„Imperialismus s lidskou tváří“ Baracka Obamy

Přidáno v pondělí 20. 4. 2009


Barack Obama

      Prezident USA Barack Obama vzbudil u mnoha kritiků dosavadního politického kursu Spojených států pod vedením známého válečného štváče George Bushe mladšího sympatie svým projevem v neděli 5. dubna 2009 na Hradčanském náměstí v Praze. Obávám se ale, že oprávněnost těchto sympatií je přinejmenším sporná a sympatizanti Obamy patrně budou dříve či později rozčarováni.
      Pondělní (6. 4.) Haló noviny přinesly český text projevu B. Obamy pod lákavým názvem „Zbavme svět jaderných zbraní“. Co ale vlastně Obama řekl?
      V úvodu svého projevu se B. Obama přihlásil k odkazu československého buržoazního politika Tomáše Masaryka, jehož socha na Hradčanském náměstí již několik let stojí. Že tak učinil, nás ani nemůže překvapit - ne nadarmo se říká „Svůj k svému“ nebo „Vrána k vráně sedá“. Aniž bychom snižovali zásluhy T. Masaryka v boji proti rakousko-uherské monarchii, která byla „žalářem národů“ podobně jako carské Rusko a další státní útvary s tímto archaickým zřízením, je třeba vědět, že samostatný československý stát vznikl především vůlí vítězných imperialistických mocností, které chtěly oslabit poražené Rakousko-Uhersko, svého imperialistického konkurenta - tedy nezávisle na vůli Masaryka, Beneše a ostatních tehdejších československých politiků. Ti z tohoto vývoje jen profitovali. Co však bylo horší - Masaryk, Beneš a spol. podporovali imperialistickou agresi vůči Sovětskému Rusku, podporovali zneužití legionářů k provádění bílého teroru a vyvražďování ruských bolševiků a jejich sympatizantů. Doma v Československu se Masaryk a politici jeho typu nestyděli schvalovat opakované střílení do dělníků za protidrahotních a jiných protirežimních demonstrací, které vznikaly spontánně z bídy a útisku prostých lidí a pod vlivem vítězného nástupu Velké říjnové socialistické revoluce. Při těchto střelbách do stávkujících a demonstrujících byly pozabíjeny desítky lidí včetně žen a dětí a stovky jich byly zraněny. Dnes jsou pomníky těchto tragických událostí (například střelby do dětí při komsomolských Rudých letnicích v Radotíně) odstraňovány jinými bestiemi, které střílení do dělníků a zvláště do komunistů schvalují po vzoru Masaryka, Beneše a jim podobných. Že v národnostní politice udělali Masaryk, Beneš a spol. ze Slovenska a Zakarpatské Ukrajiny české kolonie a Slováky odmítali uznat za samostatný národ, o tom se od dnešních oficiálních „historiků“ také nedozvíte. Přesto tomu tak bylo.
      Dále se ve svém projevu B. Obama chvástal, že v době jeho narození by málokdo očekával, že se prezidentem USA stane někdo takový, jako on, a že se Česká republika „stane svobodným národem, členem NATO a vůdčím subjektem sjednocené Evropy“. Tomu snad nemůže věřit ani sám Obama, že Česká republika jako kolonie imperialistických USA, vazal jejich agresivního paktu NATO a neméně imperialistické Evropské unie, která má ambice stát se čtvrtou Velkoněmeckou říší (ostatně řada Němců se už na našem území chová jako ve svém protektorátu), je „svobodným národem a vůdčím subjektem sjednocené Evropy“!
      V následující části projevu B. Obama zcela správně odhalil Pražské jaro v roce 1968 a tzv. sametovou revoluci v roce 1989 jako příčiny toho, že dnes může (jako vrcholný představitel amerického imperialismu) vystupovat v Praze. Ano, stalo se tak díky tomuto pokusu o kontrarevoluci a úspěšnému provedení kontrarevoluce, které ovšem musíme vidět v mezinárodních souvislostech - v roce 1968 ještě byly pozice a zájmy SSSR jako našeho nejbližšího spojence takové, že u nás zakročil v zájmu socialismu, v zájmu našeho pracujícího lidu, když vedoucí představitelé SSSR viděli, že s kontrarevolucí nedokážeme zúčtovat sami. V roce 1989 už to kapitulantská politika Gorbačovovy kliky neumožnila, a zrádci socialismu v SSSR nejen umožnili zrádcům v ostatních socialistických státech provést restauraci kapitalismu, ale dokonce tuto restauraci aktivně podpořili. Proto dnes na Hradčanském náměstí stojí pomník Masaryka a před ním může řečnit Obama.
      Barack Obama se musí, má-li uspět, co nejvíce odlišovat od svého předchůdce ve funkci, George Bushe mladšího. Jistě především z tohoto důvodu se pasuje do role představitele „imperialismu s lidskou tváří“, zatímco G. Bush ml. pravou tvář své imperialistické politiky nijak neskrýval. Proto Obama hlásal vůli „nabídnout ruku těm na nových trzích a těm nejchudším, kteří trpí nejvíce, ačkoliv měli málo společného s finanční krizí“, proto hovořil o nutnosti ukončení závislosti světa na fosilních palivech a postavení se změnám klimatu.
      Obama ocenil desetileté členství České republiky v imperialistickém agresivním paktu NATO, stejně jako „misi“ (imperialistickou agresi) NATO v Afghánistánu a jeho „boj proti terorismu“. Opomněl dodat, že proti terorismu několika náboženských fanatiků, kteří by pro USA byli celkem neškodní, kdyby je impérium nechalo na pokoji, bojuje NATO v čele s USA podstatně širším a brutálnějším terorismem… B. Obama přejímá od G. Bushe mladšího korunu amerického imperialismu
      Barack Obama prohlásil, že „Amerika se zavazuje usilovat o mír a bezpečí světa bez jaderných zbraní“ a „sníží roli jaderných zbraní ve své národní jaderné strategii a vyzve ostatní, aby udělali totéž“. Takové závazky vyhlašoval ohledně SSSR před dvaceti lety M. S. Gorbačov, a víme, jak to skončilo - pádem socialismu a rozpadem SSSR i celé světové socialistické soustavy. Obama nemůže ani nechce podobným způsobem ohrozit USA. Proto bude i při „usilování o mír a bezpečí světa bez jaderných zbraní“ usilovat současně o to, aby měly USA i v míru vojenskou převahu nad ostatními státy, včetně převahy atomových zbraní nebo nejlépe monopolu na ně. V tomto smyslu je nutno chápat i výhružky vůči Korejské lidově demokratické republice za její pokusy s jadernými zbraněmi. USA nevadí jaderné zbraně KLDR z principu proto, že jsou jaderné, ale protože je používá stát, který není politicky, ekonomicky a vojensky závislý na USA na rozdíl od většiny států ostatních.
      Barack Obama by chtěl sjednocovat svět. „Budeme stát spolu jako svobodní lidé a svobodné národy.“, řekl. „Překonejme naše rozdíly, posilme naše naděje a přijměme naši odpovědnost za to, že zanecháme tento svět bohatší a pokojnější, než jaký jsme ho dostali. Společně to dokážeme.“, zakončil slavnostně.
      Ať už jsou skutečné záměry Baracka Obamy jakékoli, vládnoucí imperialistická a nezřídka sionistická buržoazie USA mu stejně nedovolí formovat vnitřní i zahraničněpolitickou linii USA jinak, než v jejím zájmu, tedy tak, že všichni „svobodní lidé a svobodné národy“ budou podřízeni diktatuře buržoazie USA, americkému imperialismu.
      Baracku Obamovi a jeho „imperialismu s lidskou tváří“ věnují média snad všech států světa velkou pozornost, někdy hraničící se zdravým rozumem. Kolik asi dní se zabývala americká média tím, že rodina Obamova má nového psa, když na českých televizních stanicích, které sleduji velmi sporadicky, jsem zahlédl reportáže o Obamově psu dvakrát za tři po sobě následující dny? Televize přinášely záběry toho, jak Obama mluví o svém psu ve veřejných projevech a Američané mu za to tleskají vstoje! Ať už si myslíme o degeneraci současné české politické scény cokoli, kam se hrabeme na USA…

Leopold Vejr