Komunistická strana Slovenska už dávno nie je komunistickou stranou

Přidáno v neděli 24. 10. 2010


KSS

      Príhovor Stanislava Pirošíka na zasadaní ÚV SZM zo dňa 8. októbra 2010

      Komunistická strana Slovenska, podobne ako mnoho iných „komunistických" strán vo svete, už dávno nie je komunistickou stranou. To sme si uvedomovali aj v minulosti, kedy sme sa snažili túto stranu zmeniť. Žiaľ, ukázalo sa to ako plytvanie energiou. Strana sa systému prispôsobila natoľko, až sa stala nekomunistickou, dokonca manažérsky vedenou volebnou stranou. Ukázalo sa to v minulosti, v čase jej pôsobenia v parlamente a ukazuje sa to naďalej.

      Teoretická časť

      Ide najmä o obmedzovanie sa na parlament a nerevolučná politika. Maximálne ide o revolučné slová, pokiaľ sa chcú jej predstavitelia ukázať v dobrom svetle pred kritikmi. Ide teda o ľavicovejšiu sociálnu demokraciu. Presne o takú, aká bola vykresľovaná v predvolebnej kampani 2010. „Patríme do parlamentu", „sme skutočná ľavica", „ak chcete aby Fico plnil sľuby, voľte komunistov". Také boli heslá „komunistickej" strany! Členská základňa, ktorá nemá komunistické vzdelanie a nemá ani informácie o dianí okrem oficiálnych informácií ÚV, sa domnieva, že ak sa strana nazýva komunistickou, tak to znamená, že komunistickou skutočne aj je. Niektorí členovia KSS sa domnievajú, že názov jej zabezpečuje postavenie. Myslia si, že ľudia by mali chodiť za KSS, riešiť veci cez KSS. Veď je to predsa „avantgarda spoločnosti", ako sa dočítame v rôznych prednovembrových učebniciach. Iní argumentujú, že o 20 rokov tu oni nebudú a stranu prevezmeme my -mladí. Opäť sa domnievajú, že názov strany jej zabezpečí pevné postavenie na politickej scéne a opäť sa mýlia. Do tej doby až nemusí po nej ani šteknúť pes a povedľa nej vzniknú nové hnutia, ktoré budú chcieť skutočnú zmenu zdola. Názov a postavenie strany nie sú patentované. Rovnakým omylom je predstava, že KSS je povolaná vykonať revolúciu. Revolúciu nevykonáva strana, ale proletariát. A tobôž nie strana, ktorá je od neho oddelená a ani sa nesnaží s ním spojiť. Revolučné názory a revolučná kritika straníckeho oportunizmu sú vykladané ako pomätenosť, fanatizmus a „požadovanie revolúcie z noci na ráno", zatiaľ čo oni, pro-parlamentné sociálnodemokratické vedenie chcú revolúciu „až neskôr". Ide o zamieňanie si zdravej revolučnosti s ľavým oportunizmom a fanatizmom. Na tieto názory som reagoval v článku „K niektorým názorom v komunistickom hnutí"
      (http://szm.hng.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1173&Itemid=222).
      Pravda je taká, že oni nechcú revolúciu nikdy, nakoľko tomu nie je prispôsobovaná činnosť. Táto nečinnosť je navyše maskovaná „skúsenosťami".
      Na tieto „múdrosti" chodia za vedením KSČM, ktorá sedí v parlamente a jej mnohí poslanci sa správajú rovnako ako ostatní buržoázni politici vrátane biznisu a korupcie. Za KSČM, ktorá vyháňa komunistov z akcií, posúva ich dole na kandidátkach a dokonca ich cenzuruje v materiáloch. Predseda KSS sa vyjadruje o „modernej ľavicovej strane" a hovorí (v mene celej strany) že KSS odmieta ako pravicový, tak ľavicový extrémizmus. Aj tieto „rozumy" prevzal od KSČM, ktorá sa týmto tvrdením dištancovala od mladých komunistov počas konania pietneho aktu v obci Lidice. Najskôr k modernosti - áno, je potrebné, aby komunisti propagovali marxizmus-leninizmus moderným spôsobom, čo sa týka vyjadrovania, organizácie podujatí, práce na internete a využívania nových grafických možností. Zachovať obsah, no zmeniť formu. No problém KSS a iných „komunistických" strán je v tom, že zmenili aj obsah. Odsúdením „ľavicového extrémizmu" sa stavajú do radu k poslušným, buržoázne parlamentaristickým stranám a ubezpečujú vládnúcu triedu, že sa tejto strany nemusí báť.
      Taký je teda komunistický charakter KSS, čo sa týka teórie.

      Praktická časť

      Socialistický zväz mladých Nakoľko strana sa sústredí len na voľby, podliehajú tomu aj aktivity. Z ÚV, ale ani zo základne nechodia podnety na mimoparlamentný boj, agitáciu a podobne. Nie je nič zvláštne, ak sa v niektorom okrese prepúšťa a miestna organizácia sa venuje len kandidatúre, príprave volieb, členskému atď. Základňa je zvyknutá na SNP, 1. máj a rôzne výročia. Nie je schopná pružne reagovať. Rozdielom oproti nej nie je ani ÚV. To taktiež len schôdzuje a dvíha ruky, organizuje tradičné podujatia. O podujatiach organizovaných SZM a komunistami z KV KSS Košice dokoca ani neinformujú na oficiálnych webstránkach. Podpredseda Suško na ÚV hovorí o akciách, ktoré vznikli dobrou spoluprácou SZM a KV KSS Košice ako o akciách KSS, pričom on ani ÚV KSS nespravili pre ne nič, ani o nich neinformoval na stránke kss.sk. Na túto stránku ešte donedávna pribúdali články len sporadicky. Až členovia SZM rozbehli profil KSS na facebooku, kde zverejňovali množstvo informácií a komunikovali s verejnosťou.
      Ďalšia vec je zabarikádované vedenie a dlhoročné popieranie vnútrostraníckej demokracie. Demokracia je len formálna, rovnako ako vnútrostranícka kritika. Poslal som už množstvo listov o práci v KSS, no nikto okrem s. Nišponského na ne nereagoval. Na stretnutí kandidátov na poslancov predseda KSS povedal, že je možné posielať kritiku k predloženým materiálom. Po zaslaní kritiky sa predložení vlastných návrhov sa nimi žiadne orgány nezaoberali. Podobne to bolo aj s predvolebnou kampaňou, kde sa na predvolebnom ÚV vôbec nediskutovalo o návrhoch členskej základne. Rozhodla napokon firma a to vrátane hesiel. Vždy napokon rozhodne úzka skupina „profesionálov". Vnútrostranícka kritika je teda zbytočná. No pokiaľ niekto kritizuje otvorene, už „rozbíja a ohovára" stranu, „kuje pikle" a týmto slovám verí celá základňa.
      Skôr než by sme sa mali s KSS dohodnúť „ako spolupracovať", mali by sme sa najskôr dohodnúť „prečo spolupracovať" a do akej miery. Spolupráca s KSS sa chápe ako povinnosť a samozrejmosť, bez toho, aby sa nahliadalo na charakter tejto organizácie. Ja ako komunista nemám záujem vystupovať v mene tejto strany a plytvať energiou na jej ďalšie prežitie. Už čoskoro tu máme sociálne nepokoje, zvýšené represie a nárast nacionalizmu a my tu namiesto komunistickej strany budeme mať „modernú ľavicovú stranu" a „skutočných zástupcov".
      Preto ak to myslíme skutočne vážne, je potrebné vyvíjať intenzívnu spoluprácu medzi komunistami nie len na Slovensku ale v celom Československu a vyvíjať revolučnú činnosť. K tomu treba spojiť komunistov viacerých organizácii ale aj tých, ktorí sú členmi KSS či doposiaľ neorganizovaných jednotlivcov. Je potrebné koordinovať činnosť a na týchto základoch vytvoriť skutočnú komunistickú akcieschopnú organizáciu. Budúcnosť vidím tu. Čo sa týka spolupráce s KSS, prirodzene sa budeme stretávať na demonštráciách a tiež s ľuďmi ktorí pracovať vedia a chcú. Súčasný stav je taký, že nás nie je veľa a nemôžeme robiť ohrady medzi jednotlivými uskupeniami. Ale práca pre KSS ako takú je plytvanie energiou a vydržiavaním sociálnodemokratickej organizácie namiesto toho, aby sa táto energia a čas venovali budovaniu komunistických štruktúr.
      Náhla zmena správania sa KSS je úplne pochopiteľná a logická. Zrazu pribúdajú články na stránku a zrazu nás pozývajú na ÚV. Teraz sa začnú ťahanice a obviňovania z toho, kto s kým chce menej spolupracovať a kto je z toho vinný. To všetko po dlhom období ignorácie. Zrazu nám prišla výčitka, prečo neposielame články na web KSS, keď doteraz sa o to nikto nezaujímal a boli blokované texty aj členom ÚV KSS. Tento ťah je logický aj z toho dôvodu, že bez mladých ľudí táto strana rýchlo upadne. Ešte na zjazde SZM sa delegát KSS, Pavol Suško, vyjadroval o tom ako si musia mladých „preveriť" (či náhodou nie sme komunisti), akoby bral odniekiaľ istotu, že SZM je povinný neustále stranu podporovať. Zmena nastala až po tom, ako SZM ukázal, že to tak nie je.
      Jediné čo má KSS je kvantita, hoc aj tá je problematická. Na odborársku demonštráciu do Žiliny neprišiel nikto z KSS Žilinského kraja a v Bratislave bolo členov KSS taktiež málo. Kvalita jej rozhodne chýba a zmeniť túto kvalitu je nemožné. Ani pár komunistov vo vedení by nedokázalo zmeniť uvažovanie a konanie prevažnej časti základne.

Stanislav Pirošík,
Socialistický zväz mladých (SZM), http://szm.hng.sk