Socialistické Československo
Hlavní strana    Vítězný únor 1948    1948 - 1989
Socialistické Československo

1948 - 1989
Budování socialistické společnosti a úspěchy socialismu

 • I. Politické akce; straničtí a státní představitelé
 • II. Průmysl a energetika
 • III. Zemědělství
 • IV. Architektura
 • V. Kultura a vědecký pokrok
 • VI. Armáda, bezpečnost a brannost
 • VII. Sport a rekreace
 • VIII. Doprava
 • IX. Služby

  Obrázky zvětšíte kliknutím. Popisky snímků jsou umístěny pro každou řadu pod ní.

  I. Politické akce; straničtí a státní představitelé

  1234
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  1.) Předseda KSČ Klement Gottwald po zvolení prezidentem republiky 14. června 1948 s A. Zápotockým a G. Husákem
  2.) Brigádníci - komunisté při akci 30 milionů hodin republice v roce 1948
  3.) Předseda KSČ a prezident ČSR Klement Gottwald vyznamenává sovětské generály a důstojníky v roce 1949 za jejich zásluhy při osvobození Československa
  4.) Předseda KSČ Klement Gottwald a ministr školství, věd a umění prof. dr. Zdeněk Nejedlý na slavnostní tribuně 1. 5. 1948 v Praze na Můstku.

  5678
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  5.) Předseda Komunistické strany Československa soudruh Klement Gottwald podal na IX. sjezdu KSČ (Praha 25. - 29. V. 1949) zprávu o činnosti strany od VIII. sjezdu a vytyčil generální linii strany: Vybudovat socialismus v naší zemi
  6.) Předseda vlády a Ústřední rady odborů s. Antonín Zápotocký při svém referátu o první Gottwaldově pětiletce na IX. sjezdu KSČ
  7.) Náměstek předsedy vlády soudruh Viliam Široký se ve svém referátě na IX. sjezdu KSČ zabýval otázkami industrializace Slovenska
  8.) Ministr informací a osvěty soudruh Václav Kopecký promluvil na IX. sjezdu o našich úkolech při výchově členů strany a všech pracujících v duchu marxismu-leninismu

  9101112
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

   9.) Pozdravná delegace mládeže brněnského kraje nastupovala na tribunu IX. sjezdu KSČ se svými dary s hudbou
  10.) Pionýrská pozdravná delegace pověděla IX. sjezdu KSČ o své pionýrské práci a předala členům předsednictva rudé šátky
  11.) Národní muzeum na Václavském náměstí ozdobené u příležitosti konání IX. sjezdu KSČ
  12.) Pražský průmyslový palác, ve kterém se konal IX. sjezd KSČ, dostal také svůj slavnostní háv

  13141516
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  13.) Sídlo štábu strany, sekretariát Ústředního výboru, zdobila u příležitosti IX. sjezdu radostná záplava vlajek. Za pozornost stojí heslo "Ať žije veliký učitel pracujících a nejlepší přítel našeho lidu soudruh Stalin". Dnes se zde - na adrese Na Příkopě 33, Praha 1 - nachází sídlo Komerční banky.
  14.) Prezident republiky Klement Gottwald v zahradě Pražského hradu (publikováno 1949).
  15.) Prezident republiky Klement Gottwald se svou manželkou Martou, předsedou Sboru pověřenců Gustávem Husákem (vpravo) a místopředsedou Komunistické strany Slovenska Karolem Šmidkem (vlevo od M. Gottwaldové) při návštěvě Bratislavy (publikováno 1949).
  16.) Klement Gottwald mezi dětskou drobotinou, která mu přišla popřát k 52. narozeninám (23. listopadu 1948).

  17181920
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  17.) Výzdoba k oslavám 1. máje 1950 na Václavském náměstí v Praze.
  18.) I. sjezd československých obránců míru v Praze v roce 1951.
  19.) Prezident ČSR Klement Gottwald s prezidentem NDR W. Pieckem na Pražském hradě v roce 1951.
  20.) Prezident republiky K. Gottwald navštívil trať mládeže v Hronské Dúbravě v r. 1951.

  21222324
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  21.) Vystoupení ministra průmyslu G. Klimenta na II. všeodborovém sjezdu v Praze v prosinci 1949.
  22.) Slavnostní vyznamenávání nejlpeších pracovníků prezidentem Klementem Gottwaldem na Pražském hradě 30. dubna 1951.
  23.) Klement Gottwald na tribuně IX. sjezdu KSČ v květnu 1949.
  24.) Stranická a vládní delegace v čele s předsedou vlády A. Zápotockým při prohlídce Trnavských automobilových závodů 1. 7. 1950.

  25262728
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  25.) Zleva Antonín Zápotocký, Jiří Dimitrov a Klement Gottwald v Avii v Čakovicích (dnes součást Prahy) při přejmenování na Závod Jiřího Dimitrova 20. 4. 1948.
  26.) Antonín Zápotocký s předsedou Sboru pověřenců dr. G. Husákem r. 1948.
  27.) Klement Gottwald s Antonínem Zápotockým a Viliamem Širokým po příletu z pohřbu J. V. Stalina 11. března 1953. Jde o jeden z jeho posledních záběrů - 14. března 1953 Klement Gottwald v Praze zemřel.
  28.) Prezident A. Zápotocký při novoročním projevu v roce 1954.

  29303132
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  29.) Zahájení celostátní konference KSČ ve Sjezdovém paláci 11. června 1956
  30.) Život mladé generace v pionýrské organizaci - pionýři čtou publikaci "Mládí Klementa Gottwalda" (50. léta, publikováno 1970)
  31.) Jednání XI. sjezdu KSČ v červnu 1958
  32.) Přijetí socialistické ústavy ČSSR 11. července 1960

  33343536
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  33.) Jednání XIII. sjezdu KSČ na jaře 1966
  34.) Volba armádního generála Ludvíka Svobody prezidentem republiky 30. března 1968
  35.) Kontrarevoluční pamflet 2000 slov zveřejněný v Literárních listech 27. června 1968 (reprodukce z r. 1970)
  36.) Přední strana Rudého práva z 18. 7. 1968 s dopisem pěti komunistických a dělnických stran ústřednímu výboru KSČ (reprodukce z r. 1970)

  37383940
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  37.) Pražané čtou dopis pěti komunistických a dělnických stran ústřednímu výboru KSČ v Rudém právu 18. 7. 1968
  38.) Celostátní aktiv Lidových milicí v Praze - Ruzyni v červnu 1968
  39.) Protistranické shromáždění na Staroměstském náměstí v Praze po oznámení výsledků porady v Bratislavě
  40.) Budova v Čierne nad Tisou, kde se konala společná schůze představitelů ÚV KSČ a ÚV KSSS

  41424344
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  41.) 21. srpen 1968 - snímek publikovaný v r. 1970 v souboru fotografií "Revoluční hnutí v boji za socialismus"
  42.) 21. srpen 1968 - snímek publikovaný v r. 1970 v souboru fotografií "Revoluční hnutí v boji za socialismus"
  43.) Uvítání prezidenta L. Svobody v Bratislavě před podpisem zákona o československé federaci 30. října 1968
  44.) První strana Rudého práva z května 1970 informující o uzavření nové československo-sovětské spojenecké smlouvy

  45464748
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  45.) Manifestace pražských pracujících po podepsání nové československo-sovětské spojenecké smlouvy na Pražském hradě 6. května 1970
  46.) Poslední strana československo-sovětské spojenecké smlouvy v českém vyhotovení s podpisy dr. G. Husáka, dr. L. Štrougala, L. I. Brežněva a A. N. Kosygina
  47.) Vladislavský sál na Pražském hradě 6. 5. 1970 po podpisu smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci ČSSR a SSSR
  48.) Soudruh Brežněv přijímá 6. 5. 1970 fotokopii dopisu 99 zaměstnanců závodu Auto Praga z července 1968

  49505152
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  49.) První tajemník ÚV KSČ dr. Gustáv Husák hovoří na aktivu stranických funkcionářů v oblastním klubu horníků v Mostě 13. října 1970
  50.) Předseda vlády SSR P. Colotka a předseda federální vlády L. Štrougal na V. celoslovenských dožínkách v září 1970 v Nitře
  51.) Gustáv Husák vítá Waltera Ulbrichta, který přicestoval do ČSSR v čele stranické a vládní delegace NDR v r. 1970
  52.) Manifestace československo-sovětského přátelství u příležitosti 53. výročí Velké říjnové socialistické revoluce v Mladé Boleslavi - listopad 1970

  53545556
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  53.) První tajemník ÚV KSČ G. Husák a prezident ČSSR L. Svoboda zdraví účastníky 1. máje v Praze roku 1971
  54.) Čelo průvodu na 1. máje 1971 na Václavském náměstí v Praze
  55.) XIV. sjezd KSČ v květnu 1971
  56.) Projev prvního tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husáka na XIV. sjezdu KSČ v květnu 1971 - za ním vlevo generální tajemník ÚV KSSS L. I. Brežněv a vpravo prezident ČSSR L. Svoboda

  57585960
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  57.) I. sjezd Socialistického svazu mládeže - SSM - v září 1972 v Praze.
  58.) 1. máj 1975 v Bratislavě.
  59.) 1. máj 1975 v Ostravě.
  60.) 1. máj 1975 v Ústí nad Labem.

  61626364
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  61.) Volba generálního tajemníka ÚV KSČ G. Husáka prezidentem republiky 29. května 1975
  62.) Nejvyšší představitel strany a státu dr. G. Husák při návštěvě Trnavských automobilových závodů 21. 2. 1976
  63.) Generální tajemník ÚV KSČ a prezident republiky Gustáv Husák při návštěvě závodů V. I. Lenina v Plzni - publikováno 1976
  64.) XV. sjezd KSČ v dubnu 1976

  65666768
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  65., 66.) XV. sjezd KSČ v dubnu 1976
  67.) Oslavy 1. máje v Plzni - publikováno 1976
  68.) Pionýři v prvomájovém průvodu - Plzeň, publikováno 1976

  69707172
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  69.) 1. máj 1976 v Praze na Letné
  70.) Brigády socialistické práce v prvomájovém průvodu v Plzni - publikováno 1976
  71.) Slavný 1. máj v Plzni - publikováno 1976
  72.) Sovětský kosmonaut Rukavišnikov mezi plzeňskou mládeží - publikováno 1976

  73747576
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  73.) U památníku protifašistického odboje na náměstí Míru v Plzni - publikováno 1976
  74.) Gottwaldovo (dnes hlavní) nádraží v Plzni vyzdobené u příležitosti 30. výročí osvobození v r. 1975
  75.) Detail výzdoby plzeňského Gottwaldova nádraží u příležitosti 30. výročí osvobození v r. 1975
  76.) Hrdina socialistické práce M. Hocko předává G. Husákovi čestné hlášené o pracovních výsledcích NHKG (Nové hutě Klementa Gottwalda) - 5. pětiletka (1971 - 1975)

  77787980
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  77.) XVI. sjezd KSČ v pražském Paláci kultury v dubnu 1981
  78.) Projev generálního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta ČSSR Gustáva Husáka na XVI. sjezdu KSČ v pražském Paláci kultury v dubnu 1981
  79.) Předseda Ústřední rady odborů (ÚRO) K. Hoffmann při projevu na X. všeodborovém sjezdu v roce 1982
  80.) Uvítání kosmonautů V. Remka a A. A. Gubareva generálním tajemníkem ÚV KSČ a prezidentem ČSSR G. Husákem a Pražany 27. dubna 1978

  81828384
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  81.) Předsednictvo slavnostní schůze při příležitosti 40. výročí stávky v bývalých Coburgových závodech (Trnavských automobilových závodech) v r. 1974 při projevu tajemníka ÚV KSS Ľudovíta Pezlára
  82.) Síň revolučních tradic Trnavských automobilových závodů - publikováno 1977
  83.) Výzdoba prvomájových oslav v Kutné Hoře v r. 1975
  84.) Československá delegace na zasedání politického poradního výboru Varšavské smlouvy v Praze roku 1983 ve složení - zprava M. Dzúr, V. Biľak, G. Husák, L. Štrougal, B. Chňoupek

  85868788
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  85.) Světové shromáždění Za mír a život, proti jaderné válce, které se konalo v Praze 21. - 26. června 1983.
  86., 87.) Mezinárodní kongres žen 1981 ve Sjezdovém sále pražského Paláce kultury.
  88.) Praha - budova Federálního shromáždění, Sněmovna lidu (publikováno 1987).

  89909192
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  89.) Volby - publikováno v učebnici vlastivědy pro 3. ročník základní školy v r. 1988 s popiskou: "Ve volební místnosti. Každý volič dostane od volební komise kandidátky - lístky se jmény kandidátů na poslance. Hlasuje tak, že vloží lístky do volební urny. Na volební urně je náš státní znak."
  90.) Slavnostní uvítání dětí do života v obřadní síni národního výboru. Publikováno v učebnici vlastivědy pro 3. ročník základní školy v r. 1988.
  91.) V pionýrské klubovně. Publikováno v učebnici vlastivědy pro 3. ročník základní školy v r. 1988.
  92.) Na tribuně na 1. máje 1988 v Praze na Letné zleva prezident ČSSR Gustáv Husák, generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš, vedoucí tajemník městského výboru KSČ v Praze Miroslav Štěpán a předseda federální vlády Lubomír Štrougal.

  93949596
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím


  93.) Setkání generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše s dětmi v nákupním středisku v Hradci Králové 16. 11. 1988.
  94.) 12. zasedání ÚV KSČ v prosinci 1988.
  95.) Generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš při projevu na 12. zasedání ÚV KSČ v prosinci 1988.
  96.) 1. máj v Rokycanech. Publikováno 1985.

  979899100
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  97.) 28. listopadu 1954 se uskutečnily volby do Národního shromáždění a Slovenské národní rady, kterých se zúčastnilo 99,14 % všech voličů. Pro kandidáty Národní fronty do Národního shromáždění hlasovalo 97,89 % a do Slovenské národní rady 97,27 % voličů. Národní umělkyně Marie Majerová u volební urny.
  98.) Gustáv Husák na veřejné schůzi Komunistické strany Slovenska na Vysoké škole polnohospodářské v Nitře r. 1968.
  99., 100.) Volba Ludvíka Svobody prezidentem ČSSR do druhého volebního období 22. března 1973.

  101102103104
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  101.) Gustáv Husák a Vasil Biľak na městské konferenci Komunistické strany Slovenska v Bratislavě 15. března 1968.
  102.) První tajemník Ústředního výboru KSČ Gustáv Husák na své pracovně v Bratislavě 21. dubna 1969.
  103.) Ladislav Novomeský při projevu r. 1968.
  104.) Gustáv Husák při projevu na jednání druhé části mimořádného sjezdu Komunistické strany Slovenska v srpnu 1968, na kterém byl zvolen do funkce prvního tajemníka KSS.

  105106107108
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  105.) Lubomír Štrougal, Gustáv Husák a Jozef Lenárt na Devíně 5. července 1970.
  106.) Gustáv Husák, Leonid Iljič Brežněv, Alexej Nikolajevič Kosygin a Ludvík Svoboda na manifestaci Pražanů po podepsání nové Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Sovětským svazem a Československem. Květen 1970.
  107.) Návštěva Gustáva Husáka a Ludvíka Svobody u Střední skupiny vojsk Sovětské armády v Československu v květnu 1969.
  108.) Tradiční dožínky v Nitře. Publikováno 1976.

  109110111112
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  109.) 18. ledna 1972 byla v Leninově muzeu v Praze slavnostně otevřena znovuinstalovaná Leninova síň, v které se o 60 let dříve konala pod vedením V. I. Lenina VI. (pražská) všeruská konference Sociálnědemokratické dělnické strany Ruska. Vasil Biľak, Gustáv Husák a ředitel Muzea V. I. Lenina Pavel Hron při prohlídce expozice.
  110.) Za mimořádný přínos k rozvoji československo-sovětského přátelství propůjčil prezident republiky Ludvík Svoboda generálnímu tajemníkovi ÚV KSSS Leonidu Iljiči Brežněvovi při příležitosti 25. výročí Vítězného února Řád bílého lva I. třídy s řetězem. Únor 1973.
  111.) Generální tajemník ÚV KSSS Leonid Iljič Brežněv odevzdal generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ Gustávu Husákovi k jeho 60. narozeninám druhý Leninův řád. Nejvyšší sovětské vyznamenání mu odevzdal během návštěvy v Praze v únoru 1973.
  112.) 12. července 1972 byl v Praze zahájen VIII. všeodborový sjezd. Lubomír Štrougal, Gustáv Husák a předseda Ústřední rady odborů Karel Hoffmann v předsednictvu sjezdu.

  113114115
  Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím Obrázek zvětšíte kliknutím

  113., 114.) Volba Gustáva Husáka prezidentem ČSSR a přehlídka stráže na Pražském hradě 29. května 1975.
  115.) Manifestace na Slovensku, publikováno 1976.

  Další část fotogalerie je umístěna ZDE >>>


  Stránky vytvořil bolševik.