Brněnský 17. listopad proti kapitalismu

Přidáno v úterý 15. prosince 2015
Brno

      BRNO: V centru Brna se 17. 11. 2015 sešly, na dvouhodinové akci, bezmála dvě stovky účastníků komunistické demonstrace, aby protestovaly proti stávajícímu společenskému zřízení a připomněly si situaci před listopadem 1989 i události za nacistické okupace roku 1939, kdy perzekuce českých vysokých škol vyvrcholila vznikem 17. listopadu jako Mezinárodního dne studentstva.
      Celou akci provázelo několik incidentů ze strany antikomunistů, kteří se "zmohli" na vyřvávání, že propagujeme "syfilis", zvedání prostředníčků a jakési, doslova skřeky, z nichž se při troše fantazie dalo rozpoznat několik stále se opakujících sprostých slov. Policii dobře známý výtržník nesouhlasící s názory a transparenty komunistů (a nejspíše s čímkoli od Mašínů doleva) nejprve verbálně (vulgárními výkřiky na adresu pořadatelů) a poté fyzicky napadl jednoho z demonstrantů a zničil jeho piketu s vyobrazením Lenina, na kterou hystericky šlapal a fyzicky zaútočil na účastníka demonstrace i několik příslušníků Městské policie a Policie České republiky, kteří zasáhli. Vysloužili si za to nadávky jako "ku--y estébácký" apod. Podobně napadali policii i účastníci diskuse na Facebooku pod videem zadržení tohoto pána, které mělo hodně přes 100 tisíc zhlédnutí. Asi si neuvědomují, že shromáždění se oznamuje obci a když obec (v tomto případě Městská část Brno-střed) shromáždění ze zákoných důvodů nezakáže, musí policie dohlédnout na to, aby řádně ohlášené shromáždění nikdo nenarušoval. Díky pak patří těm, kteří se našeho práva na svobodné vyjádřování ve zmíněné diskusi zastali.
      76 a 26 let od tragických událostí roku 1939 a 1989, tedy od nacistických represí proti českým vysokým školám a zničení lidové moci ve východní Evropě o padesát let později, se sešli, 17. listopadu 2015 na Moravském náměstí v Brně, komunisté a další demokraticky smýšlející lidé, aby si připomněli tyto nejhorší události 20. století, zejména pro většinu českého a slovenského národa, ale i pro celé mezinárodní demokratické hnutí.
      Sešli se lidé, kteří si uvědomují, že imperialismus se nezastaví před ničím. Aby udžel panství hrstky superboháčů nad pracující a utlačovanou většinou lidstva, využil při první z výše zmíněných událostí proti lidem Adolfa Hitlera, který byl ovšem drtivě smeten sovětským lidem, v jehož čele stála marxisticko-leninská strana, reprezentovaná legendárním Stalinem, i když se Sovětským svazem prostřednictvím Hitlera válčilo i např. Britské impérium, reprezentované protisovětskou likvidační politikou Winstona Churchilla, který se domníval, že nechá Sověty vykrvácet. Nestalo se tak a socialismus zahájil svou triumfální cestu planetou. V případě počátku druhé z výše zmíněných událostí, již z porážek poučený, imperialismus zahájil útok proti osvobozujícím se lidem skrytě, tak, že v průběhu desítek let trvale ničil životadárné revoluční jádro komunistických stran. Po smrti, nebo odstavení legend-antifašistů-revolucionářů jako byli Stalin, Gottwald, Dimitrov, Bierut, Rákosi, Thorez, Molotov... se postupně, včetně hanění těchto revolučních přechůdců, aplikovala "nová" politika komunistických stran, která spočívala mezinárodně od ustupování brutálním praktikám imperialismu po otevřenou zradu a kapitulaci (Gorbačov) a vnitřně, slovy Lenina, v tom, že se nebudovala dále diktatura proletariátu, ale diktatura nad proletariátem. Toto jeho ideové i faktické odzbrojení vedlo nejdříve k pokusům o kontrarevoluci (Maďarsko 1956, Československo 1968, Afghánistán a Polsko - sázka imperialismu na náboženské fanatiky - křesťanské i muslimské - na konci 70. let 20.století - dozvuky této politiky vidíme dnes). V roce 1989 kontrarevoluce dočasně zvitězila, opět nastoupil režim vykořisťování, útlaku a válek - kapitalismus, ve své nejrozvinutější formě, globálním imperialismu.
      Ve střípcích svých vystoupení se toto účastníkům i kolemjdoucím snažili předat vystupující na této brněnské akci, kterým patří velký dík, že se ve svém volném čase, za své prostředky (na rozdíl od profesionálních prokapitalistických tzv. pravicových a levicových politiků), mnohdy ve vlastní tíživé sociální situaci, snaží se současným marasmem, všudypřítomnou imperialistickou propagandou, falšováním historie, propagaci sobectví, individualismu a hlupství, fašistickým směřováním a celkovým morálně společenským rozvratem něco udělat.
      Brno Manifestaci zahájil hlavní iniciátor akce Pavel Josífek přečtením Provolání účastníků shromáždění “Předvečer revoluce”, které můžete nalézt na webových stránkách www.cervanky.info a připojit k ostatním signatářům svůj podpis. Celou dobu akce jsme také rozdávali občasník Červánky nad Brnem, který se s touto akcí i webem úzce pojí.
      Po něm vystoupil angažovaný básník Lukáš Pink, který připomenul památku 17. listopadu z roku 1939 i její dnešní opomíjení a zastínění Václavem Havlem - lhářem a nevzdělaným kulisákem. Jak uvedl, "takzvaná sametová revoluce byla spíš sametovým pučem a 17. listopad 1989 byl dnem, kdy lumpárna byla povýšena na zákon a pracující člověk se stal znovu otrokem. Proto tento svátek mohou slavit jen masochisté nebo zloději."
      Následujícího vystoupení se ujal dlouholetý bojovník proti kapitalismu, generální tajemník KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKÉ 21 (KSČ 21) Zdeněk Klímek. A to s ničím menším, než se zdravicí bývalého generálního tajemníka Komunistické strany Československa Miloše Jakeše, který má ke smutnému výročí sametového puče co říci asi nejvíce. Koneckonců soudruh Klímek jej vyzpovídal v rozsáhlém rozhovoru o událostech roku 1989, který je uveřejněn na webových stránkách KSČ 21. Po zdravici Zdeněk Klímek pokračoval: "Ptám se, kde je dnes to Československo? Bylo zlikvidováno, byl zlikvidován průmysl, fabriky, zemědělství. Strojírenství ze dne na den zlikvidoval Havel, když zrušil zbrojní průmysl. Dnes máme totálně rozkradenou kolonii Česko, miliony nezaměstnaných, miliony exekucí atd. Co s tím? Jednou z cest změny jsou volby, proto přijďte k volbám a volte KSČ 21, my tady zavedeme pořádek!"
      Řečníkem za další, tuto akci podporující, organizaci byl David Pazdera, zástupce slovenské marx-leninské strany, Vzdoru-strany práce, v České republice. "Stalo se realitou, že kapitál a monopoly v roce 1989 svrhly lidovou moc ve východní Evropě. Nyní nám vykládají představitelé Evropské unie, že máme tu pravou, skutečnou demokracii - svobodu pro všechny, že je konec všem válkám. Ale války, jak vidíme, nebyly zastaveny. EU a teroristická Severoatlantická aliance (NATO) rozvrátily Libyi, Sýrii, Irák a Afghánistán, udělaly obrovskou reklamu Al-Kajdě, kterou předtím vyzbrojovaly proti Sovětské armádě, svým vražděním vytvořily Islámský stát. Na jejich hlavy padají mrtví po teroristických útocích v Paříži," zdůraznil.
      Dokladem významné účasti KSČ 21 na demonstraci byly následné projevy dvou mladých tajemníků této strany: Vojtěcha Mišičáka a Zdeňka Tomana. Soudruh Mišičák se nejdříve s klidem ohradil vůči přítomným antikomunistickým výlevům, tedy, že havlofašistům (pravda a láska ve slovech, fašismus v praxi) poctivost a slušnost nic neříká a poté pokračoval s důrazem na to, že je nám neustále vnucován názor, že svoboda je spojena s kapitalismem. Přitom dnes vidíme každodenní omezování volnosti rozhodnutí - nejen nesrovnatelné výchozí podmínky pro živost, ale i drobnosti, jako je celoplošný zákaz kouření v restauracích. Na každém kroku je byrokracie a šmírování živnostníků státem: "...na malé pivo velký stoh papírů," shrnul. Uvedl také, že argumenty komunistů musí být směřovány jak proti fašizující se pravici, oligarchům v politice, tak s makroburžoazií kolaborující parlamentní levici.
      Brno Soudruh Toman nazval tzv. slavnou sametovou revoluci podvodem, sloužícím toliko k vytunelování majetku: "Mzdy se moc nehýbou, ceny rostou," pojmenoval realitu dneška a své krátké vystoupení zakončil "poděkováním" jihomoravské KSČM, která se akci snažila sabotovat - a to úryvkem z jednoho čs. filmu: "Říkáte nám nýmandi, tak proč se tedy, u všech sakrů, těmi nýmandy tolik zabýváte?!"
      Pavel Josífek vystoupil ještě jednou s velmi cennou zdravicí Dr. Josefa Lišky, předsedy Moravy a Slezska za Vlastenecké sdružení antifašistů České republiky. Mj. se v ní říká: "17. listopad je v posledních letech po vytrvalém, mediálním a tendenčně zaměřeném působení novodobých sudetoněmeckých patolízalů a pravdoláskařů spojován především s událostmi roku 1989. Zcela záměrně byl Mezinárodní den studentstva nahrazen a předurčen na přání „dramatika“ Václava Havla k zapomnění. Využil k tomu ochotné lokaje z řady „politické poslanecké elity“ v roce 2000 a do kalendářů uvedli – Den boje za svobodu a demokracii. 17. listopad se dříve stal projevem solidarity a úcty studentů po celém světě k nepokořeným českým hrdinům, kteří odmítli nacistické násilí. Naši mladí odmítli projevy fašistické agrese a vzrůstající snahy o světovou hegemonii hitlerovského Německa. V současné době se v poněkud zdokonalené formě všechno opakuje, tentokrát vane vítr ze zámoří a imperiální myšlenky Nového světového řádu se uskutečňují zprostředkovaně přes EU."
      Po něm vystoupili ještě například, pouze za sebe, Jozef Štofan (jinak předseda brněnské pobočky - největší v ČR - Společnosti Česko-kubánského přátelství), jeho žena Anna Štofanová (také členka Klubu společenských věd), nebo invalidní důchodce, který musí živořit za 4050,- Kč (!) na měsíc.
      Celá akce měla dobrý mediální ohlas, za který děkujeme osobně Tomáši Kottovi, včetně toho, že zajistil inzerát v Haló novinách, bez něhož by jistě nedorazilo tolik poctivých členů KSČM, jejíž orgány akci jinak zcela ignorovali, nebo jí od nich přistálo přímo nějaké to polínko pod nohy. Původně ohlášená poslankyně Pěnčíková nedorazila, dle svých slov, kvůli zdravici Miloše Jakeše a europoslanec Ransdorf nedorazil kvůli povinnostem v Bruselu (*), nicméně akci pozdravoval. Na Parlamentních listech byl z akce asi nejobsáhlejší článek, něco i ve fotogalerii, nicméně v článku snížili počet účastníků asi na polovinu (spíše ještě více), i když je pravda, že se to v průběhu dvouhodinové akce (i s "megafonovou diskusí" na konci, která přilákala další lidi) měnilo. Náhodou shromáždění bylo také blízko pietního místa za Francii, takže nás v průběhu slyšely stovky lidí - někteří si alespoň část přímo přišli poslechnout.
      Poděkování patří také straně Vzdor-strana práce, která významně podpořila náš lampiónový průvod Brnem 7. listopadu k výročí Velkého říjnové socialistické revoluce, kde jsme na demonstraci 17. listopadu rozdávali pozvánky a zapůjčila nám prapor (na demonstraci velmi viditelný) a pikety s Marxem, Engelsem a Leninem, kterou jim však již nemůže vrátit díky výše zmíněnému antikomunistickému pitomci, kterému můžeme poděkovat také - že Lenina na 17. listopadu dostal do různých médií.

(DPA a VMI)

      (* Nebo ve Švýcarsku? - pozn. red. Kominternetu)