už nyní má své stoupence. Do totalitních států Východu proudí nyní peníze a zbraně četnými tajnými cestami. (…) Od té doby, co před rokem John Foster Dulles ohlásil vznik ilegálního hnutí pod jménem Operace X, podporovaného Západem, se v této oblasti událo mnohé. Západ se podle komunistického příkladu pokusil proniknout mezi kádry a elitu vládnoucích tříd lidových republik a proslýchá se, že se mu to podařilo tak, že to překročilo jeho nejodvážnější naděje.“
      To je dobrý úvod k procesu s László Rajkem, bývalým tajemníkem ústředního výboru Maďarské komunistické stany a bývalým ministrem vnitra (proběhl 16. až 24. září 1949).
      …Ať byli Rajk a Szonyi vinni či nikoliv, je nutno konstatovat, že proces restaurace kapitalismu proběhl v hlavních obrysech tak, jak to naznačili ve svých doznáních. …
      Je nyní známo, že polský podplukovník Josef Swiatlo, který hrál významnou úlohu v procesu s Rajkem, byl r. 1948 získán pro anglické služby a potom převeden do CIA. …Už brzy je Swiatlo pověřen přípravou falešných obvinění komunistických kádrů, které by byly získány pro CIA. Swiatlo si tedy vymýšlí výzvědnou síť s mezinárodním propojením, v níž jako hybnou páku odhalí Noela Fielda, který byl za války vedoucím pomocné protestantské organizace amerických unitářů pro Evropu. Field sympatizuje s komunisty a zná se osobně s mnoha vedoucími představiteli v lidových demokraciích. Swiatlo dokazuje, že Field, který je od r. 1926 diplomatem amerického Státního departmentu, pracuje pro CIA pod přímým vedením Dullese a že získával významné kádry ve většině komunistických zemí východní Evropy. Sovětská bezpečnost získává potvrzení tohoto obvinění z několika zdrojů.
      Wladyslaw Gomulka Podle své výpovědi použil Swiatlo „Fieldovu síť“ pro falešná obvinění komunistických kádrů, jako Rajka v Maďarsku a Slánského v Československu. Také se mu povedlo napáchat značné škody v čele polské strany tím, že nechal zatknout jejího druhého muže Jakuba Bermana a potom Wladyslawa Gomulku. Když se kolem něj začalo stahovat podezření, Swiatlo 21. prosince 1953 přeběhl na Západ.
      …CIA nejen, že zasévala nesváry ve straně, ale počítala s tím, že po letech jí tyto operace vynesou dodatečné dividendy: tito lidé, falešně obvinění ze spolčení s CIA, nespravedlivě zatýkaní a často týraní, mohli být snadněji získáni pro spolupráci poté, co na vlastní kůži zakusili příkoří „stalinismu“.
      …R. 1950 přicházejí služby americké armády pro psychologickou válku podle vládního rozhodnutí s projektem Rádia Svobodná Evropa. … Od r. 1950 Spojené státy provádějí otevřeně politiku takzvaného „osvobození porobených národů“, kterou obhajuje James Burnham, do r. 1940 pravá ruka Trockého. … „Pouhá slova nepřesvědčí masy, že se Amerika rozhodla je osvobodit. Je třeba, aby to denně demonstrovala činy. Tato demonstrace bude probíhat trojím způsobem: všestranná politická válka; podpůrné vojenské a polovojenské akce tam, kde to okolnosti budou vyžadovat; odpovídající příprava na jakoukoli polovojenskou akci se může v budoucnosti ukázat nezbytná. Spojené státy již přirozeně vyvíjejí činnost ve všech třech oblastech. Změna politiky rozšíří okruh působnosti a urychlí tempo těchto aktivit, zejména politické války.“

Připravil Leopold Vejr