Gustáv Husák: Z projevu na VIII. všeodborovém sjezdu ve Sjezdovém paláci Parku kultury a oddechu Julia Fučíka v Praze 12. června 1972

Přidáno v neděli 31. 5. 2009


Gustáv Husák

      (...)
      Obrovské hnutí nemůže podporovat pohodlnost, smířlivost k nedostatkům, lajdáctví a podobně. Ne buržoazní teze kdo nekrade, okrádá rodinu, kterou připisují našim lidem, je pravdivá, ale pravý opak: kdo krade ze socialistického vlastnictví, okrádá své nejbližší spolupracovníky, okrádá své blízké. A to nejen když krade věci, ale socialistickou společnost a své bližní okrádá každý flákač a fluktuant. A my se na to budeme spokojeně dívat dál?
      (...) Obrovská většina pracujících lidí své úkoly v zaměstnání plní obětavě, ale najde se ještě část lidí, kteří si zvykli na parazitismus, na lajdáctví. Dokonce jsou i lidé, které není možné nazvat jinak než asociální živly. I tomu je třeba v naší práci věnovat pozornost.
      (...)
      Za výchovu dětí, mladé generace, jsou odpovědni rodiče, škola i společnost a společenské organizace. Všichni slyšíme různé konkrétní případy. Například mezi bandou, která unesla letadlo a zastřelila pilota - otce tří dětí - byly i dvě děti z takzvaně vysoce postavených rodin. A to nejsou ojedinělé případy. Mluvíme o masové práci komunistů, odborářů a ostatních. Je třeba se ptát: jak můžeš, soudruhu můj zlatý, ať jsi komunista, nebo ne, kohokoli získat, když nedovedeš normálně vychovat své děti, získat je pro náš socialistický stát? Dobré, lidsky, odborně i politicky vychované děti - to je první vizitka. Generalizovat se nedá, ale výjimka je výjimka a pravidlo je pravidlo.
      (...) Každý z nás se pohybuje denně mezi lidmi, vidí dobré i zlé. Mnozí ale mlčí k tomu, mlčí k onomu, a tedy jako by s tím souhlasili. Není zásadou ani komunisty, ani člena Revolučního odborového hnutí, aby byli lhostejní ke zlu, k nemorálnosti, k defektům všeho druhu. Nesmíme je tolerovat, ať už jde o prostého člověka, o ředitele nebo nevím o jak vysoce postaveného pána.
      Naši společnost, stranu i odbory se podařilo natolik pozvednout, že se nyní můžeme pokusit vytvářet na pracovištích, ve školách i v rodině ovzduší, které bude podporovat dobré vlastnosti lidí, úctu k poctivé práci, poctivý postoj k lidem, k našemu socialistickému státu, které nebude tolerovat, co tomu odporuje. Lidé nejsou špatní nebo dobří. Jde o to, které vlastnosti podporujeme, jak je ovlivňujeme, které rozvíjíme, co potlačujeme a čemu bráníme. Jde o to, jakým způsobem na vývoj člověka působíme, čím k němu přispíváme. Potřebujeme ve stranických, odborových i mládežnických organizacích vypěstovat ovzduší kritického zamyšlení nad lidmi, schopnost včas lidem pomoci. To je neobyčejně důležitý výchovný prostředek. Důležité je i školení, semináře a jiné věci, které děláme, ale každodenní škola života v prostředí práce, rodiny i jinde, to je nakonec pro charakter člověka, pro vývoj pozitivních vlastností socialistického člověka určující. Opakuji - přišla doba, kdy budeme moci a budeme muset těmto otázkám věnovat daleko větší pozornost všude - ve školách, v rodině i ve společenských organizacích.
      (...)

Rudé právo 13. června 1972.
G. Husák: Projevy a stati. Únor 1972 - červen 1974. Praha, Svoboda 1976, s. 133 - 156.
G. Husák: Výbor z projevů a statí 1969 - 1981 I. Praha, Svoboda 1982, s. 604 - 626.
Připravil a zvýraznění v textu provedl Leopold Vejr