Blahopřání k úspěšnému testu první vodíkové bomby KLDR

Přidáno v pátek 15. ledna 2016
Společnost česko-korejského přátelství Pektusan

Vážený soudruh
Kim Čong Un
první tajemník Korejské strany práce
první předseda Komise národní obrany KLDR
vrchní velitel Korejské lidové armády
Pchjongjang

Ústřední výbor Korejské strany práce
Pchjongjang

Společnost korejsko-českého přátelství
Pchjongjang

      Vážení soudruzi,
      výbor Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan se sešel v Praze dne 13. ledna Čučche 105 (2016), aby projednal plán své práce na první pololetí letošního roku a vzdal hold úspěšnému testu první vodíkové bomby Korejské lidově demokratické republiky a dalším moderním zbraním zvyšujícím bezpečnost KLDR.
      Členové Společnosti se seznamují na základě informací Korejské ústřední tiskové agentury (KCNA) s úspěchy dosaženými KLDR a jsou na ně hrdi. Každý úspěch v budování korejské socialistické společnosti je ranou silám imperialismu, jehož je KLDR dnes nejzásadnějším oponentem. Vaše hrdinná vlast zůstává zárukou, že imperialismus neovládne celý svět a že budování socialistické společnosti nepatří minulosti, nýbrž naopak je jediným východiskem pro budoucnost lidstva.
      Klement Gottwald Každé vítězství KLDR vynikne v našich očích o to více, srovnáme-li jej s tragickým osudem naší vlasti, někdejší Československé socialistické republiky, ve které byl restaurován kapitalismus a byla rozdělena do dvou kolonií imperialismu. U nás se plně potvrdila slova věčného prezidenta Kim Ir Sena (Kim Il Sunga), pronesená již v roce 1972: "Zabývá-li se člověk patolízalstvím, stane se z něho hlupák; jestliže národ - pak hyne země a jestliže strana, pak je ztracena revoluce." Vznešené ideály dělnické třídy byly nahrazeny obdivem ke kapitalismu, úpadkovou buržoazní kulturou a konzumem. Je nesmrtelnou zásluhou velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, že zabránil podobnému vývoji v KLDR prosazením a uhájením revolučního procesu čučche, kladoucího důraz na ekonomickou samostatnost a vlastní obranu země.
      Dějiny daly za pravdu tezi věčného generálního tajemníka soudruha Kim Čong Ila, že úcta k revolučním předchůdcům je vznešeným mravním závazkem revolucionářů.
      V roce 1948 dovedla KSČ pod vedením soudruha Klementa Gottwalda lid Československa k vítězství nad buržoazií a reakcí a Gottwald byl pro Československo tím, čím Kim Ir Sen pro Koreu. Dnes je v našem státě oficiálně označován soudruh Gottwald za zločince a vraha. Hrdinové boje proti imperialismu a fašismu jsou hanobeni nebo opomíjeni. Národní hrdost a vlastenectví jsou nahrazeny patolízalstvím k imperialismu, socialismus je považován za zločin nebo utopii.
      Skuteční komunisté se s tím nikdy nesmíří a budou nadále bojovat za vítězství socialismu, inspirováni příkladem hrdinné KLDR, která by neuhájila rudý prapor socialistické revoluce, nebýt geniální politiky čučche a songun.
      Kim Čong Un Přejeme mnoho úspěchů Korejské lidově demokratické republice ve slavném roce 7. sjezdu Korejské strany práce a věříme, že právě tato událost se stane mocným podnětem k rozvoji světového revolučního hnutí. V hluboké úctě přejeme pevné zdraví maršálu Kim Čong Unovi a ostatním vedoucím stranickým, státním a armádním činitelům Vaší hrdinné vlasti.

V Praze dne 14. ledna 2016
Výbor Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

* * *

Více o aktuálním dění v Korejské lidově demokratické republice česky a slovensky na http://www.kldr.sk.