Velké stěhování národů pod záštitou USA

Přidáno v úterý 25. srpna 2015
Ilustrační obrázek

      Komunistická strana Československa ostře odsuzuje současné obrovské přeskupování lidí z různých zemí světa, aniž by proto byly jiné důvody nežli ziskuchtivé, pro některé země, které chtějí lacino přijít zejména k nerostnému bohatství jiných.
      Žijeme v překotné době, která přináší „velké stěhování národů". Děje se tak díky tomu,že USA a některé země NATO nejdříve vyvolají buď občanské války, nebo válečné konflikty v různých částech světa, různého charakteru a různých velikostí. Bombardují a rozbíjejí místa, města a státy včetně „Islámského" bez souhlasu OSN a to pouze za souhlasu NATO a jejího velitele USA. Stačí jim k tomu jejich úsudek o tom, do které „škatulky"dané země zařadí.
      Po „vybudování" si různých režimů ve světě včetně dosazení svých vůdců v nich a vycvičení armády, jsou to ty samé Spojené státy, kterým se dnes /dříve spřátelené země, které si vybudovaly a vyzbrojily/ vzpouzejí naplňovat jejich příkazy a chtějí si vybudovat život ve svých zemích po svém, patří do osy zla. Toto se mocipánům světa nyní nelíbí a i se svými přáteli z NATO - např. Tureckem, Francií a jinými - bombardují nic netušící civilní obyvatelstvo v Afghánistánu, Libyi, Sýrii, Eritreji, Iráku a jinde a vůbec jim nevadí, že ničí tisíce životů civilistů včetně žen, dětí a starců, včetně likvidace kulturních a historických památek a celé infrastruktury jenom proto, že chtějí tyto národy „umravnit" a „vrátit" je k poslušnosti zpátky jim!!!
      Vůbec nic jim neříká Charta o lidských právech, zničí tedy vše, co dříve těmto národům sloužilo k jejich životu.
      Potom přichází krutá realita. „Ubohé a nevzdělané lidičky", které na sobě - světě div se - mají zlaté prsteny, náramky, mobily, přívěsky, malé děti, doma nechávají své rodiny a podobně, žene někdo pryč. Jakýsi „dobrý strýček", nikdo neví odkud, je na takovouto dobrodružnou cestu do světa vybaví tisíci dolary, eury nebo i jinými měnami a nechá je, ať si jedou údajně za lepším, jenom ne do USA!!!
      K tomu je dobré, jak to mají v plánu USA, trochu potěšit zejména starý kontinent EVROPU. Jsou toho názoru, že je dobré zamořit lidmi jiných kultur, zvyklostí, náboženství, historie, jiného pohledu na život člověka, zejména starý kontinent Evropu, ať si také něco „užije". Málo jsme si toho asi užili už jenom v průběhu dvou světových válek!
      Celá situace ukazuje na to, jak to říká i pan prezident Miloš Zeman, že my jsme sem nikoho nezvali a ten, kdo sem přijde, se musí podřídit našim zákonům.
      On také právem kritizuje to, že Evropská unie a Evropa na tuto situaci není připravena. Nemá „vůdce", který by v tom uměl sjednat nápravu.
      Chuť řešit kousnutí do kyselého jablka chybí i těm rozhodujícím jako USA, Francii, Německu, Anglii a dalším.
      KSČ nesouhlasí s dosavadním přístupem k řešení tak závažné otázky jak vlády ČR (která si s touto situaci neví rady, řešit tuto situaci snad ani nemůže a radši si odjede na dovolenou), parlamentních a jiných stran, ale odsuzuje také nečinnost Evropské unie, Evropského parlamentu a dalších.
      Letadla NATO situaci neřeší!
      Očekáváme větší iniciativu především poslanců za KSČM a dalších levicových hnutí v řešení této záležitosti. Naše strana je připravena se proti neřešení přílivu imigrantů do naší země společných akcí účastnit.

Ústřední výbor Komunistické strany Československa,
Praha 20. srpna 2015