Neštěstí chodí i po horách aneb pozor na agresivního antikomunistu

Přidáno v pondělí 31. srpna 2015

Agresivní antikomunista

1) Antikomunista, který vedl fyzický útok svých souvěrců na komunistický pochod na Sněžce

      Každoročně pořádá Komunistická strana Čech a Moravy, konkrétně její královéhradecký krajský a trutnovský okresní výbor, setkání v Horní Malé Úpě na Pomezních Boudách u příležitosti výročí předválečných mezinárodních proletářských srazů, z nichž první se konal již v r. 1922. Shromáždění komunistů připadá na poslední srpnovou sobotu a letos se tak uskutečnilo 29. srpna.
      Především zásluhou zásadového vedení trutnovské stranické okresní organizace je manifestace na česko-polských hranicích jednou z mála u nás se skutečně revoluční prezentací, včetně přítomnosti velkého počtu praporů a transparentů s tradiční komunistickou symbolikou, která je trnem v oku reakcionářům všech barev a odstínů. Není proto náhodné, že konání akce neumožňuje buržoazie na svých soukromých pozemcích a že starosta Malé Úpy Karel Engliš (bezpartijní) zakázal její pořádání i na pozemcích obce a musela se proto v letošním roce uskutečnit na krajské silnici, kterou musela vozidla objíždět autobusovým obratištěm. To paradoxně vedlo ke zřejmě historicky nejdůkladnějšímu zvýraznění demonstrace, jež nikdy nebyla tak nepřehlédnutelná jako letos. Náhodné však není ani to, že se neúčastní žádný představitel likvidátorského vedení KSČM.
      Na Pomezních Boudách bylo přítomno asi tři sta soudruhů a soudružek, především z ČR a bývalé NDR, ale i z Polska a Švédska. Fyzicky zdatnější část z nich pak podnikla oblíbený pochod s prapory přes Sněžku do Pece. Během něj se setkali s projevy podpory a obdivu, ale i nepochopení a nesouhlasu, prezentovaného hrubými výrazy či pliváním na zem. Přímo na vrcholu Sněžky byli účastníci napadeni skupinkou pochybných zastánců kapitalismu, kteří se domnívali, že prezentace komunistických myšlenek a symboliky je v ČR zakázaná a že komunisty je třeba přesvědčit o svém názoru fyzickým násilím. Tento náhled se ovšem míjí účinkem. Zvláště vynikl občan zachycený na úvodní fotografii, způsobivší škodu na cizím osobním majetku, v kapitalismu přitom považovaném za posvátný. Dotyčný jedinec, doprovázen povzbuzováním shluku svých souvěrců, si svérázně vysvětluje heslo modly reakcionářů Masaryka, že demokracie je diskuze. Ostatně, za Masarykova režimu se do dělníků a rolníků opakovaně střílelo a přes sto jich bylo pobito. Další modla pravičáků, komický opilecký žvanil Havel, hlásal nepůvodní tezi, že pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí. Jeho následníci chápou zřejmě pravdu a lásku tak, že považují za nutné trhat komunistům prapory a dokonce i oblečení.
      Není náhodné, že svědky nenávistných protikomunistických výlevů jsme byli výhradně od lidí středního a nižšího věku, nepamatujících nic než čtvrtstoletí vyhrocené reakční propagandy. Nenávistní pravicoví individualisté vedou naši společnost k novému nástupu fašismu, který se nebude zaštiťovat prapory s hákovým křížem a runami SS, ale modrým hadrem se žlutými hvězdičkami Evropské unie a vlajkami USA a NATO, na dálku čpějícími prolitou krví.

Leopold Vejr

Pomezní Boudy

2) Manifestace na Pomezních Boudách - hovoří předseda OV KSČM Trutnov, hrdina socialistické práce s. Jaroslav Ondráček

Pomezní Boudy

3) Manifestace na Pomezních Boudách - hovoří s. Josef Skála z OV KSČM Praha 1 (druhý zleva; vlevo tlumočník s. Karl-Heinz Wendt, vpravo senátor Jaroslav Doubrava - Severočeši.cz).

Pomezní Boudy

4) Manifestace na Pomezních Boudách - uprostřed silnice, i v mlze všem na očích

Pochod na Sněžku

5) Pochod na Sněžku s komunistickými prapory

Sněžka

6) Sněžka - svoloč přizvukující útoku na komunisty