V. I. Lenin: O pogromistických štvanicích proti Židům

Přidáno v pátek 7. 12. 2012


V. I. Lenin

      Antisemitismus je šíření nenávisti proti Židům. Když prokletá carská monarchie dožívala své poslední dny, snažila se poštvat zaostalé dělníky a rolníky proti Židům. Carská policie, spolčená se statkáři a kapitalisty, organizovala protižidovské pogromy. Statkáři a kapitalisté se snažili nenávist dělníků a rolníků, utýraných bídou, namířit proti Židům. I v jiných zemích často vídáme, jak kapitalisté rozněcují nepřátelství k Židům, aby dělníkům nasypali písek do očí, aby odvedli jejich zraky od pravého nepřítele pracujících – od kapitálu. Nepřátelství k Židům se trvale udržuje pouze tam, kde otroctví statkářů a kapitalistů přivodilo bezútěšnou zaostalost dělníků a rolníků. Jen krajně zaostalí, krajně zakřiknutí lidé mohou věřit lžím a pomluvám, šířeným proti Židům. Jsou to zbytky starých feudálních dob, kdy kněží dávali kacíře upalovat na hranicích, kdy existovalo otroctví rolníků, kdy lid byl zdeptaný a zakřiknutý. Tato dávná nevolnická zaostalost mizí. Lid začíná prohlédat.
      Nepřáteli pracujících nejsou Židé. Nepřáteli pracujících jsou kapitalisté ve všech zemích. Mezi Židy jsou dělnící, pracující lidé – a je jich většina. Jsou našimi bratry, pokud jde o útlak kapitálu, našimi soudruhy v boji za socialismus. Mezi Židy jsou kulaci, vykořisťovatelé, kapitalisté stejně jako mezi Rusy, stejně jako mezi všemi národy. Kapitalisté se snaží zasít a rozdmýchat nepřátelství mezi dělníky různé víry, různé národnosti, různé rasy. Lidé, kteří nepracují, se udržují silou a mocí kapitálu. Bohatí Židé, stejně jako bohatí Rusovém a stejně jako boháči ve všech zemích ruku v ruce rdousí, utlačují, okrádají a rozeštvávají dělníky.
      Hanba prokletému carismu, který týral a pronásledoval Židy. Handa těm, kdo zasévají nepřátelství k Židům, kdo zasévají nenávist k jiným národům!
      Ať žije bratrská důvěra a bojové spojenectví dělníků všech národů v boji za svržení kapitálu!

V. I. Lenin, spisy 29 (březen – srpen 1919), Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1955, str. 245

Zpracoval Lukáš Sluka