ČLÁNKY


Přidáno v pondělí 29. ledna 2018
Patolízalové se předhánějí

Po těsném vítězství Miloše Zemana ve volbách prezidenta ČR začali šílet blahem zastánci přesvědčení, že zvítězila levice nad pravicí, sociální stát nad asociálním a že vítězem je „prezident dolních deseti milionů“, který porazil jakéhosi ďábla či démona. Bez ohledu na to, že vítěz hájí především zájmy druhého nejbohatšího občana ČR, jenž má k „dolním deseti milionům“ dost daleko.


Přidáno v sobotu 6. ledna 2018
Neříkám ANO Zemanovi!

6. ledna vydal předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip patolízalské prohlášení na podporu Miloše Zemana ve volbě prezidenta republiky. Óda Filipa na Zemana je o to ubožejší, že nejpočetnější česká politická strana a (zatím?) jedna z nejsilnějších politických stran v zemi, kterou vede (kam?), nebyla ochotna postavit vlastního kandidáta, který by skutečně hájil zájmy pracujících lidí, většiny společnosti, který by opravdu usiloval o národní suverenitu a společenský pokrok. V ideálním případě kandidáta natolik odvážného, že by se dokázal vymezit nejen například proti NATO (takový dnes není ani jeden), ale i proti kapitalismu a prosazovat socialismus, společnost založenou na společenském vlastnictví výrobních prostředků.


Přidáno v neděli 30. dubna 2017
Delegace přátelství navštívila KLDR

Praha, 21. dubna 2017 – Delegace Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan vedená soudružkou Natašou Weberovou a složená z občanů České a Slovenské republiky navštívila ve dnech 13. – 20. dubna 2017 Korejskou lidově demokratickou republiku, aby se zde zúčastnila mezinárodní konference a setkání zahraničních přátel KLDR u příležitosti 105. výročí narození věčného prezidenta Kim Ir Sena (Kim Il Sunga).


Přidáno ve středu 11. ledna 2017
K 50. výročí úmrtí Marie Majerové - zboření rodného domu? Marie Majerová

16. ledna uplyne 50 let od úmrtí národní umělkyně Marie Majerové, která patří k nejvýznamnějším autorům československé pokrokové literatury 20. století. I proto bylo její dílo po r. 1989 odsouzeno k nezájmu a nezapomnění. Pokud se o Majerové někdy přece jen píše, bývají to spíše články snižující její dílo a skandalizující její osobu, např. "Bouřlivý milostný život Marie Majerové" (Novinky.cz, 25. 11. 2013), kde ovšem fakta poněkud kulhají za bulvárním nadpisem. To však ještě není nic proti lascivnímu článku "Marie Majerová nebyla vůbec příkladná soudružka" (Žena-in.cz, 29. 5. 2014)2), kde můžeme v diskusi číst, jak se některé ženy vysmívají ženskému hnutí, což nás nemůže překvapit v době, kdy se i dělníci vysmívají dělnickému hnutí, mnozí socialisté odmítají socialismus a mnozí komunisté komunismus.


Přidáno ve středu 30. listopadu 2016
ZEMŘEL SOUDRUH FIDEL CASTRO RUZ
Fidel Castro Ruz

Všechny pokrokové lidi světa hluboce zarmoutila zpráva, že v pátek 25. listopadu zemřel ve věku 90 let nejvyšší vůdce kubánské revoluce soudruh FIDEL CASTRO RUZ. Kondolenční kniha na velvyslanectví Kubánské republiky, Jinonická 14, Praha 5 - Košíře, je otevřena od úterý 29. 11. 2016 do pátku 2. 12. 2016 od 10.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do 16.00 hodin. Život a dílo Fidela Castra stručně připomíná např. článek na stránkách Levé perspektivy.


Přidáno v pondělí 21. listopadu 2016
KSČM pro represi odpůrců kapitalismu

Za předmnichovské republiky bylo mnoho komunistů vězněno, soudně popotahováno, pokutováno nebo dohnáno k emigraci na základě "zákona na ochranu republiky". I v obnoveném kapitalismu po r. 1989 jsme se setkali se soudními procesy proti komunistům, ať už na základě jejich činnosti z období budování socialismu anebo za výroky z doby polistopadové. Je proto poněkud překvapivé, že právě poslanci KSČM se postavili do čela úsilí o obnovu "zákona proti hanobení prezidenta republiky". Tedy zákona, který se může stát skvělým prostředkem k perzekuci mnoha kritiků současného režimu a odpůrců kapitalismu zvláště.


Přidáno v pondělí 21. listopadu 2016
Den válečných veteránů US a SS v Rakonitz

Musel jsem si zvyknout na výzvy k ochraně naší krásné, bílé vlasti a naší skvělé nadlidské západní kultury proti řízené invazi migrantů, kteří nám vnutí mešity a právo šaría. Smutné je, že takové výlevy vypouštějí z úst a klávesnic počítačů i lidé, kteří si říkají komunisté. Někteří k tomu nezapomínají dodat, že plně podporují vnitřní i zahraniční politiku prezidenta ČR Miloše Zemana, která prý je politikou naší nezávislosti. Jistě, "nezávislosti" v chomoutu EU, NATO (čti USA) a v přátelství s fašistickým Izraelem a dalšími teroristickými režimy, které jsou trvalou hrozbou míru a překážkou společenského pokroku.


Přidáno ve středu 9. listopadu 2016
60 let neúcty ke Klementu Gottwaldovi

Projev s. Lukáše Vrobela na 40. pražské teoreticko-politické konferenci 5. 11. 2016
Vážené soudružky, vážení soudruzi,
připomínáme si dnes život a dílo soudruha Klementa Gottwalda nejen u příležitosti 120. výročí jeho narození, ale současně i v roce 60. výročí XX. sjezdu KSSS, který nedlouho po Gottwaldově smrti udělal tlustou čáru za bolševickou politikou a otevřel cestu tragédii světového revolučního hnutí, jaká neměla v dějinách obdoby.


Přidáno ve středu 9. listopadu 2016
O úloze osobností v revolučním hnutí

O úloze osobností v revolučním hnutí pojednávala 40. pražská teoreticko-politická konference (PTPK), kterou pořádal v sobotu 5. listopadu 2016 OV KSČM Praha 1 společně s 11 dalšími obvodními a okresními výbory, Městským výborem KSČM Jirkov, Klubem pokrokové inteligence Olomouc, Komunistickou stranou Československa a Komunistickým svazem mládeže.


Přidáno ve čtvrtek 18. srpna 2016
ZEMŘEL SOUDRUH STATIS PRUSALIS

S hlubokým zármutkem v srdci jsme přijali zprávu, že v neděli 14. srpna 2016 zemřel ve věku 67 let významný komunistický umělec, zpěvák, hudební skladatel a textař, vážený soudruh STATIS PRUSALIS z Ostravy - Poruby, člen Komunistické strany Čech a Moravy. Po celý svůj život pracoval pro komunistické hnutí a jako jeden z mála umělců dokázal svým dílem i po r. 1989, že jeho socialistické přesvědčení bylo pevné a trvalé.


Přidáno v pátek 24. června 2016
Celostátní setkání Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

V sobotu 18. června 2016 se v Praze uskutečnilo celostátní setkání Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, které zhodnotilo její činnost za uplynulý rok. Úvodní slovo přednesl místopředseda soudruh Jozef Servista, který omluvil z jednání nemocného předsedu soudruha Jaroslava Kafku, popřál mu brzké uzdravení a návrat k práci. Ve svém projevu připomněl a odsoudil genocidní zločiny imperialistů USA a jejich vazalů v Korejské válce a významná výročí, která si v tomto roce připomíná KLDR.


Přidáno v pondělí 16. května 2016
7. sjezd Korejské strany práce manifestací socialistické soběstačnosti

V sobotu 18. června 2016 se v Praze uskutečnilo celostátní setkání Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, které zhodnotilo její činnost za uplynulý rok. Úvodní slovo přednesl místopředseda soudruh Jozef Servista, který omluvil z jednání nemocného předsedu soudruha Jaroslava Kafku, popřál mu brzké uzdravení a návrat k práci. Ve svém projevu připomněl a odsoudil genocidní zločiny imperialistů USA a jejich vazalů v Korejské válce a významná výročí, která si v tomto roce připomíná KLDR.


Přidáno v úterý 3. května 2016
Prvomájové srovnání

Prvního května ráno jsem vyrazil na pražskou oslavu Svátku práce, pořádanou Komunistickou stranou Čech a Moravy. Hned na počátku cesty jsem si všiml, že soused vyvěsil do okna kůlny, dobře viditelného z ulice, velkou vlajku USA. Sousedovic dům je přes dvacet let rozestavěný a z větší části zjevně neobyvatelný, protože nemají peníze na jeho dostavbu. Samozřejmě k tomu domu nepřišli v kapitalismu, ale za socialismu. Nu, USA jim jistě s dostavbou pomohou.


Přidáno v úterý 3. května 2016
Propaganda nepřehluší skutečnost

S velkým humbukem byl do českých film uveden „dokumentární“ film „V paprscích slunce“, mající zesměšňovat Korejskou lidově demokratickou republiku. Jakýsi prý uznávaný (buržoazií a jejími nohsledy) ruský dokumentarista Vitalij Manský zneužil důvěru korejských soudruhů a z filmových záznamů z KLDR sestavil materiál, účelově zaměřený proti KLDR, mající ji karikovat a vylíčit ji jako peklo na zemi, kde prý se „lidé rodí mrtví“.


Přidáno v sobotu 23. dubna 2016
Diskusní příspěvek s. Lukáše Vrobela na konferenci k 95. výročí KSČ 23. 4. 2016

Vážené soudružky, vážení soudruzi,
rád bych reagoval na některé teze svých předřečníků. Zejména oceňuji referát s. Štefka, který vystihl, co všechno měla a dokázala v kapitalismu prvorepubliková KSČ a co vše nemá a nedokáže v kapitalismu dnešní KSČM. Samozřejmě, že naše podmínky jsou v mnohém odlišné od tehdejší doby, jak uvedl s. Štefek, ale to nesmíme brát jako omluvu pro to, co všechno dnes nedokážeme, jak špatná je dnes naše pozice ve společnosti, především mezi střední a mladou generací, kde je naše podpora velmi nízká.


Přidáno ve středu 20. dubna 2016
Konference k 95 letům KSČ

Významným příspěvkem k připomenutí 95. výročí založení Komunistické strany Československa se stala 39. pražská teoreticko-politická konference, pořádaná ve velkém sále budovy ÚV KSČM v sobotu 16. dubna 2016 OV KSČM Praha 1, jedenácti dalšími okresními a obvodními organizacemi strany, Městským výborem KSČM Jirkov, Klubem pokrokové inteligence Olomouc, KSČ a KSM.


Přidáno ve středu 20. dubna 2016
Diskusní vystoupení s. Lukáše Vrobela na 39. pražské teoreticko-politické konferenci
Bolševická KSČ, dnešní KSČM a mládež

V letošním roce si nepřipomínáme jen 95. výročí založení KSČ, ale také 120. výročí narození jejího největšího revolučního vůdce s. Klementa Gottwalda. Gottwaldova politika byla bolševickou politikou pro Československo, byla linií, na jejímž formování se s. Gottwald podílel v Komunistické internacionále a současně prosazoval a prosadil politiku Kominterny v KSČ. Mezi linií Kominterny a linií VKS(b) nebylo rozdílu a v čele VKS(b) stál po téměř celé období revoluční činnosti s. Gottwalda s. Stalin. Lze tedy říci, že gottwaldovská linie, linie bolševické KSČ, byla linií stalinskou. To dobře věděli nepřátelé Stalina, nepřátelé leninismu, kteří záhy po smrti Stalina a Gottwalda provedli kontrarevoluční zvrat v mezinárodním komunistickém hnutí v podobě XX. sjezdu KSSS a následujícího vývoje. Výsledkem nebylo proklamované vítězství komunismu během jedné generace, ale obnova kapitalismu takřka v celém světě během jedné generace. Klement Gottwald by se obracel v mauzoleu, kdyby jeho tělo zrádci z řad jeho někdejších spolupracovníků lokajsky nenechali spálit, jako to učinila Chruščovova klika s tělem Stalina.


Přidáno v neděli 13. března 2016
Dva sjezdy, dva světy

V květnu tohoto roku se uskuteční sjezdy dvou politických stran, zaujímajících významné místo ve světovém komunistickém a dělnickém hnutí, resp. v jeho troskách. První z těchto stran představuje tragickou ukázku degenerace kdysi komunistické strany ve stranu pevně zakotvenou v buržoazní demokracii a usilující už jen o dílčí zlepšování životní úrovně v kapitalismu, netroufajíc si cokoli namítnout proti podstatě vykořisťovatelské společnosti, proti soukromému vlastnictví výrobních prostředků. Tato strana se smířila s naprostou závislostí svého národa na Evropské unii a útočném paktu NATO; první z těchto imperialistických bloků otevřeně podporuje a druhý nanejvýš nesměle kritizuje.


Přidáno v pátek 11. března 2016
KLDR: Provokatéři zaplatí vysokou cenu

Pchjongjang, 7. března čučche 105 (2016) (KCNA) – Mluvčí Výboru pro mírové znovusjednocení Koreje (VMZK) vydal v pondělí následující prohlášení:
Imperialisté USA a skupina zrádců Pak Kun Hje (jihokorejské loutkové prezidentky, pozn. překl.) konečně zahájila vojenské akce k porušení suverenity KLDR a zničení silou jejího práva na existenci.


Přidáno ve středu 9. března 2016
Rozhovor se zatčeným Američanem

Pchjongjang, 29. února čučche 105 (2016) (KCNA) – Otto Frederick Warmbier, student na University of Virginia, USA, byl v pondělí v Pchjongjangu dotazován domácími a zahraničními novináři. Byl zatčen za spáchání nepřátelských činů proti KLDR.


Přidáno v sobotu 13. února 2016
Hrdinná albánská bolševička Nedžmije Hodžová oslavila 95. narozeniny

(doplnění fotografií)


Přidáno v sobotu 6. února 2016
Hrdinná albánská bolševička Nedžmije Hodžová slaví 95. narozeniny

Dne 7. února 2016 se dožívá významného životního jubilea 95 let Nedžmije Hodžová (albánsky psáno Nexhmije Hoxha), přední činitelka albánského komunistického hnutí, která je jedním z posledních žijících účastníků protifašistického partyzánského odboje ve 2. světové válce. Narodila se 7. února 1921 v Makedonii, ve městě s makedonským názvem Bitola a albánským názvem Manastiri, jako Nedžmije Džugliniová (Xhuglini). Rodiče pocházeli z makedonského Debaru (albánsky Dibra). Otec byl úředníkem a hluboce věřícím muslimem. V roce 1928 se rodina přestěhovala do Tirany, kde Nedžmije studovala na ženském pedagogickém institutu a od počátku roku 1942 do dubna, před svým odchodem do ilegality, byla zaměstnána v Tiraně jako učitelka. Po osvobození země (po r. 1944) pokračovala dálkově ve studiu na Fakultě historie a filologie, obor jazyků a literatury.


Přidáno v pátek 15. ledna 2016
Blahopřání k úspěšnému testu první vodíkové bomby KLDR

Vážení soudruzi,
výbor Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan se sešel v Praze dne 13. ledna Čučche 105 (2016), aby projednal plán své práce na první pololetí letošního roku a vzdal hold úspěšnému testu první vodíkové bomby Korejské lidově demokratické republiky a dalším moderním zbraním zvyšujícím bezpečnost KLDR.


Přidáno v pátek 15. ledna 2016
Ukrajinský komunista A. A. Majevskij odsouzen ke třem letům podmíněně

5. ledna 2016 se uskutečnilo poslední zasedání Užhorodské obvodní části městského soudu, nakonec s vynesením rozsudku ve věci A. A. Majevského. Předtím soudce A. N. Ferenc svolával zasedání již také na 25., 28., 29., 30. a 31. prosince. Prokurátor – strana žalující a soudce dlouho nedokázali dojít k jednotnému názoru o stupni viny obviněného i míře potrestání.


Přidáno v neděli 3. ledna 2016
Z novoročního projevu maršála Kim Čong Una

Kim Čong Un, první tajemník Korejské strany práce, první předseda Komise národní obrany KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády, přednesl projev na Nový rok Čučche 105 (2016). Přinesený výtah z projevu nemusí vzhledem ke zkrácení obsahovat doslovné citace a všechny teze.


Přidáno ve středu 30. prosince 2015
Komentář KCNA označuje USA za narušitele míru

Pchjongjang, 26. prosince 2015 16:32 KST (Korejská ústřední tisková agentura – KCNA) – Americký politický kritik, který je bývalým členem Kongresu Spojených států amerických, v nedávném rozhovoru negativně hovořil o zahraniční a lidskoprávní politice nynější americké administrativy.


Přidáno v úterý 15. prosince 2015
KLDR předvojem pokrokové kultury

Pchjongjang 9. prosince 2015 (KCNA) - Skupina Moranbong, oblíbená mezi korejským lidem jako příklad umění založeného na čučche a ovládající celosvětové styly, brzy uskuteční přátelská představení v Číně, spolu se Státním zasloužilým sborem.


Přidáno v úterý 15. prosince 2015
Brněnský 17. listopad proti kapitalismu

BRNO: V centru Brna se 17. 11. 2015 sešly, na dvouhodinové akci, bezmála dvě stovky účastníků komunistické demonstrace, aby protestovaly proti stávajícímu společenskému zřízení a připomněly si situaci před listopadem 1989 i události za nacistické okupace roku 1939, kdy perzekuce českých vysokých škol vyvrcholila vznikem 17. listopadu jako Mezinárodního dne studentstva.


Přidáno v pátek 11. prosince 2015
Informace ze soudní síně ve věci A. A. Majevského

Poslední soudní jednání ve věci Majevského proběhlo 3. XII. 2015. Vyšetřovaný ve věci byl předveden do soudní síně ve 14.30, i když původně bylo soudní jednání stanoveno již na 10.30 (změněno bylo, aniž by byl o tom kdokoliv uvědoměn). V soudní síni byli přítomni soudce A. N. Ferenc, prokurátorka A. J. Ivanina, advokáti A. R. Jesenov, A. M. Kovalenko, svědci J. M. Pilnik, A. A. Markov, P. M. Tkačev, V. I. Kozlov, M. I. Bojčuk, V. V. Bulgakova.


Přidáno v neděli 6. prosince 2015
Dva loutkové režimy si podaly ruce

Ve dnech 1. – 4. prosince 2015 navštívila Českou republiku Pak Kun Hje, prezidentka jihokorejského loutkového režimu, přední útočné agentury v úsilí imperialistů USA o světovládu. Jejím přijetím si podaly ruku dva protilidové loutkové režimy, dva vazalové severoamerických hrdlořezů.


Přidáno v sobotu 5. prosince 2015
Jihokorejské fašistické vládnoucí síly potlačují lid střelbou

Pchjongjang 4. prosince 2015 (KCNA) - Lidé všech sociálních vrstev v jižní Koreji nyní pořádají stále ostřejší akce za spravedlnost, pravdu, demokracii a právo na existenci proti opatřením konzervativních vládnoucích sil pro zavedení „státem sestavených“ učebnic dějepisu a proti jejich protilidové vládě.


Přidáno v sobotu 5. prosince 2015
KCNA obviňuje USA z odporného porušování lidských práv

Pchjongjang 26. listopadu (KCNA) - Korejská ústřední tisková agentura (KCNA) ve své obžalobě ve středu uvedla, že v současné době zachvátila svět nejhorší uprchlická krize.


Přidáno v úterý 17. listopadu 2015
Není nad trvalé hodnoty

„Jste dnes rád, že došlo k sametové revoluci?“, otázal se časopis Týden Viliama Plevzy. „Samozřejmě, že ano,“ odpovídá v rozhovoru publikovaném 16. listopadu 2015 Viliam Plevza (81), „poradce a přítel prezidenta Gustáva Husáka“.


Přidáno ve čtvrtek 5. listopadu 2015
Prohlášení Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan ke štvavé kampani ČT

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan ostře odsuzuje štvavou kampaň České televize (ČT) namířenou proti Korejské lidově demokratické republice (KLDR). Součástí této zlolajné propagandy byla např. reportáž v Událostech dne 27. října 2015, hanobící korejské školství a zesměšňující hlubokou úctu a obrovský morální kredit, který v KLDR požívají vůdci socialistické revoluce, vysoce vážení soudruzi Kim Ir Sen, Kim Čong Il a Kim Čong Un, jakož i jejich spolupracovníci hrdinně bojující za štěstí, nezávislost, soběstačnost a komunistickou budoucnost svého lidu.


Přidáno v úterý 27. října 2015
Vzpomínka na Jurije Andropova

Už je tomu 31 let, kdy zemřel za podivných okolností Jurij Vladimirovič Andropov, generální tajemník ÚV KSSS v letech 1982 – 1984, předtím představitel KGB.


Přidáno v pondělí 12. října 2015
Konference o českém komunistickém hnutí

38. pražská teoreticko-politická konference jednala v sobotu 10. října na téma O současném stavu a perspektivách komunistického hnutí v ČR. Akci uspořádal ve velkém sále budovy ÚV KSČM Obvodní výbor Praha 1 společně se dvanácti dalšími stranickými organizacemi a Klubem pokrokovém inteligence Olomouc. Před necelou stovkou posluchačů vystoupilo během šesti hodin jednání 21 diskutujících.


Přidáno v neděli 11. října 2015
O (ne)komunistickém (ne)hnutí a jak dál

Máme-li hovořit o komunistickém hnutí v České republice, měli bychom vlastně mlčet. Domnívám se totiž, že v této ubohé kolonii severoamerického imperialismu, vzniklé hanebným rozbitím Československa, neexistuje komunistické hnutí, ale jen lidé označující se za komunisty, jejichž názory jsou někdy zcela rozdílné, namnoze protichůdné.


Přidáno v pondělí 31. srpna 2015
Neštěstí chodí i po horách aneb pozor na agresivního antikomunistu

Každoročně pořádá Komunistická strana Čech a Moravy, konkrétně její královéhradecký krajský a trutnovský okresní výbor, setkání v Horní Malé Úpě na Pomezních Boudách u příležitosti výročí předválečných mezinárodních proletářských srazů, z nichž první se konal již v r. 1922. Shromáždění komunistů připadá na poslední srpnovou sobotu a letos se tak uskutečnilo 29. srpna.


Přidáno v úterý 25. srpna 2015
Velké stěhování národů pod záštitou USA

Komunistická strana Československa ostře odsuzuje současné obrovské přeskupování lidí z různých zemí světa, aniž by proto byly jiné důvody nežli ziskuchtivé, pro některé země, které chtějí lacino přijít zejména k nerostnému bohatství jiných.


Přidáno ve středu 12. srpna 2015
8. srpna - den narozenin politického vězně A. A. Majevského,

tajemníka ÚV Všesvazové komunistické strany bolševiků (VKSB), předsedy Byra ÚV VKSB pro Ukrajinu, Moldávii a Podněstří, hlavního redaktora ,,Dělnicko-rolnické pravdy", Anatolije Arkaďjeviče Majevského. Své narozeniny tráví náš soudruh v SIZO (vazební cele předběžného vyšetřování) města Užhorod, kam byl umístěn 28. listopadu 2014 za aktivní nesouhlas s fašistickým převratem na Ukrajině.


Přidáno v pondělí 20. července 2015
Severokorejské peklo

Výrobní prostředky v Korejské lidově demokratické republice (KLDR) jsou ve státním (všelidovém) nebo družstevním vlastnictví. Všechny přírodní zdroje, hlavní továrny a podniky, přístavy, banky, dopravní prostředky a spoje jsou výhradně ve vlastnictví státu. Ekonomika je řízena centrálním plánováním. Zaměstnanci jsou odměňováni podle množství a kvality práce. Oproti tomu v bývalém Československu není ve vlastnictví státu už téměř nic, protilidová politická reprezentace poskytla téměř bezplatně dokonce i přírodní zdroje domácím i zahraničním soukromým těžařům, kteří na nich nezměrně bohatnou. Tržní řízení ekonomiky (které je mimochodem ideálem i pro „moderní levici“) zapříčinilo likvidaci velké části průmyslu i zemědělství a naši naprostou závislost na dovozu.


Přidáno v pátek 3. července 2015
Václav Řezáč: „Nástup“, „Bitva“

Může se zdát, že není příhodné číst budovatelské romány v současnosti, kdy naše společnost stojí na prahu nového nástupu fašismu a třetí světové války a její značná část to toleruje, ne-li přímo vítá. Stojí však za připomenutí, že bylo období – a jeho pamětníci jsou ještě mezi námi – kdy kapitalismus byl na kolenou a národy velké části světa se dávaly na cestu socialismu a komunismu. Právě toto období nám přibližují romány Václava Řezáče „Nástup“ a „Bitva“. Jejich autor patřil společně s Janem Drdou k nejvýznamnějším představitelům budovatelských románů 1. poloviny 50. let, kdy komunismus ještě nebyl považován za utopii, ale pokrokovými lidmi za reálnou perspektivu a reakcionáři za noční můru, která jim nedávala spát a nemohla jim dopřát klidu, dokud nenašli spojence v samých komunistických stranách, dokud nedobyli pevnost zevnitř. Angažované próze té doby se prý také spojením jmen Drdy a Řezáče říkalo „Drzáč“. Je to roztomilý termín vzhledem k asociaci slova „drzý“. Právě takový byl socialismus, dokud měl úspěchy a ty měl právě potud, pokud byl takovým.


Přidáno v pondělí 29. června 2015
LÉČIL MĚ DONĚCKÝ LÉKAŘ

(Zpověď ukrajinského vojáka)
Slova: Sergej Gusjev
Hudba: Ljubov Puzikova
Zpívá: Viktor Tinjakov


Přidáno v pátek 26. června 2015
Informace o trestní věci redaktora ,,Dělnicko-rolnické pravdy" A. A. Majevského

12. června proběhlo v Užhorodu další zasedání meziokresního soudu ve věci A. A. Majevského.
Po šestiměsíčních průtazích soudce A. N. Ferenc přistoupil k výslechu k podstatě věci obvinění a dotazování svědků. Obžalovaný vyhlásil na sezení své požadavky a protesty: ...


Přidáno v neděli 24. května 2015
K. Konečná uctívá žoldáky NATO

Komunistická strana Čech a Moravy, tak zní název strany, neodpovídající ani charakteru, ani územní působnosti strany. Nicméně to je zanedbatelný detail, že se tvůrci této partaje zhlédli v protektorátním názvu a opomněli Slezsko. Více bije do očí nesoulad mezi slovem „komunistický“ v názvu strany a její zcela nekomunistickou politikou. Ten je zřejmý každému, kdo má alespoň přibližné povědomí o marxismu. Připouští jej i celá řada buržoazních politiků a politologů.


Přidáno ve čtvrtek 21. května 2015
Výzva k propuštění ukrajinského politického vězně A. A. Majevského

My, členové a představitelé politických, pokrokových a vlasteneckých stran a organizací České republiky co nejrozhodněji protestujeme proti nespravedlivému věznění politika, spisovatele a novináře Anatolije Arkadijeviče Majevského represivními orgány státu Ukrajina.


Čtvrtek 14. května 2015
Oslavy 70. výročí vítězství v atmosféře refašizace

Ve dnech 70. výročí vítězství nad hitlerovským fašismem a konce 2. světové války v Evropě jsem se zúčastnil několika pietních akcí, které bych si dovolil stručně popsat a poukázat tím i na současný stav české společnosti a její vztah k vlastní minulosti, tradicím a koneckonců i samotné své existenci a tedy budoucnosti.


Neděle 26. dubna 2015
Konference k 70. výročí vítězství nad fašismem

„K antikomunistickým dezinformacím o příčinách, průběhu a výsledcích druhé světové války; k nebezpečí nového nástupu fašismu“ – tak znělo téma jednání 37. pražské teoreticko-politické konference, pořádané v sobotu 18. dubna v budově ÚV KSČM Obvodním výborem KSČM Praha 1, dalšími jedenácti obvodními a okresními výbory této strany, Městským výborem Jirkov a Klubem pokrokové inteligence Olomouc. Setkání, pořádaného u příležitosti 70. výročí vítězství nad fašismem, se zúčastnili i komunisté z Ruska, Ukrajiny, Slovenska, Německa, Rakouska, Maďarska, Polska, Velké Británie, Řecka, Belgie, Itálie a Francie. Úvodní části, zahájené poslechem písně „Svatá válka“, byli přítomni i velvyslanci Čínské lidové republiky, Korejské lidově demokratické republiky a Vietnamské socialistické republiky. S projevy vystoupilo mezi 9. a 15. hodinou 23 řečníků. Velká zasedací místnost byla zaplněna téměř do posledního místa, tj. asi 140 přítomnými.


Pondělí 9. března 2015
Proti ukrajinskému fašismu – českým fašismem?

Stoupenci amerického imperialismu a jeho vazalů, mezi které patří vedoucí čeští i ukrajinští vedoucí státní činitelé, přišli v sobotu 22. února připomenout si na pražské Václavské náměstí rok od vzniku občanské války na Ukrajině. Není mi (a zřejmě ani jim) jasné, zda svou akci pojali jako oslavu nebo tryznu, neboť na jedné straně skákají radostí nad slovy a činy současné ukrajinské moci vzešlé z rok starého puče, na straně druhé si připomínají oběti, k nimž došlo právě v důsledku jejího nastolení. Stoupenci oligarchy Porošenka ovšem odpovědnost za všechny ztráty materiální i lidské přičítají putinovskému Rusku a jeho zastáncům. Přitom naprosto neodpovídá skutečnosti, že každý odpůrce ukrajinské vlády je stoupencem ruského imperialismu.


Pátek 20. února 2015
Neslavný konec výstavy o Koreji

Novinky.cz spolu s dalšími režimními médii přinesly 11. února zprávu o tom, že o den dříve byla v budově ÚV KSČM v Praze otevřena výstava připomínající korejského nejvyššího stranického a státního představitele Kim Čong Ila, zahájená novým velvyslancem KLDR v ČR Kim Pchjong Ilem a 1. místopředsedou ÚV KSČM Petrem Šimůnkem. Otevření výstavy spustilo velký povyk „demokratů“, že prý oslavuje „brutálního diktátora“, aniž by měli k dispozici jakékoli důkazy o údajné Kimově brutalitě kromě pochybných a rozporuplných „svědectví“ emigrantů, pro něž nejsnazší obživou v zahraničí je pomlouvání bývalé vlasti, stejně jako to činili reakční emigranti z ČSSR. Přitom otázka, zda by bylo možné uprchnout zaprvé z pracovního tábora a za druhé do zahraničí, pokud by v severní Koreji byl tak krutý režim, je nasnadě.


Pátek 20. února 2015
Komunistické hnutí čtvrt století po pádu „sovětského bloku“

Mnozí lidé dnes žijí v přesvědčení, že Komunistická strana Čech a Moravy je komunistickou stranou v pojetí klasiků marxismu-leninismu, že je zkrátka podobná jako ruská bolševická strana za časů Říjnové revoluce nebo KSČ v časech Gottwaldových. Ti, kteří mají větší smysl pro realitu, ať už v táboře příznivců nebo odpůrců socialismu, vidí, že KSČM svým programem ani reálnou činností komunistickou stranou ze své podstaty, tedy usilující o porážku kapitalismu a vybudování socialistické a komunistické společnosti, není. Současně s tím se setkáváme s názorem, že KSČM vděčí za své dosud poměrně obstojné volební výsledky a z nich pramenící společenskou relevanci pouze svému názvu, resp. značce „komunistická“, ačkoli jde o značku zneužitou, asi jako když jsou ze zahraničí dovezené mléčné výrobky prodávány pod „váženou“ značkou Laktos.


Čtvrtek 13. listopadu 2014
Konference k čtvrtstoletí budování kapitalismu

Tématem "25 let budování kapitalismu v České republice" se zabývala 36. pražská teoreticko-politická konference, pořádaná v sobotu 8. listopadu 2014 ve velkém sále budovy ÚV KSČM obvodními a okresními výbory KSČM Praha 1, Praha 6, Praha - východ a západ, Beroun, Domažlice, Klatovy, Mladá Boleslav, Plzeň - sever, Příbram, Rokycany, Trutnov, městským výborem Jirkov a Klubem pokrokové inteligence Olomouc.


Čtvrtek 13. listopadu 2014
Česká mládež po 25 letech kapitalistického barbarství

A máme tu listopad. Režimní propaganda všech barev a odstínů usilovně připomíná údajné "vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí" před čtvrt stoletím. Na rozpadající se budově Národního muzea v Praze na Václavském náměstí je v krátké době už podruhé vyvěšena obrovská fotografie Václava Havla. Poprvé to bylo po jeho úmrtí. Nyní je oproti prvnímu případu doplněna neuvěřitelně hloupým heslem "Havel navždy".


Neděle 30. března 2014
Miroslav Štěpán: Co dnes, zítra, pozítří...

23. března 2014 jsme se navždy rozloučili se soudruhem Ing. Miroslavem Štěpánem, CSc. (nar. 5. 8. 1945), generálním tajemníkem Komunistické strany Československa. K připomenutí jeho památky přinášíme text jeho vystoupení na XXXIII. pražské teoreticko-politické konferenci, pořádané Obvodním výborem KSČM Praha 1 a dalšími organizacemi dne 3. listopadu 2012.


Neděle 30. března 2014
Konference o kapitalismu a válce

Hotel Krystal v Praze 6 – Vokovicích se stal v sobotu 15. března 2014 dějištěm XXXV. pražské teoreticko-politické konference s mezinárodní účastí na téma „K problémům soudobého kapitalismu a tendencím jejich řešení válkou“. Pražské teoreticko-politické konference pořádá už po léta, několikrát do roka, Obvodní výbor Komunistické strany Čech a Moravy Praha 1, vždy ve spolupráci s dalšími subjekty v KSČM nebo jí blízkými, tentokrát OV Praha 6, Praha – východ, Praha – západ, Beroun, Domažlice, Klatovy, Mladá Boleslav, Plzeň – sever, Příbram, Rokycany, Trutnov, Městským výborem KSČM Jirkov a Klubem pokrokové inteligence Olomouc. Dodávám, že podíl některých spolupořadatelů je vyloženě formální. Oproti minulosti přestaly být pořadateli mládežnické organizace blízké KSČM a Komunistická strana Československa vedená Miroslavem Štěpánem. S ohledem na pasivitu a izolaci těchto spolků se nelze divit.


Neděle 30. března 2014
Mezinárodní politika, KSČM a my

Projev soudruha Lukáše Vrobela (KSČM) na XXXV. pražské teoreticko-politické konferenci, pořádané v sobotu 15. března 2014 Obvodním výborem Komunistické strany Čech a Moravy Praha 1 a dalšími organizacemi


Středa 26. února 2014
Dva nepodmíněné tresty v současném politickém procesu

Nevím, zda šlo o náhodu nebo záměr, že se soudní proces s bývalými příslušníky Sboru národní bezpečnosti žalovanými za zbití disidenta Petra Placáka konal u Městského soudu v Praze 24. února 2014, kdy všudypřítomnou antikomunistickou kampaň posilovaly připomínky 66. výročí Vítězného února 1948. Každopádně, bylo příznačné, že pokus o zúčtování s příslušníky bezpečnostního aparátu minulého režimu zapadl jako kamínek do mozaiky stále se zostřující protikomunistické a protisocialistické propagandy, každoročně dosahující svého vrcholu kolem 25. února, 1. máje a takzvaného "Dne památky obětí komunistického režimu" 27. června.

NE perzekuci pokrokového hnutí!