Nebezpečí pštrosího chování

Přidáno v úterý 16. 11. 2010


Hassan Charfo

      Správná diagnóza je začátkem správné léčby. Bez ní by se totiž mohlo nemocné tělo trápit s banálními chorobami s nedozírnými následky a komplikacemi. Stejný efekt má zanedbání potíží a namlouvání si, že se nic neděje, že je vše v pořádku. V takovém případě jde i o hazard se zdravím, zejména když tyto potíže mají dlouhodobý a trvalý charakter. Jsou-li velké potíže mající význam i pro okolí, pak je jejich ututlávání nejen ostudné, ale i trestuhodné.
      Od roku 2006 prožívá KSČM velké potíže ve všech oblastech politického života. Porážku následuje porážka. Namísto účinných řešení jsme byli svědky pokusů o bagatelizování těchto potíží. Mluvit o nich a poukázat na jejich příčiny bylo žel považováno za nepřátelství, s nímž nebylo zacházeno v čistých rukavičkách, což je reakce, ke které obvykle dochází, když si je viník vědom svojí zodpovědnosti za tyto potíže, ale jeho sobecké zájmy a strach jsou silnější.
      Vraťme se k potížím z roku 2006, čili k období po nástupu Vojtěch Filipa do funkce předsedy ÚV KSČM. Ty se projevily v parlamentních volbách konaných ve dnech 2.-3. 6. 2006. Tehdy KSČM ztratila ve srovnání s parlamentními volbami v roce 2002 na 200 000 hlasů, 5,75% a 15 poslanců. Tato politická porážka se samozřejmě projevila i ve velkých finančních ztrátách strany, neboť za každý získaný hlas v těchto volbách dostáváme 100 Kč a za každého poslance 900 000 Kč ročně. Finanční ztráta na hlasech činila 20 mil. Kč a z úbytku 15 poslanců další 13,5 mil. Kč, což za pět let tvoří 67,5 mil. Kč.
      Dne 13. 6. 2006 jsem v Haló novinách publikoval článek pod titulem: „Poučení z porážky" v něm jsem mimo jiné napsal: „Porážku ve volbách je nutné nazvat pravým jménem, tedy porážkou. Pouze to je předpokladem k hledání příčin neúspěchu a k nápravě chyb. Ospravedlnění typu: Naši soudruzi a sympatizanti umírají, neobstojí v konfrontaci se skutečností, že naše volební výsledky měly dosud stoupající tendenci, i když i mezi tím naši členové a sympatizanti umírali." Dále jsem, kromě jiného, uvedl: „Vědomí vážnosti stavu mne vede k hledání základních a skutečných příčin porážky KSČM v červnových parlamentních volbách. KSČM v první řadě nezdůraznila dostatečně razantně, co ji odlišuje od ČSSD, ani nevystoupila - z pozice nejlevicovější opoziční strany - dostatečně výrazně, radikálně. Hlavním nepřítelem KSČM je ODS, ale hlavním soupeřem je ČSSD. Snahy o přiblížení se KSČM k ČSSD oslabily svébytnost komunistického obsahu a jasnost vystupování KSČM."
      Ve volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 20-21. 10. 2006 ve srovnání s rokem 2002 KSČM ztratila 1500 zastupitelů. Ve volbách stejného druhu ve dnech 15.-16. 10. 2010 ztratila dalších 1000 zastupitelů, což představuje ve srovnání s rokem 2002 ztrátu 2500 zastupitelů a 46%. V Parlamentních volbách ve dnech 28.-29. 5. 2010 strana ztratila ve srovnání s rokem 2006 dalších 100 000 hlasů a 1,5%, což představuje ztrátu 10 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2002 tato ztráta činí 300 000 hlasů, 7,25% a 30 mil. Kč.
      Volbami do zastupitelstev krajů ve dnech 17.-18. 10. 2008 KSČM též ztratila 43 zastupitelů. Za každého krajského zastupitele dostáváme 250 000 Kč, což představuje téměř 11 mil. Kč ročně, čili za tři roky jsme přišli o 33 mil. Kč. V roce 2010 strana přišla o další 3 zastupitele Prahy a o další 750 000 Kč ročně. V senátních volbách v roce 2010 KSČM přišla o jednoho senátora a ztratila další 900 000 Kč ročně.
      Ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 5.-6. 6. 2009 ve srovnání s volbami stejného druhu v roce 2004 KSČM ztratila na 140 000 hlasů. Pomineme-li utajované finanční náklady, které dáváme agentuře, která nebyla vybrána členskou základnou, ani předsedy okresních výborů. Pomineme-li i finanční ztráty, jež utrpěla KSČM, které činí od roku 2006 přes 135 mil. Kč, je nutno zdůraznit, že politické příčiny těchto porážek zůstávají stejné. Nečitelnost KSČM, kterou způsobují politické snahy přiblížit se k sociálním demokratům, typu: „máme z 80 procent stejný program jako sociální demokraté", namísto zdůrazňování odlišností od sociálních demokratů a zvýrazňování nezávislé tváře KSČM. Stojí za povšimnutí, že obraz strany se vytváří průběžně a neustále, nikoli jen před volbami. Odchod poslanců strany ze zasedání Parlamentu, kde se diskutovalo o sociálních škrtech a kde zůstali za opozici pouze sociální demokraté, jim dalo možnost, aby vypadali na televizní obrazovce jako jediní, kteří obhajují zájmy nejširších vrstev národa.
      Zeptat se, proč jsme se nepoučili, je namístě, ale i otázka, kdo za to zodpovídá, je legitimní. Odpověď typu, že za to může členská základna, je alarmující, neboť vyjadřuje pštrosí chování a prokazuje chroničnost určitých neduhů ve straně, které vyžadují radikální řez ještě dříve, než bude pozdě. S takovými výsledky předsedové jiných stran cítili osobní zodpovědnost a na své funkce rezignovali, i když jen jednou volby relativně prohráli.

Doc. Ing. Hassan CHARFO, DrSc.

      Šéfredaktor Haló novin odmítl tento článek zveřejnit v rámci informační blokády i jako výraz nezájmu o vnímání a osvětu reality, která není lichotivá pro Vojtěcha Filipa, pozn. aut.